CLI Fellow Robbert Goverts

  • Het promoten van een feedbackcultuur onder studenten

    Robbert Goverts (1988) is Coördinator Academische Vaardigheden bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en aanleren van academische vaardigheden van bachelorstudenten Sociologie, Bestuurskunde en MISOC. Hij heeft een achtergrond in de criminologie en sociologie.

    Fellowship project

    Bij veel opleidingen speelt feedback een belangrijke rol in het onderwijs. Toenemende studentenaantallen en een verhoogde werkdruk bij docenten zorgen ervoor dat expertfeedback niet altijd mogelijk is en dat studenten steeds vaker op zichzelf en elkaar zijn aangewezen. Dit project focust op het stimuleren van een cultuur van (peer)feedback onder studenten. Middels diverse instructies, oefeningen en reflectie doorheen het eerste jaar van hun studie worden studenten attent gemaakt op functie van feedback en de rol die zij, hun medestudenten en de docenten hierin spelen. Onderwijsdesign op papier pakt in de praktijk vaak anders uit; de resultaten uit dit project laten zien dat je naast dat design rekening dient te houden met de toewijding van studenten, de mogelijkheden van docenten, en dat het ontwikkelen van een cultuur vooral een traject van de lange adem is. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen