CLI Fellow Sabine Severiens

  • An induction programme for Early Career Academics

    Gezien de weinige professionele voorbereiding op het onderwijs, zijn de eerste onderwijservaringen van veel van onze Early Career Academics ontmoedigend. Afgezien van de stress die dit kan veroorzaken voor ECA's, kan deze situatie de kwaliteit van het onderwijs belemmeren. Het onderhavige voorstel pakt deze zorg aan door een introductieprogramma aan te bieden. Ten eerste zal dit programma inzicht geven in de organisatiestructuren. Ten tweede zal het uitgebreide ondersteuning bieden tijdens het geven van de eerste vakken, bestaande uit een combinatie van groepsgewijze mentoring en supervisie door senior personeel. Ten derde zal het programma aanvullende workshops aanbieden op basis van de individuele behoeften van de deelnemende ECA's. Er zal kwalitatief onderzoek worden gedaan om na te gaan in welke mate het programma hun ervaringen op een positieve manier beïnvloedt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen