CLI Fellow Jurgen Damen

  • The work and learning results of the 'clinical challenge tool' in Medicine Bachelor 3

    Jurgen Damen is docent klinisch redeneren aan het Erasmus MC. Het aanleren van klinische vaardigheden in de Geneeskunde Bachelor neemt een prominente plaats in. Deze studenten hebben beperkt contact met pathologische geluiden. Daarom maakt het Erasmus MC gebruik van de innovatieve Clinical challenge app. Jurgen onderzoekt hoe de learning analytics van deze app zich verhouden tot de leerresultaten van de studenten. Hij onderzoekt of de learning analytics docenten kan helpen om adaptief onderwijs te realiseren. Daarnaast onderzoekt hij of deze onderwijsvernieuwing ingezet kan worden als toetsinstrument bij de vaardigheidstoets. Hier leggen studenten een proeve van bekwaamheid af voordat zij de klinische fase ingaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen