CLI Fellow Max Coveney

  • Capturing and realising the benefits of diversity at Erasmus University

    Max Coveney is een Assistant Professor bij Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek richt zich op onderwijs en gezondheid, en vooral op het belang van peers binnen deze domeinen.

    De Erasmus Universiteit biedt onderdak aan studenten uit verschillende culturen, nationaliteiten en achtergronden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan dergelijke diversiteit educatieve voordelen heeft voor alle studenten. Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat de Erasmus Universiteit de voordelen van haar diverse studenten ten volle realiseert. Concreet houdt dit project in dat studenten worden aangemoedigd om interactie te hebben met verschillende achtergronden als onderdeel van hun vakken en om de impact van deze interacties op latere attitudes en gedrag te bestuderen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen