Onderzoek

Integrate and embed diversity in research

De EUR maakt zich sterk voor meer diversiteit binnen de wetenschap. Wij zijn ons bewust van de toegevoegde waarde van divers samengestelde onderzoeksteams en onderzoeksvoorstellen waarin diversiteit centraal staat. Innovatie, samenwerking en baanbrekend onderzoek krijgen positieve impulsen daar waar diversiteit zich laat zien.

Binnen de wetenschap wordt diversiteit een steeds belangrijker thema. Zo is diversiteit, zowel binnen het onderzoeksteam als in de inhoud van het onderzoeksvoorstel, een vereist onderdeel bij het indienen van onderzoeksvoorstellen voor het verkrijgen van Europese subsidies (Horizon 2020).

  • De EUR doet samen met de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsinterventies op het gebied van diversiteit. Dit is een van de speerpunten binnen de Taskforce Diversity.
  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar diversiteit en integratie. Het Centre for Public Human Resources and Change van de ESSB en het Kennisplatform Integratie & Samenleving zijn voorbeelden van organisaties die zich hiermee bezighouden.
  • Voor meer informatie over onderzoekssubsidies en de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht bij het Erasmus Centrum voor Valorisatie.     

Onderzoek naar diversiteit en inclusie

Julian Schaap bij Universiteit van Nederland

Ying Zhang at TedX

The Purpose of Education on the Social Side of Business - Ying Zhang

Equality in a super diverse classroom - Iliass El Hadioui