Gender, sekse en genderidentiteit

Gelijkheid dimensies

De EUR ziet sekse en gender als verschillende concepten. Waar sekse betrekking heeft op de biologische kenmerken (e.g., genen, hormonen, geslacht) heeft gender een sociale, culturele en persoonlijke betekenis en deze uit zich in een genderidentiteit of genderexpressie.

Er zijn veel verschillende genderidentiteiten. Zo zijn sommige mensen cisgender, wat betekent dat hun sekse overeenstemt met hun genderidentiteit. Bij andere mensen komt hun sekse niet overeen met hun gender. Zo zijn sommige mensen transgender. Iemand die transgender is kan zich identificeren met de andere binaire sekse, maar kan ook non-binair zijn. Non-binair betekent dat je je met geen van beide binaire seksen (man of vrouw) identificeert. Daarnaast zijn er non-binaire mensen die zich niet als trans identificeren. Ook kan men genderfluïde zijn, waarbij de genderidentiteit over tijd fluctueert. Naast deze genderidentiteiten bestaan er nog vele anderen, zoals bijvoorbeeld genderqueer, agender en bigender. Het is ook mogelijk om meerdere genderidentiteiten te hebben, of om liever helemaal geen labels te gebruiken.

De EUR is van mening dat iedereen zich veilig en vrij moet voelen om de identiteit te ontdekken en uit te drukken op een manier goed en passend voelt, zonder bang te zijn voor negatieve gevolgen. Om dit mogelijk te maken is het bijvoorbeeld belangrijk geen assumpties te maken over de genderidentiteit van de mensen om ons heen en om altijd de naam en voornaamwoorden te gebruiken die een persoon aangeeft te hebben. Ook dienen er voorzieningen getroffen te worden om trans personen die besluiten om een medische transitie te ondergaan te steunen.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen