CLI Fellow Koen Swinnen

  • Dr. Koen Swinnen is universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Erasmus School of Law (ESL), waar hij goederen- en insolventierechtelijke vakken doceert aan zowel bachelor- als masterstudenten. De focus van zijn academisch onderzoek ligt op de privaatrechtelijke uitdagingen die de het immer groeiende belang en de enorme waarde van data in zowel het dagelijkse leven als de economische en financiële wereld met zich brengen. De volgende vragen zijn slechts enkele van de vele, actuele vragen die dr. Swinnen in zijn onderzoek beoogt te beantwoorden: wie is eigenaar van data of zou daarvan de eigenaar moeten zijn? Moet eigendom van data überhaupt mogelijk zijn en in hoeverre moet bij de beantwoording van deze vraag onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten data? Maakt het huidige wettelijke kader het voldoende mogelijk dat gegevens, die vaak een enorme waarde vertegenwoordigen, worden gebruikt als onderpand voor financiering? Kan een schuldeiser beslag leggen op de (waardevolle) gegevens van zijn schuldenaar in geval van verzuim? En als de antwoorden op de laatste twee vragen ontkennend zijn, moet de wet dan worden gewijzigd. Zo ja, wat is de beste manier om die wijziging tot stand te brengen?

     Fellowship project

    Het project heef tot doel een online zelflerende module te ontwikkelen die kan worden ingezet in het vaardigheden onderwijs van het eerste bachelorjaar bij ESL. Het algemene doel van de module is om juridische bachelorstudenten inzicht te verschaffen in en bewust te maken van de steeds belangrijker wordende rol van automatisering en digitalisering in de uitoefening van het juridische beroep, met bijzondere aandacht voor de automatisering van zoek gerelateerde juridische taken. Met dat doel voor ogen zal de module worden ontwikkeld om leerresultaten te behalen op gebieden zoals: het normatieve kader voor het digitaal of automatisch verzamelen van professionele inhoud (bijv. contracten, eigendom van data, het filteren van foutieve of ongewenste inhoud), hoe te verzamelen, te selecteren en de bovengenoemde inhoud te ordenen (bv. relevantie van zoektermen, ordeningsmechanisme voor resultaten) en de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te gebruiken voor verdere tekstanalyse.

    Het project maakt deel uit van het grotere digitale innovatieplan van ESL, waarbij het leerproces van de module wordt voortgezet in een vergelijkbare tweedejaars module en een derdejaars minor. In de tweedejaars module en de voornoemde minor, waarin respectievelijk juridisch advies en besluitvorming in een digitale omgeving centraal staan,. bouwen de studenten voort op de kennis en vaardigheden die zij in de eerstejaars module hebben opgedaan. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen