Assessment

Wil je meer kennis opdoen over het ontwerpen, maken en analyseren van uw assessments? Of wil je een basis examenkwalificatie behalen? U kunt de onderstaande MicroLabs volgen met betrekking tot assessment of combineer ze voor een Basiskwalificatie Examen (BEQ):

Onderzoek toont aan dat toetsing een belangrijke invloed heeft op het leerproces van studenten. Er is echter niet zoiets als een beste vorm van toetsing. Hoe kun dan voor jouw vak toch de best passende toetsvorm kiezen? Om hiertoe te komen is het waardevol om kennis te hebben van de toetsvisie en het toetsbeleid. Daarnaast is ook het maken van een assessmentplan waardevol in het komen tot een geschikte toetsvorm voor jouw vak. Een assessmentplan maakt inzichtelijk of de toetsvormen passen bij de leerdoelen en of deze gedekt worden. Daarnaast kan het assessmentplan helpen bij het toekennen van gewicht aan de verschillende toetsonderdelen en hoe tot het uiteindelijke cijfer gekomen wordt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

 • Benoemen hoe de toetsing van je eigen vak zich verhoudt tot de toetsvisie en toetsbeleid van jouw opleiding.
 • Uit te leggen wat constructive alignment is en hoe je dit model kunt gebruiken voor je eigen vak.
 • Je eigen leerdoelen te evalueren, gebruikmaken van de vier elementen in een leerdoel en Bloom’s taxonomy.
 • De vijf factoren van de utiliteitsformule uit te leggen en deze kunt relateren aan de toetsvormen in jouw vak.
 • Met behulp van een assessment plan uit te leggen hoe de leerdoelen worden getoetst in je eigen vak.

Doelgroep en benodigde voorkennis

In deze MicroLab vragen we je om je eigen toetsplan mee te brengen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan deze MicroLab.

Inhoud, vorm en investering

In de online omgeving van deze MicroLab worden online video’s aangeboden over constructive alignment, het formuleren van goede leerdoelen, het selecteren van toetsvormen gebruikmakend van de utiliteitsformule en hoe je een assessment plan kunt maken. Het bekijken van deze video’s en de bijbehorende opdrachten duurt ongeveer drie uur.

Gedurende het Lab (4 uur) wordt er aan de slag gegaan met verschillende thema’s, zoals de fundamenten van toetsing, visie en beleid op toetsing, leerdoelen formuleren en het maken van een toetsplan. Ook zijn er aantal interactieve momenten waarop je o.a. de kans krijgt om je toetsvormen te bediscussiëren met peers.

De totale tijdsinvestering voor het voorbereiden en volgen van de Microlab komt neer op ongeveer 10 uur (inclusief het schrijven van een Proof of Competence).

Proof of Competence

Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

Geinteresseerd? Kijk op www.myeur.nl/MicroLabs of www.risbo.nl voor meer informatie over alle MicroLabs. Of schrijf je direct in via training@risbo.eur.nl. Nieuwe data voor deze MicroLab zullen via de webpagina’s gecommuniceerd worden.

Planning

 

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Wil je meer weten over het samenstellen van (groeps)opdrachten en het beoordelen ervan? Of ben je geïnteresseerd in het verkennen van de kansen en uitdagingen van alternatieve manieren van assessment, zoals process assessment, portfolio assessment of competency-based assessment? Dan is dit het juiste MicroLab voor jou!

In dit MicroLab leer je hoe je opdrachten en alternatieve manieren van beoordelen kunt construeren voor optimale utiliteit (betrouwbaarheid, validiteit, onderwijseffect, acceptatie & kostenefficiëntie). We zullen speciale aandacht besteden aan de uitdagingen van groepsopdrachten. Voor beoordelingsmethoden zoals mondelinge examens, presentaties en essays kan het ook een uitdaging zijn om een betrouwbare en transparante beoordelingsrubric te maken. Daarom zullen we ons ook richten op de mogelijkheden van rubrics om de kwaliteit van de beoordeling te verbeteren. We zullen kijken naar de constructie van een rubric, maar ook hoe het beoordelings- en feedbackproces van verschillende soorten beoordelingen kan worden georganiseerd voor optimale betrouwbaarheid en onderwijseffect. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit online voorbereiding en een workshop.

Goals/competencies

Na het volgen van dit Microlab bent u in staat om:   

 • (groeps)opdrachten te construeren voor optimale utiliteit
 • Een beoordelingsmodel of rubric te construeren voor optimale utiliteit
 • Het proces van beoordeling en feedback in te richten voor optimale utiliteit 
 • Te reflecteren op de kwaliteit van je eigen toetsinstrumenten en processen aan de hand van criteria en de utiliteitsformule.

Doelgroep en vereiste voorkennis     

Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die voor hun vak gebruik maken van (groeps)opdrachten of alternatieve beoordelingsmethoden, of deze aan het voorbereiden zijn. We vragen je om je eigen (concept)beoordelingsproducten mee te nemen naar de workshop. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan dit MicroLab.

Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van dit MicroLab vanaf juni 2018 is opgenomen in de BKO. Dit MicroLab kan nog steeds van toegevoegde waarde zijn als we dieper ingaan op de bijzonderheden van (groeps)opdrachten, rubrics en alternatieve manieren van beoordelen. Dit Microlab kan ook gevolgd worden als onderdeel van een BKE.

Inhoud, vorm en tijdsinvestering       

Voordat je de workshop bijwoont, vragen we je om je voor te bereiden met de online materialen in de Canvas module (2-3 uur). In de workshop (3 uur) bespreken we je voorbereidingsopdrachten en evalueer je je eigen beoordelingsproducten. Daarnaast waarderen we het belang van peer learning en daarom geef en ontvang je feedback op je assessmentproducten.

Proof of Competence 

Het Microlab wordt aangevuld met een Proof of Competence. Je krijgt een CLI/Risbo certificaat, een LinkedIn badge en een HR-registratie van voltooiing

Planning

DatumTijdPlaats
30 november 202313:00 - 16:00Education Lab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis. Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Het maken van tentamenvragen kan een lastige taak zijn. Hoe zorg je er voor dat je toets betrouwbaar en valide wordt? In dit MicroLab leer je om de kwaliteitscriteria voor open en gesloten vragen toe te passen en op die manier te zorgen voor optimale utiliteit (betrouwbaarheid, validiteit, onderwijseffect, acceptatie en kosten-efficiency). Ook bespreken we manieren om de betrouwbaarheid van de beoordeling te verhogen en feedback te optimaliseren. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit een online voorbereiding en een workshop. Een van de voorbereidingsopdrachten is bijvoorbeeld het doornemen van voorbeeld examenvragen, die je in de workshop met je collega's bespreekt. Na het afronden van dit Microlab heb je je eigen examen gemaakt of verbeterd.

Leerdoelen/competenties

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

 • Tentamens en vragen te construeren, volgens de criteria voor optimale utiliteit.
 • Een beoordelingsmodel te construeren, volgens de criteria voor optimale utiliteit.
 • Het proces van beoordeling en feedback in te richten voor optimale utiliteit.
 • Te reflecteren op de kwaliteit van je eigen toetsinstrumenten en processen aan de hand van criteria en de utiliteitsformule.

Doelgroep en benodigde voorkennis

Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die een tentamen als toetsvorm gebruiken in hun vak. We vragen om eigen toetsproducten mee te brengen naar de workshop. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden. Er is geen specifieke voorkennis nodig voor het volgen van dit MicroLab. 

Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van dit MicroLab vanaf juni 2018 is opgenomen in de BKO. Dit MicroLab kan echter nog steeds van toegevoegde waarde zijn als we dieper ingaan op de details van tentamenconstructie. Dit Microlab is ook te volgen als onderdeel van een BEQ.

Inhoud, vorm en tijdsbesteding

Je bereidt de workshop voor met de online materialen (video’s, handleidingen en voorbereidingsopdrachten). Deze dienen te worden geüpload in de Canvas module (2-3 uur). Tijdens een face-to-face workshop (3 uur) zul je feedback ontvangen op je eigen MC toets van zowel de trainer als je peers.  

Proof of Competence

Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

Planning

DatumTijdPlaats
28 november 202313:00 -16:00EduLab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis. Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

De analyse van toetsresultaten van studenten is een belangrijke stap voordat de cijfers naar de studenten worden gecommuniceerd. In deze analyse kijk je naar de prestatie van studenten op verschillende taken en vragen, en onderzoek je de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit kan voelen als een vervelende taak, maar in dit MicroLab zal je kennismaken met laagdrempelige mogelijkheden om de resultaten van toetsen of opdrachten te analyseren. Dit zal jou als docent waardevolle informatie opleveren. Niet alleen over de prestatie van de studenten, maar ook over de kwaliteit van het tentamen en de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Wat zijn relevante onderdelen voor een toetsanalyse? En hoe kun je hieruit conclusies trekken en een verbeterplan maken? Ontdek het in dit MicroLab!

Doelen en competenties

 • De kwaliteit van een toets/opdracht te onderzoeken (gebaseerd op de analyse van de toets/opdracht en de resultaten).
 • Indien nodig, de juiste corrigerende maatregelen te nemen naar aanleiding van de analyse,
 • De toets/opdracht van een vak te evalueren (gebaseerd op feedback en reflectie) en verbeterplannen voor de toekomst te formuleren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Het MicroLab is bedoeld voor docenten die geïnteresseerd zijn om te leren van hun toetsresultaten of in het verbeteren van de kwaliteit van hun toets. De inhoud is van toepassing op verschillende toetsvormen. Er is geen specifieke voorkennis nodig, maar het is handig om bekend te zijn met de kwaliteitscriteria voor de constructie van toetsen en opdrachten. Dit MicroLab kan een goed vervolg zijn op de inhoud van de BKO/UTQ en op de andere MicroLabs met betrekking tot toetsontwerp en constructie.

Vorm en tijdsinvestering       

Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een workshop sessie, De online voorbereiding bestaat uit video’s, readings en assignments. De voorbeiding kost ongeveer 2 uur en is verplicht om aan de workshop sessie te mogen deelnemen. In de workshop sessie zal actief worden voortgebouwd op de voorbereidingsopdracht. De focus ligt daar op actieve discussie, begeleide oefening en peer learning.

Planning

DatumTijdPlaats
25 januari 202413:00 - 16:00Education Lab

Meld je aan

Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Inschrijving voor dit MicoLab sluit twee weken voor de geplande sessie.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen