Personeel & Organisatie

Diversiteit loont. Ook binnen de universiteit. Zo presteren divers samengestelde teams beter. Zij innoveren meer en zijn in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

De EUR zet zich dan ook in voor een divers personeelsbestand in de breedste zin van het woord. Het vergroten van bewustwording over de meerwaarde van diversiteit maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Tevens zet de EUR zich in voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen en een cultuur waarin een verscheidenheid aan talent zich thuis voelt en kan uitblinken. Een cultuur waarbij je jezelf mag zijn, die bovendien inspireert en motiveert.