Ontmoet de themaleiders

 • Marloes Nederhand

  Onderwijsonderzoek

  Marloes Nederhand Ph.D., is universitair docent onderwijspsychologie en curriculumvernieuwing bij de afdeling Psychologie, Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Haar onderzoek richt zich op hoe mensen hun eigen prestaties beoordelen en hoe ze dit kunnen verbeteren, om hun prestaties te verbeteren. Voor dit onderzoek werkt ze samen met verschillende faculteiten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder geeft Marloes cursussen over onderwijsvernieuwing en academisch schrijven.

  Binnen de Community for Learning and Innovation (CLI) is Marloes de themaleider onderwijsonderzoek. In die hoedanigheid stimuleert zij evidence-based practices in onderwijs en onderwijsonderzoek naar onderwijsinnovatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor haar eigen CLI-fellowship onderzocht Marloes hoe ze de betrokkenheid van studenten bij cursusevaluaties kan verbeteren. Inmiddels is ze als co-promotor betrokken bij een promotietraject dat dit vraagstuk verder uitdiept.

   

 • Kris Stabel

  Onderwijsinnovatie

  Kris Stabel is senior onderwijsadviseur en themaleider Onderwijsinnovatie binnen de CLI. Kris heeft veel ervaring opgedaan binnen het onderwijsveld, eerst als docent in het secundair onderwijs, daarna als onderwijskundig projectleider en projectleider e-learning bij verschillende onderwijskundige bureau’s. Je kunt bij Kris terecht met al jouw vragen omtrent onderwijsvernieuwing, zowel op het technische vlak als op het procesmatige. Wil je jouw onderwijs versterken op basis van de meest recente onderwijskundige inzichten en technische mogelijkheden, dan brengt Kris jouw ideeën enkele stappen verder.     

  stabel@risbo.eur.nl

 • Remy Fermont

  Professionele ontwikkeling van docenten

  Remy Fermont is onderwijsadviseur en leidt, samen met Jeroen Jansz, het thema docentprofessionalisering binnen de CLI. Remy heeft veel ervaring in het trainen, coachen en begeleiden van docenten en voelt een drive om samen met docenten het onderwijs nog beter te maken. Eerst als onderwijsadviseur voor docenten en directies in het Primair Onderwijs en nu al een aantal jaar aan de EUR. Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling en opzet van het MicroLab concept en coördineert de verdere doorontwikkeling en uitvoering daarvan. Je kunt bij Remy terecht met vragen over het deelnemen aan of ontwikkelen van trainingen of professionaliseringstrajecten voor verschillende stakeholders binnen het onderwijs.

  fermont@risbo.eur.nl

   

 • Mikulas Karger

  Studentenprojecten

  Jan Mikulas Karger, een derdejaars RSM-student, is de projectmanager van S4S. Hij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van partnerschappen en initiatieven bij het genereren en bevorderen van hun ideeën voor onderwijs verbeteringen. Verder is hij verantwoordelijk voor interne projecten van de S4S. Voor vragen over het realiseren van nieuwe ideeën die het onderwijs op de Erasmus universiteitscampus zouden kunnen verbeteren, kun je bij Mikulas terecht.

  Ontmoet de andere Students-for-Students teamleden hier.

   

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen