The Research Group

The Research Group analyseert, bekritiseert en reflecteert over wetenschap in een multidisciplinaire setting. Dit doen we met 10 masterclasses, waarin studenten met verschillende achtergronden samen leren nadenken over wetenschappelijke methoden, kritische beoordeling van wetenschappelijk werk en het creëren van eigen werk. Ook wordt er gereflecteerd op het functioneren van de wetenschap als geheel en op de wisselwerking met ‘de waarheid’, regulatory powers, geld, cultuur, en meer factoren en disciplines die het in een bepaalde richting proberen te sturen.

Naast masterclasses maken we eigen artikelen, stimuleren we verantwoordelijkheid onder wetenschappers en zetten we aan tot interdisciplinaire samenwerking. Door disciplines te combineren gebruiken we filosofie, wiskunde, kunst, religie, politiek, economie, sociologie en andere disciplines om een beter begrip van de wereld te vormen.

Video The Research Group