CLI Fellow Martine Baars

  • Martine Baars, Ph.D., is onderwijspsycholoog bij de afdeling Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Haar onderzoek gaat over instructiestrategieën om zelfmonitoring en zelfregulatie tijdens  leren in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs te verbeteren. Zij richt zich op verschillende aspecten van zelfregulerend leren, zoals zelfmonitoring nauwkeurigheid, motivatie, leerstrategieën en cognitieve belasting. De rol van technologie en hoe deze (zelfregulerend) leren kan versterken, maakt deel uit van haar onderzoek. Als onderzoeker is Martine actief in het Centre for Education and Learning (CEL) van de Strategische Alliantie van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Erasmus Universiteit Rotterdam, evenals in de Community of Learning and Innovation (CLI) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als docent maakt Martine deel uit van de afdeling Psychologie, Pedagogische Wetenschappen (DPECS) binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

    Fellowship project

    Het kunnen reguleren van het eigen leren is belangrijk voor academisch succes, maar bleek ook erg moeilijk voor studenten. In dit project zullen de effecten van een mobiele applicatie (d.w.z. Studie-app) ter ondersteuning van zelfregulerende leerprocessen van eerstejaars worden onderzocht. Martine zal de app implementeren in de eerste vakken van het psychologiecurriculum en de motivatie, tevredenheid, SRL-vaardigheden en leerresultaten van studenten meten.

CLI film Martine baars

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen