CLI Fellow Karen Stegers-Jager

 • Selection for medical school: more than just excellence

  Karen Stegers-Jager (Ph.D.) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente (cum laude) en promoveerde in 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van medisch onderwijs. Momenteel is ze universitair docent aan het Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR). Haar onderzoek richt zich op selectie, beoordeling en diversiteit in medisch onderwijs. Ze wil bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle toekomstige artsen, ongeacht hun culturele of sociaaleconomische achtergrond. . In 2017 ontving ze een Veni-beurs voor een onderzoek naar de rol van eerste indrukken bij de beoordeling van coassistenten. Sinds 2017 is ze coördinator Decentrale Selectie bij het Erasmus MC. In 2019 was zij hoofdorganisator van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) met als thema: Van diversiteit naar Inclusie, samen naar een goede zorg voor iedereen!

  Fellowship project

  Decentrale selectie van studenten
  Sinds het jaar 2000 mogen geneeskundeopleidingen een deel van hun studenten selecteren. In 2017 is de centrale loting volledig vervangen door de decentrale selectie. Tot dusver is onderzoek naar selectie vooral gericht geweest op de vraag of selectie leidt tot 'betere' studenten. De focus op selecteren voor excellentie heeft echter twee tekortkomingen: 1) het doet tekort aan de vraag vanuit de samenleving naar verschillende soorten artsen, 2) het kan de diversiteit van onze studentenpopulatie verminderen.

  Diverse studentenpopulatie
  Eerdere studies hebben aangetoond dat een meer diverse studentpopulatie de onderwijskwaliteit van de geneeskundeopleiding verbetert.3-4 Karen richt zich in haar Fellowship op de vraag: welke maatregelen voor de start van de opleiding vergroten de diversiteit van de studentenpopulatie? Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat we studenten aantrekken en selecteren met een verscheidenheid aan interesses en achtergronden zodat we de diversiteit aan artsen kunnen afleveren waar de maatschappij behoefte aan heeft.

  Onderwijskwaliteit bevorderen
  Het overkoepelende doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een decentrale selectieprocedure die leidt tot een diverse groep geneeskundestudenten die optimaal van elkaar kunnen leren om zo de onderwijskwaliteit te bevorderen. Dit doel sluit duidelijk aan bij de visie van de EUR die gericht is op diversiteit en inclusiviteit en is daarmee ook direct relevant voor andere EUR-opleidingen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten over medisch onderwijs en onderwijspsychologie. Kennisdistributie op EUR en Leiden-Delft-EUR (LDE) niveau wordt mogelijk gemaakt via actieve deelname (presentaties, bijeenkomsten) binnen CLI en LDE-CEL.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen