Gelijkheid dimensies

Intersectionaliteit

Informatie over de wijze waarop de EUR deze gelijkheidsthema's in hun totaliteit benadert

Welzijn en mindervaliditeit

Informatie over de initiatieven van de EUR ter ondersteuning van personen met een functiebeperking

Ras en etniciteit

Informatie over de werkzaamheden van de EUR ter bevordering van rassengelijkheid

Race & ethnicity

Religie en geloof

Informatie over het aanbod voor personeel en studenten met verschillende religieuze achtergronden

Klasse en verbreding deelname

Informatie over EUR-initiatieven ter ondersteuning van ondervertegenwoordigde groepen in de EUR

Seksuele geaardheid

Informatie over EUR's steun voor LGBTQ leden en initiatieven voor een meer inclusieve universiteit

Sexual orientation

Geslacht

Informatie over het werk van de universiteit ter bevordering van gendergelijkheid

Geslachtsidentiteit, uitdrukking en herverdeling van het geslacht

Informatie over de initiatieven ter ondersteuning van de genderuitingen in de EUR-gemeenschap

Gender identity

Zwangerschap en moederschap

Informatie over de steun van de EUR voor personeel en studenten tijdens zwangerschap en moederschap

Leeftijd

Informatie over de werkzaamheden van de EUR ter bevordering van leeftijdsgelijkheid

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen