CLI Fellow Joep Hofhuis

 • Measuring and Improving Students’ Intercultural Competences

  Dr. Joep Hofhuis is universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie aan de ESHCC, waar hij gespecialiseerd is in interculturele en organisatorische communicatie. Hij promoveerde in de sociale en organisatiepsychologie (Rijksuniversiteit Groningen, 2012), op basis van zijn onderzoek naar culturele diversiteit op de werkvloer. Sindsdien heeft hij bestudeerd hoe individuen communiceren tussen culturen in verschillende omgevingen. Een van zijn belangrijkste onderzoeksvragen is hoe interculturele competenties individuen helpen om effectief om te gaan met complexe internationale omgevingen.

  Joep is één van de oprichters van de werkgroep Interculturele Communicatie en Diversiteit (ICD) van de Vereniging Communicatie Nederland Vlaanderen (NeFCA). Verder is hij lid van de International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP) en de International Academy for Intercultural Research (IAIR).

  Fellowship project

  Onze universiteit streeft ernaar studenten uit te rusten met de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te communiceren en om te gaan met anderen met verschillende culturele achtergronden. Veel van onze opleidingen nemen internationale gezichtspunten en/of interculturele communicatie op in hun curriculum, maar het blijft onduidelijk of de opleidingen succesvol zijn in het aanleren van interculturele competenties en welke onderwijsmethoden het beste werken. In dit CLI-onderzoeksproject wil ik nieuw licht op deze kwestie werpen. Ik zal een manier ontwikkelen om de ontwikkeling van de interculturele competenties van studenten in de tijd te meten, en advies geven over het verbeteren van curricula en professionalisering van docenten met betrekking tot internationalisering en interculturele communicatie.

  Publicaties

  Hofhuis, J., Jongerling, J., Van der Zee, K., Jansz, J. (2020). Validation of the Multicultural Personality Questionnaire Short Form (MPQ-SF) for use in the context of international education. PLoS ONE 15(12): e0244425. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244425

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen