CLI Fellow Isabel Cherit

  • Communicating and improving students’ interdisciplinary engagement with social (in)justice

    Het aanpakken van maatschappelijke problemen en vooral het bijdragen aan een rechtvaardige samenleving zijn prioriteiten van de EUR. Zo bieden verschillende faculteiten cursussen aan over sociale ongelijkheid. Een uitgangspunt van dit CLI-project is dat studenten veel kunnen leren van elkaars werk en perspectieven. Door een gedeelde website over sociale (on)gelijkheid in Rotterdam op te zetten, zal het project studenten betrekken bij zo'n multidisciplinaire discussie over lokale problemen in het echte leven en de inspanningen om deze te bestrijden. Aangezien de website openstaat voor de brede gemeenschap, zal het ook het bewustzijn van studenten worden vergroot over de potentiële impact van hun werk. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen