CLI Fellow Tim Benning

Hoe verminder je free-riding? CLI Fellow Tim Benning heeft een checklist ontwikkeld om het ontwerp van groepsprojecten te ondersteunen.

Stel dat je een groepsproject wilt opzetten. Waar begin je dan? In dit project heeft Tim een checklist ontwikkeld die vakcoördinatoren kunnen gebruiken om free-riding te verminderen in de groepsprojecten van hun vakken. Er wordt rekening gehouden met drie belangrijke criteria: (1) uitvoerbaarheid (d.w.z. huidige regels en gangbare praktijk binnen de EUR), (2) de kans op het verminderen van ‘free-riding’ en (3) de verwachte acceptatie door studenten. Om deze checklist te maken heeft Tim interviews gehouden met programma- en vakcoördinatoren, een literatuurstudie uitgevoerd naar methoden om ‘free-riding’ te verminderen en de voorkeuren van studenten gemeten voor eigenschappen van groepsprojecten door middel van een discreet keuze-experiment. Vakcoördinatoren kunnen de checklist gebruiken om groepsprojecten op te zetten die ‘free-riding’ verminderen en voldoen aan de voorkeuren van studenten.

Het onderzoek is gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Active Learning in Higher Education en Journal of Marketing.

  • Artikel 1: Reducing free-riding in group projects in line with students’ preferences: Does it matter if there is more at stake?

  • Artikel 2: A Students’ Preferences-Based Approach to Select Methods for Detecting and Handling Free-Riding 

Video Abstract 'Reducing free-riding in group projects in line with students’ preferences: Does it matter if there is more at stake?'

Video Abstract 'A Students’ Preferences-Based Approach to Select Methods for Detecting and Handling Free-Riding'

Over Tim Benning

Tim Benning is een econoom met een MSc (2006) en PhD (2011) in Marketing behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een eerstegraads lesbevoegdheid behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2017). Hij heeft onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van bedrijfseconomie (marketing) en gezondheidseconomie. Momenteel is hij docent (van de Tutor Academy) bij de afdeling Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als CLI Fellow heeft hij onderzocht hoe ‘free-riding’ kan worden verminderd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen