Delivery of teaching sessions

Ben je op zoek naar manieren om je onderwijssessies te verbeteren? Bijvoorbeeld door studenten meer te activeren en te betrekken? Goede leermiddelen ontwikkelen of ontwerpen? Of wil je meer leren over het creëren van een inclusief klaslokaal? Dan zijn de volgende MicroLabs iets voor jou.

Inclusief klaslokaal:

In dit MicroLab werk je aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin studenten, ongeacht hun achtergrond (bijvoorbeeld nationaliteit, etnische achtergrond, geslacht, lichamelijke gezondheid, sociale klasse, vooropleiding) zich betrokken voelen en hun talenten kunnen tonen. Een inclusieve leeromgeving biedt ook ruimte voor het voeren van gesprekken en discussies over sensitieve (actuele) onderwerpen. Hoe ga je er als docent mee om als dit soort onderwerpen ter sprake komen in een onderwijssessie of gesprek? Hoe zorg je ervoor dat er verschillende perspectieven kunnen en mogen bestaan en alle studenten zich betrokken en gehoord voelen?

Tijdens dit MicroLab word je uitgedaagd om te reflecteren op jouw rol als docent in een (super)diverse leeromgeving en ontwikkel je vaardigheden om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin o.a. sensitieve discussies of gesprekken kunnen plaatsvinden.

Tijdens de workshop sessie zal je met hulp van een trainingsacteur oefenen met een zelf ingebrachte situatie/case.

Leerdoelen en competenties

Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

 • Uit te leggen wat de impact van het onderwijs kan zijn op het gevoel van verbondenheid en prestaties van verschillende groepen studenten.
 • Met jouw studenten te communiceren vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie;
 • Samenwerking tussen studenten met verschillende achtergronden te stimuleren;
 • Jouw onderwijs vorm te geven op een manier die uitdagend en aantrekkelijk is voor verschillende groepen studenten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Het MicroLab is bedoeld voor docenten die op basis van hun eigen onderwijservaringen de interactie met en tussen studenten willen verbeteren om een ​​klasomgeving te stimuleren waarin verschillende groepen studenten zich betrokken voelen en een succesvolle studie-ervaring hebben. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm en tijdsinvestering

Het MicroLab is vraaggericht. Je brengt een concreet probleem in waar je mee te maken hebt (gehad). Je ervaart bijvoorbeeld dat je bepaalde groepen studenten niet volledig kunt bereiken tijdens jouw colleges of jouw werkgroepen: hoe kun je ze meer betrekken? Of: de samenwerking in projectgroepen tussen studenten met of zonder Nederlandse vooropleiding gaat niet goed: hoe verbeter je de samenwerking tussen jouw studenten?

Ter voorbereiding op het MicroLab krijg je wetenschappelijke inzichten over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en een voorbereidende opdracht. Tijdens de MicroLab-sessie werk je samen met de andere deelnemers aan je specifieke case. Een belangrijk onderdeel van de sessie is een rollenspel: er wordt, met behulp van een ervaren trainer-acteur, geoefend met de cases die door deelnemers zijn ingebracht.

Het onderwerp inclusief onderwijs zal vanuit drie verschillende invalshoeken worden benaderd: het perspectief van de student, de vooroordelen van (mogelijke) docenten en cultureel responsief onderwijs. Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, waarin je laat zien wat je gaat doen om je onderwijs inclusiever te maken. De totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur (inclusief voorbereidingstijd, 4 uur MicroLab-sessie, tijd besteed aan bewijs van competentie).

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

Planning

DatumTijdPlaats
11 december 202313.00-16.00T11-67
17 januari 202409:30-12:30T11-67
1 februari 202409:30-12:30T11-67
9 april 202409:30-12:30Education Lab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Studenten activeren:

Heb je altijd al de aandacht en motivatie van jouw studenten willen vergroten tijdens jouw college? Neem dan deel aan deze MicroLab!

In deze workshop leer je welk type onderwijs- en leeractiviteiten je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw lezingen een impact hebben op het leerproces van de studenten. Er is veel onderzoek gedaan op het gebied van breinleren, in deze module zullen we de nieuwste resultaten met je delen. Bijvoorbeeld: hoe stimuleer je studenten om effectieve aantekeningen te maken tijdens jouw college. We zullen ook de vraag beantwoorden over hoe je jouw lezing kunt structureren met verschillende activiteiten en hoe je een plan in de praktijk kunt brengen. De module zal volledig online plaatsvinden. Deze bestaat uit een 3 uur online voorbereidingsopdrachten en een online workshop van een halve dag. De workshop richt zich echt op het idee om je voor te bereiden op het uitproberen van een activiteit in één van je eigen colleges.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze MicroLab is bedoeld voor docenten die een lezing willen houden met meer impact op het leerproces van de studenten. We hebben de workshop zo ontworpen dat deze waardevol is voor een willekeurig aantal studenten (kleine of grote groepen). We raden aan om eerst de Universitaire Onderwijskwalificatie (UTQ) te volgen voordat je deelneemt aan deze MicroLab.

Leerdoelen en competenties

Na het volgen van deze MicroLab kunt u:

• Actieve onderwijs- en leeractiviteiten selecteren die overeenkomen met de doelstellingen van jouw lezing, doelgroep en groepsgrootte;
• Een lesplan ontwikkelen voor jouw lezing dat bestaat uit een verscheidenheid aan onderwijs- en leeractiviteiten;
• Een lesactiviteit implementeren in een van jouw colleges;
• Nadenken over jouw sterke punten en verbeterpunten tijdens het lesgeven.

Vorm en tijdsinvestering

Voordat je de workshop kan bijwonen, vragen we je om opdrachten voor te bereiden en te uploaden in de online Canvas-module (3 uur). De workshop (4 uur) bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen we ons concentreren op het ontwerpen van een lezing en verschillende onderwijs- en leeractiviteiten. In het tweede deel krijg je de kans om te oefenen met de activiteit die je zou doen in één van jouw colleges of om praktische beperkingen te bespreken die je voorziet door de activiteit te doen.

Proof of Competence

De Proof of Competence bestaat uit de volgende delen:
• Een lesplan dat bestaat uit verschillende onderwijs- en leeractiviteiten.
• Een korte reflectie op de uitvoering van één of meer onderwijsactiviteiten die u in uw lezing hebt geïmplementeerd.

Wanneer je de twee delen van het bewijs van competentie hebt voltooid, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Deelnemers zeggen..

"Je kunt dit MicroLab direct toepassen op het eigen onderwijs"

"De bijeenkomst moedigt aan tot interactie"

"Hele fijne module, vooral ook omdat het kort en resultaatgericht is"

Planning

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

In dit korte, blended MicroLab leer je hoe je het (leer)rendement van onderwijsbijeenkomsten kunt verhogen door activerende werkvormen in te zetten. Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en twee workshops van ca. 2 uur. Tijdens de workshops ervaar je zelf welk effect verschillende actieve werkvormen hebben, denk je na over hoe je werkvormen tijdens je eigen onderwijs zou kunnen inzetten en ga je aan de slag met je eigen plan voor een efficiënter(e) onderwijsgroep, werkcollege of practicum door middel van actieve werkvormen. Het MicroLab focust op kleinschalige onderwijsbijeenkomsten met een maximum van 20 deelnemers, in tegenstelling tot het MicroLab over Interactieve Hoorcolleges.

Leerdoelen en competenties

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om voor kleinschalige onderwijsbijeenkomsten:

 • Actieve werkvormen te selecteren die passen bij de inhoud en het gedrag dat je wilt zien bij je studenten;
 • Een concreet lesplan te ontwikkelen gebruik makende van een of meerdere activerende werkvormen in jouw onderwijsbijeenkomst;
 • Te reflecteren op je eigen sterke en verbeterpunten in het uitvoeren van een activerende werkvorm in je eigen onderwijs.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor docenten en tutoren die aan de slag willen met activerende werkvormen voor kleine groepen studenten, zoals in onderwijsgroepen, werkcolleges en practica. Het MicroLab is zo opgezet dat deze relevant is voor zowel docenten van vakken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als van andere onderwijsmethoden. Er is geen voorkennis vereist voor dit MicroLab.

Vorm en tijdsinvestering

Het MicroLab heeft een blended karakter. Deelnemers bereiden zich voor in de online Canvas module met uitleg over activerend onderwijs, en denken na over hun eigen bijeenkomst waarvoor zij met activerende werkvormen aan de slag willen (ca. 1 uur). In de eerste workshop ervaren deelnemers het effect van verschillende activerende werkvormen (2 uur). Ter voorbereiding op de tweede workshop werken deelnemers vervolgens hun eigen casus verder uit met een of meerdere passende activerende werkvorm(en). In de tweede workshop oefenen alle deelnemers zelf met de door hun bedachte werkvorm en krijgen zij hierop feedback van peers en de trainer (2-3 uur). Ter afsluiting voert elke deelnemer een activerende werkvorm uit in een echte onderwijsbijeenkomst en schrijft hierover een korte reflectie. Hierbij observeren deelnemers bij elkaar in de onderwijsbijeenkomst.

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

 • Een concreet plan voor een activerende werkvorm in het eigen onderwijs;
 • Het uitvoeren van de werkvorm tijdens een onderwijsbijeenkomst;
 • Een geschreven reflectie op deze uitvoering.

Bij afronding ontvangt de deelnemer een CLI/Risbo certificaat, LinkedIn badge en HR registratie.

Planning

DatumTijdPlaats
1 februari 202409:30 - 12:30EduLab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Vraag jij je af hoe je de voorkennis van jouw studenten effectief kunt activeren aan het begin van een cursus of bij de introductie van een nieuw concept? Of wil je inzicht krijgen in de beginsituatie van je studenten om het ontwerp van je cursus of lesgeven hierop aan te passen? In dit MicroLab leer je hoe je de voorkennis van je studenten activeert en beoordeelt en welke interventies je kunt doen op basis van het niveau van de voorkennis van je groep studenten. Je zult de beginsituatie van je studenten analyseren, de benodigde voorkennis en vaardigheden bepalen die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus en je zult je eigen toetsing ontwikkelen om de voorkennis van studenten te beoordelen. Daarnaast leer je verschillende les- en leeractiviteiten over hoe je de voorkennis van studenten kunt activeren.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van deze flashmodule zul je in staat zijn om:

 • De benodigde voorkennis/het benodigde instapniveau voor je cursus te identificeren
 • De voorkennis van studenten te meten door middel van (klassen)toetsactiviteiten.
 • Passende interventies en ondersteunende materialen te creëren (op het gebied van inhoud, proces, product en klasomgeving) om je studenten het gat in hun voorkennis te laten opvullen.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering 

Dit MicroLab heeft een blended opzet, wat betekent dat je online kunt voorbereiden en vervolgens een (online) sessie kunt houden met de trainer. In deze sessie zul je meer inspiratie krijgen voor het activeren van voorkennis, kun je jouw persoonlijke casus met de trainer bediscussiëren en kun je ervaringen delen met andere docenten van verschillende faculteiten (afhankelijk van het aantal deelnemers). Na de sessie zul je experimenteren met het activeren en/of beoordelen van de voorkennis binnen jouw cursus.

De trainer kan je ondersteunen in het voorbereiden van of het reflecteren op dit experiment. Om dit MicroLab te voltooien, vragen we je een korte video te maken die je activiteit of interventie en haar resultaten laat zien.

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een video, dit is je Proof of Competence, waarin je:

 • Uitlegt welke verworven kennis, vaardigheden en competenties studenten nodig hebben om aan je cursus deel te nemen.
 • Een beschrijving geeft van de affectieve beginsituatie van je studenten wanneer ze je cursus starten.
 • Een beschrijving geeft van een toegepast assessment om de voorkennis van studenten te meten.
 • Een overzicht geeft van passende lesmethoden en ondersteunende materialen voor je studenten.

Je zult een CLI/Risbo certificaat, een LinkedIn badge en een HR-registratie van voltooiing krijgen.

Deelnemers zeggen..

"Ik probeer de voorkennis van studenten meer serieus te nemen en er op de juiste manier mee om te gaan"

Planning

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Storytelling is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en geschiedenis. In het onderwijs kan het als tool worden ingezet om studenten te motiveren, te betrekken, hun interesse te wekken en kritisch denken te stimuleren. Het creëert mogelijkheden voor discussie en het heeft een positief effect op de relatie tussen docent en de studenten.

In dit MicroLab zal je een persoonlijk verhaal ontwikkelen dat helpt om je studenten te motiveren en de interesse voor het onderwerp van je vak op te wekken. Met behulp van theatertechnieken zal je leren om dit verhaal op inspirerende wijze over te brengen.

Doelen en competenties

Na het afronden van dit MicroLab is de deelnemer in staat om:

 • Een relevant en motiverend verhaal te ontwikkelen dat het doel van de cursus of onderwijssessie ondersteunt.
 • Een impactvol verhaal over te brengen tijdens een onderwijssessie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is geschikt voor alle docenten, tutoren of andere staff van de EUR die onderwijssessies verzorgen, zoals tutorials, workshops of colleges. De vaardigheid storytelling is nuttig voor iedereen die studenten dienen te motiveren en betrekken in allerlei studieprogramma’s van de Erasmus Universiteit. Er is geen voorkennis nodig.

Vorm en tijdsinvestering

Ter voorbereiding op dit MicroLab zal je een outline van een persoonlijk verhaal maken.

Tijdens het Lab (3,5 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om dit persoonlijke verhaal verder te ontwikkelen voor onderwijsdoeleinden. Samen met de facilitators en andere deelnemers zal je je verhaal (her)ontwerpen om zodoende te zorgen voor een goede verbinding met de inhoud van je vak.

Nadat je het verhaal hebt herschreven en afgemaakt, is het tijd om het verhaal op een zo goed mogelijke manier over te brengen. Je zal verschillende theater technieken oefenen en daarmee je verhaal zo inspirerend mogelijk over te brengen!

Proof of Competence

Het MicroLab zal worden afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR-registratie voor afronding.

Deel 1. Upload het geschreven verhaal in Canvas.

Deel 2. Upload een reflectie (ongeveer 2 blz.) op het vertellen van het verhaal aan studenten. Voeg ook feedback van studenten toe.

Planning

DatumTijdPlaats
21 november 202309:30-12:30Education Lab
7 februari 202409:30-12:30Education Lab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Escapegame - How to motivate students with gamebased learning elements

Voel jij je ook uitgedaagd om je studenten aan te moedigen via game-based learning? Heb jij zin om te ontdekken hoe je middels game-based learning de motivatie van studenten kunt (terug)winnen? Schrijf je dan in voor deze MicroLab! Op een spelende manier leer je praktische strategieën om game-based learning te gebruiken in jouw vak, en waarom deze strategieën motiverend zijn voor studenten. De workshop is bedoeld als een inspiratiebron om ‘game-based learning’ toe te passen in je eigen onderwijs.

De MicroLab bestaat uit de escapegame en een aansluitende sessie waarin je de inzichten uit de game uitwerkt en toepast op je eigen onderwijs. De escapegame is volledig ontwikkeld binnen het leerplatform Canvas en zal dus digitaal gespeeld worden. Wel zal de MicroLab op campus Woudestein plaatsvinden, zodat we de groepen adequaat kunnen begeleiden.

Leerdoelen

Na dit MicroLab ben je in staat om:

 • Te reflecteren op de bruikbaarheid van game-based learning om de motivatie van studenten in jouw onderwijs te stimuleren.
 • De motivatiefactoren te koppelen aan de elementen van game-based learning, waardoor je middels game-based learning de motivatie van je studenten kan stimuleren en behouden.

Proof of Competence

In de Proof of Competence beschrijf je jouw game based learning situatie, waaronder de doelen en context. Na het uitvoeren, voeg je een reflectie hierop toe met de geleerde lessen.

Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie bij voltooiing.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze MicroLab is bedoeld voor (junior) docenten, die praktische strategieën willen leren om studenten te motiveren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Deze MicroLab is ook interessant voor meer ervaren docenten die meer willen leren over het motiveren van studenten via game-based learning.

De escaperoom wordt in twee- of drietallen gespeeld. Het is mogelijk om je aan te melden voor een escaperoom sessie samen met een collega. Beiden moeten zich afzonderlijk aanmelden.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Deze MicroLab bestaat uit een escapegame en direct erna een follow-up sessie. De totale sessie duurt 2,5/3 uur.

 • In de escapegame probeer je te ontsnappen door puzzels op te lossen over motivatie strategieën.
 • In de vervolgsessie ga je de inzichten over waarom game-based learning inspeelt op de motivatie van studenten en dit toepassen op je eigen onderwijs. Ook delen we inspiratie om gaming-elementen in het onderwijs te implementeren.
 • Na de workshopsessie kun je je Proof of Competence afronden.
 • Neem een laptop mee om de escapegame in Canvas te spelen!

Testimonial

“I liked it very much. I can't believe you can build all of this in Canvas. I am excited to get started myself.”

Planning

DatumTijdPlaats
16 oktober 202313:00-16:00Edu Lab
14 december 202313:00-16:00Edu Lab
12 maart 202413:00-16:00Edu Lab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Docenten van de EUR, TUD en Universiteit Leiden kunnen gratis deelnemen.

Wil je een sessie samen inplannen met een team (minimaal 2 deelnemers, maximaal 6) ? Dat kan! Mail naar training@risbo.eur.nl.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Veel medewerkers van de Erasmus Universiteit begeleiden studenten tijdens hun studie. Maar hoe begeleid je je studenten goed? Dit MicroLab zal focussen op verschillende gebieden van studentbegeleiding en coaching vaardigheden, zoals het geven van constructieve feedback, actief luisteren, student motivatie, en praktische modellen om mee te werken tijdens je supervisie traject.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Het MicroLab is bedoeld voor docenten, promovendi of begeleiders die hun coaching vaardigheden willen verbeteren bij het begeleiden van studenten tijdens hun scriptieproces. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelen en competenties

Na dit MicroLab ben je in staat de basisbegeleidingsvaardigheden toe te passen om studenten te ondersteunen bij het schrijven van hun scriptie. Je bent in staat tot:

 • Effectieve vragen stellen om studenten te stimuleren goed te reflecteren.
 • Identificeren van de behoeften van studenten door (actief) te luisteren op diepere niveaus.
 • Het GROW-model toe te passen tijdens de coaching.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Dit MicroLab heeft een blended format, wat inhoudt dat je voorbereidende opdrachten doet in een Canvas-omgeving die je de voorkennis geeft die je nodig hebt voor de MicroLab-sessies. Er is één sessie voor dit MicroLab. De sessie- en voorbereidende opdrachten zijn verplicht. Voor de voorbereidende opdrachten bekijk je interactieve video's, lezingen en breng je je eigen inbreng en ervaring (indien aanwezig) naar voren. Tijdens de MicroLab-sessie bespreken we de input en gebruiken we verschillende tools om met de modellen en inhoud te werken. Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, waarin je laat zien hoe je je nieuwe superviserende vaardigheden in de praktijk gaat inzetten. Het Proof of Competence is ook te vinden in de Canvas-omgeving en kan worden gemaakt na de MicroLab-sessie. De totale tijdsinvestering is ongeveer 7 uur (inclusief voorbereidingstijd, 3 uur MicroLab-sessie, tijd besteed aan Proof of Competence).

Assessment and badge

Je Proof of Competence wordt beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI/ Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie bij voltooiing.

Planning

DatumTijdPlaats
9 oktober 202313:00 - 16:00Education Lab
18 januari 202413:00 - 16:00Education Lab
2 april 202413:00 - 16:00Trainingsruimte Risbo
   

*Dit MicroLab is toegankelijk voor alle docenten van de LDE Universiteiten. Docenten van Universiteit Leiden en TU Delft kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar training@risbo.eur.nl.

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Flipped classroom:

In dit individuele Design Lab leer je hoe je een educatieve video maakt die je in je eigen vak kunt gebruiken. Je maakt een structuur voor de video, maakt een bijbehorende PowerPoint presentatie en neemt je kennisclip op achter de computer. Je kunt deze video vervolgens gebruiken in je vak.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit individuele Design Lab kun je:

 • De relevantie beschrijven van (essentiële elementen) van de structuur van je video.
 • Een didactisch correct script schrijven voor een educatieve video.
 • Een educatieve video opnemen van begin tot eind.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit individuele Design Lab is bedoeld voor docenten die een educatieve video willen maken voor hun eigen vak. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint met het online gedeelte waarin je leert hoe je een goede structuur maakt voor je educatieve video en deze op te nemen met je laptop. Vervolgens neem je met je laptop een korte video op van 3 minuten. Je krijgt feedback op je eigen structuur en je video. Op basis van deze feedback kan je de structuur aanpassen. Ten slotte kan je de uiteindelijke video opnemen. De totale tijdsinvestering is 8 uur verdeeld over 2 weken.

Proof of Competence

Je Proof of Competence (de educatieve video inclusief een plan hoe je het in je cursus zult gebruiken) zal worden beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

Date
4 september 2023
11 oktober 2023
16 november 2023

* Dit is een asynchrone MicroLab. U kunt zelf uw tijd hiervoor inplannen. Deelnemers zullen bijtijds worden gecontacteerd voor een individuele afspraak.

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Canvas is het Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw studenten online te activeren. In dit individuele Design Lab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van dit individuele Design Lab heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit individuele Design Lab kan je:

 • Een duidelijke structuur maken van het vak op basis van modules;
 • Blended learning-activiteiten ontwerpen voor Canvas (opdrachten, quizzen, peer review, discussies);
 • Een communicatiestructuur opzetten in Canvas (discussie, chat, announcements, inbox).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten om hun eigen cursus opnieuw in te richten. Er is geen specifieke voorkennis vereist

Inhoud, vorm en tijdsinvestering

Je begint in week 1 met het online gedeelte, waar je de mogelijkheden van Canvas activiteiten leert kennen en theorie bestudeert over blended onderwijs. Na deze voorbereiding neem je in week 2 deel aan een online sessie waar je nadenkt en zult sparren over de leeractiviteiten die jij kan inzetten in jouw onderwijs. Als je nog vragen hebt over Canvas is er in week 3 ondersteuning op afstand beschikbaar en zullen de trainers je vragen beantwoorden. In week 4 laat je de Canvas cursus zien door middel van een korte video, waarmee je slaagt voor het individuele Design Lab. De totale tijdsinvestering is 15 uur verdeeld over 4 weken.

Canvas is het nieuwe Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw vak opnieuw in te richten. In dit MicroLab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van deze module heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

Proof of Competence    

Om je Proof of Competence te behalen, illustreer je in week 4 je vak opzet door het delen van je scherm. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

Planning

DatumTijdPlaats
16 januari 202409:30 - 12:30EduLab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Wil je binnen jouw vak studenten laten samenwerken met studenten uit een ander land? Om zodoende een leerervaring te bieden aan en met studenten en docenten uit een andere omgeving/cultuur? Om dit te bewerkstelligen zonder dat studenten op fysieke uitwisseling gaan kan er gebruik worden gemaakt van Virtual Exchange (VE). Via VE werken studenten online samen aan taken en ontwikkelen zo naast vakinhoudelijke kennis ook competenties als samenwerken en interculturele communicatie. Door middel van VE krijgen ALLE studenten de kans op een internationale ervaring en worden zij niet gehinderd door mobiliteitsuitdagingen. Daarnaast, biedt VE studenten een interessant ander perspectief op de inhoud van het vak. Voorbeelden hiervan zijn het verkennen van de gezondheidszorg in beide landen of het ontdekken van perspectieven op gedragsproblemen of psychische stoornissen.

In dit MicroLab werk je aan de integratie van VE in je vak. Dit MicroLab is ontwikkeld in nauwe samenwerking met UNIC, een Europese alliantie van acht universiteiten in postindustriële steden in Europa die zich inzetten voor het stimuleren van mobiliteit en inclusie met het oog op maatschappelijke impact.

Leerdoelen en competenties

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

 • Acties te formuleren om je onderwijsontwerp aan te passen om VE daarin te integreren.
 • De mogelijkheden voor het integreren van een internationale ervaring in je onderwijs te motiveren.
 • Activiteiten/taken en tools voor samenwerkend- en internationaal teamwerk van studenten te selecteren.
 • Mogelijkse oplossingen voor de uitdagingen van Virtual Exchange te bespreken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Het MicroLab is bedoeld voor docenten die op basis van hun onderwijsontwerp kansen zien om VE te integreren in hun vak. Docenten kunnen zich samen met een partner collega van een van de andere UNIC universiteit opgeven voor het MicroLab zodat zij samen aan hun vak kunnen werken, maar ook docenten die nog geen partner hebben gevonden kunnen deelnemen aan dit MicroLab.

Vorm en tijdsinvestering

Het MicroLab heeft een blended opzet, wat betekent dat je je online voorbereidt en vervolgens een workshop volgt. Voordat je de workshop kan bijwonen, vragen we je om opdrachten voor te bereiden en te uploaden in de online Canvas-module (3 uur). In de voorbereiding maak je kennis met het concept Virtual Exchange. Je denkt na over je eigen onderwijsontwerp en de kansen die je ziet om VE te integreren.

De workshop duurt 4 uur. In deze workshop ga je aan de slag met je eigen onderwijsontwerp, is er ruimte om met de andere deelnemers/je partner te sparren en ervaringen met andere docenten uit te wisselen. De workshop zal voor deze MicroLab altijd online zijn zodat er gelegenheid is voor internationale collega’s om aan te sluiten

Proof of competence

Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR-registratie voor deelname.

Planning

DatumTijdPlaats
5 juli 202309:30 - 12:30 Online
3 oktober 202313:00 - 17:00Online
19 maart 202413:00 - 17:00Online

Aanmelden

 • Ben je EUR-docent? Klik hier om je in te schrijven voor dit MicroLab.
 • Dit MicroLab is toegankelijk voor alle docenten van UNIC Universiteiten. Als je geen docent bent bij de EUR, kun je je aanmelden door een mail te sturen naar training@risbo.eur.nl.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen