Studentenprojecten

Students-for-Students (S4S): beter onderwijs voor studenten, door studenten

S4S stimuleert en faciliteert projecten van studenten die bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit voor studenten. S4S wordt gefinancierd met geld dat vrijkwam door de afschaffing van de basisbeurs en naar de universiteiten ging met als doel onderwijsverbetering. Door studenten zelf te laten bijdragen aan onderwijsverbetering brengt S4S het geld weer terug bij de studenten.

S4S initiatieven

De volgende S4S-initiatieven ontvangen momenteel ondersteuning van ons:

Enkele inspirerende voorbeelden van studenten-voor-studentenprojecten – de zogenoemde “S4S initiatieven” – zijn:

S4S initiatieven zijn extra- of intracurriculaire onderwijsprojecten die voor en door studenten worden georganiseerd. Het doel ervan is om studenten verbreding of verdieping te bieden met kennis of skills die niet aan bod komen in het reguliere studiecurriculum.

*Voor reeds bestaande projecten en S4S initiatieven met voldoende “track record” biedt S4S “partnerships” aan. Denk je dat jouw project hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Ons verhaal

Het S4S Support Platform van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontstond vanuit een initiatiefvoorstel van student-Universiteitsraadslid Daniel Sieczkowski, geïnspireerd door Prof. dr. Gert-Jan Kleinrensink die op het Erasmus MC al jaren een vergelijkbaar en zeer succesvol S4S ondersteuningsplatform leidt: het “Genootschap voor Extra-curriculaire Rotterdamse Studentenprojecten (GERS)”.

 • S4S biedt studenten ondersteuning om hun eigen S4S initiatieven op te zetten of om al bestaande S4S initiatieven door te ontwikkelen. Het S4S Support Platform kan de volgende ondersteuning bieden:

  1. Advies (bijvoorbeeld over marketing of organisatie van evenementen)
  2. Praktische ondersteuning in natura (zalen voor evenementen, faciliteiten etc.)
  3. Financiële ondersteuning

 • Je kunt ondersteuning krijgen als je S4S initiatief voldoet aan de volgende criteria:

  1. Het is leerzaam en van voldoende academische kwaliteit;
  2. Het bevat een vorm van “toetsing” van wat de deelnemers hebben geleerd;
  3. Het onderscheidt zich van bestaande initiatieven;
  4. Het komt ten goede aan studenten die geen basisbeurs meer krijgen;
  5. Het is uiteengezet in een duidelijk en realiseerbaar plan van aanpak;
  6. De besteding van de financiële middelen is zinnig en zuinig.

 • Heb je een goed S4S idee waarvoor je ondersteuning wilt? Twijfel je of jouw idee in aanmerking komt? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met ons via s4s@eur.nl en we helpen je graag!

Lees meer over de S4S initiatieven (Engels)

 • Turing Students Rotterdam is part of the biggest network of student tech communities in the world, who are jointly working to change the educational system through tech. On campus, TSR is building a community of tech-leaders of the future by inspiring students through educational events, coding bootcamps and social activities. TSR enables students from all backgrounds to learn hard skills and start their career in the tech world. Read more

 • Given the rising interest from industries and students in next generation technologies, the Erasmus Tech Community (ETC) was established to raise awareness and educate students in Erasmus University Rotterdam about technology changes taking place. Read more.

 • The Research Group analyzes, criticizes and reflects on science in a highly multidisciplinary setting. Read more.

Ons team

 • Daniel Sieczkowski 

  Projectcoördinator Students-for-Students en presidium lid Universiteitsraad

 • Nadine Nieuwstad

  Stuurgroeplid Community for Learning and Innovation en voorzitter studentgeleding Universiteitsraad

 • Andreea Butnaru

  Student-assistent Students-for-Students

 • Dr. Pleunie van den Borne 

  Programmasecretaris Community for Learning and Innovation