CLI Fellow Marisela Martinez Claros

  • Marisela Martinez Claros

    Supporting students to become resilient and confident learners: A blended course as a scaffolding tool to help students reach their full potential

    Een van de hoofddoelen van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs is het vergroten van het welzijn van studenten. De EUR moet creatieve oplossingen vinden om studenten te helpen omgaan met stress en hen te leren omgaan met het falen van een gelukkig en succesvol studentenleven. Aan het Erasmus University College bieden wij een bachelor Liberal Arts and Sciences aan, waarbij studenten worden geconfronteerd met een aantal stressvolle beslismomenten. Het doel van dit project is het ontwerpen en implementeren van een parallelle blended cursus die het hele academiejaar zal lopen, waar studenten werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het zal bestaan uit verschillende modules die hen via verschillende workshops en online tools zullen voorzien van middelen om veerkracht op te bouwen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen