25/25
Een beleidsmaatregel ter bevordering van eerlijkheid en gendergelijkheid

Over D&I bij EUR

Het Diversity & Inclusion Office houdt zich bezig met het creëren van een doelgericht en effectief beleid dat een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid voor iedereen bevordert. Het kantoor wisselt informatie uit, verbindt, ondersteunt en geeft advies aan alle eenheden binnen de EUR die verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving en sociale rechtvaardigheid voor alle leden van onze gemeenschap. Dit gebeurt door middel van nieuw beleid en nieuwe activiteiten, zoals; richtlijnen voor de werving en selectie die de gelijkheid van vrouwen en mannen aantonen, vrijstelling van onderwijs of onderzoek na de zwangerschap, training voor leiderschap over (on)gewenst gedrag en impliciete vooroordelen, en het bevorderen van de benoeming van een ombudsman om academische intimidatie aan te pakken en het welzijn van studenten te bevorderen. Het kantoor werkt ook samen met studentendecanen voor studenten met een functiebeperking en studentengroepen.

In al onze activiteiten geven we prioriteit aan betrekking met relevante interne en externe stakeholders en doelgroepen en werken we aan het bevorderen van alle aspecten van D&I om uiteindelijk sociale veiligheid en sociale rechtvaardigheid als integraal onderdeel en geïnstitutionaliseerde elementen in te bedden in EUR voor iedereen.

Heeft u vragen of opmerkingen over wie we zijn en wat we doen? Kom dan gerust langs bij ons Diversity & Inclusion Office! We zijn elke week beschikbaar van maandag tot vrijdag. Daarnaast kunt u ons altijd bellen of mailen.

D&I bij Erasmus