Education in Transition

Education in Transition streeft ernaar het huidige onderwijssysteem te transformeren op een manier die aansluit bij de behoeften van toekomstige generaties. Het is een universiteitsbrede, door studenten geleide organisatie die de vaardigheden van de 21e eeuw, systeemveranderingen en sociale verantwoordelijkheid in alle disciplines en lagen van de universiteit stimuleert.

Education in Transition nodigt studenten en docenten uit om de praktijk kritisch te beoordelen en met interdisciplinaire onderwerpen, methoden en kaders te komen die een antwoord bieden op de uitdagingen waar we voor staan.

Onderdeel hiervan is het coördineren van Teach-ins, een nieuw programma dat een platform biedt aan gemotiveerde studenten om hun eigen lesplan te ontwerpen en uit te voeren. Tijdens dat proces krijgen ze ondersteuning van onderwijsvernieuwingsspecialisten, toekomstgerichte onderzoekers en externe partijen.