CLI Fellow Marloes Nederhand

 • Coversity: Moving towards a co-creating university

  De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft ernaar om samen met studenten beter onderwijs te realiseren. Studenten hebben hiervoor veel mogelijkheden om feedback te geven, bijvoorbeeld net na het volgen van een vak middels een cursusevaluatie. Helaas maken veel studenten geen gebruik van de mogelijkheid om dergelijke feedback te geven. Een belangrijke reden hiervoor is dat studenten er weinig vertrouwen in hebben dat hun opmerkingen daadwerkelijk worden gebruikt voor het wijzigen en verbeteren van het onderwijs. Eerder onderzoek wijst naar de rol van transparantie over hoe cursusevaluaties onderwijsverbeteringen en innovaties bevordert. Zulke transparantie zou de motivatie om feedback te geven vergroten en daarmee onderwijsverbeteringen faciliteren. Het was opmerkelijk dat, ondanks het vergroten van transparantie wat er gebeurt met de student evaluaties een veelbesproken methode is om studenten beter te laten participeren aan de evaluaties, het effect van transparantie niet eerder empirisch is aangetoond.

  Het belangrijkste doel van dit CLI-project was het onderzoeken van de effecten van transparantie op de deelname van studenten aan cursusevaluaties. De resultaten lieten zien dat het aanbieden van samenvattingen wat er uit de evaluatie is gekomen en hoe de docent dit in het vak zal verwerken, geen effect leek te hebben. Een gestandaardiseerde animatie die meer inzicht geeft in het proces van cursusevaluaties en de rol die studenten hierin spelen, hielp daarentegen wel om studenten meer vertrouwen te geven in de evaluaties.

  Het project heeft belangrijke nieuwe inzichten gegeven in hoe de participatie van studenten aan cursusevaluaties te verbeteren. Er zijn echter nog veel vervolgvragen die onbeantwoord zijn gebleven. De samenwerking tussen ESSB en RSM wordt daarom voortgezet met een PhD project, waarin de kennis over, en verbeteringen aan, het proces van cursusevaluaties verder wordt uitgediept.

  Klik hier voor meer informatie over haar project!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen