CLI Fellow Marieke Meeuwisse

  • Marieke Meeuwisse (Ph.D.) is psycholoog en socioloog met een Ph.D. in Pedagogische Wetenschappen. Haar belangrijkste onderzoeksthema is (etnische) diversiteit in het hoger onderwijs, met een bijzondere interesse in de leeromgeving, student-leraar interactie en gevoel van verbondenheid. Ze heeft ruime ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van vakken en in het lesgeven. Marieke is door het Ministerie van Onderwijs aangesteld als Comenius Teaching Fellow op het gebied van gelijke kansen voor HO-studenten. Ze is de projectleider van het Erasmus+ Strategic Partnership over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs (#IBelong).

    Fellowship project

    In het door CLI gefinancierde onderzoeksproject gaat Marieke onderzoek doen naar de wisselwerking tussen studenten en de curricula van de opleidingen waarvoor zij staan ingeschreven. Zo komt ze meer te weten over de manier waarop de wisselwerking tussen student en leerplan studietrajecten van diverse studenten beïnvloedt. Zij gebruikt bestaande longitudinale student gegevens uit de universiteit brede database Erasmus Education Research, in combinatie met gegevens uit verschillende curricula (i.e. curriculumscan) die verzameld moeten worden. Het combineren van gegevens over studietrajecten van studenten en curriculumgegevens zal inzicht geven in mogelijke keerpunten in de studietrajecten van diverse studenten doorheen opleidingsprogramma's. Dit is een belangrijke stap is in het verklaren van overeenkomsten en verschillen in studieresultaten van diverse studenten.

    Op deze pagina vind je de preprint van het onderzoek. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen