Algemene FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl.

Aangezien wij als universiteit fundamenteel geloven in de noodzaak van sociale gelijkheid, zetten wij ons in om dit in onze gemeenschap en in ons onderzoek tot uitdrukking te brengen. Onze maatschappelijke impact wordt verrijkt door ons grote aantal getalenteerde vrouwelijke wetenschappers en we kijken ernaar uit om hun aanzienlijke bijdrage te bevorderen. Daarom heeft EUR de 25/25 beleidsmaatregel aangekondigd om vrouwelijke academici te ondersteunen bij de volgende stap in hun professionele carrière.

Deze maatregel is uitgekozen na tal van gesprekken met het Diversity and Inclusion team, HR-beleid, Academic Affairs, Faculty Diversity Officers, de Rector Magnificus en op basis van input van externe deskundigen zoals het HR-team voor Delft Technology Fellowship (TU Delft) en Philip Eijlander Diversity Program (University Tilburg), het LNVH HR-platform en professor Curt Rice, een gerenommeerde expert op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer. 

Vrouwelijke assistent-professoren die binnen twee tot drie jaar aan een aanstelling als universitair hoofddocent willen werken (met inbegrip van hun ambtstermijn) of die in een snel tempo naar een hoogleraarschap willen werken, en vrouwelijke assistent-professoren die binnen één tot twee jaar een voordracht voor de functie van hoogleraar willen doen, kunnen aan deze maatregel deelnemen. De deelnemers konden zich inschrijven en de faculteitsdecanen of diensthoofden kunnen deelnemers voor deze maatregel voordragen. In de huidige ronde zijn er beperkte plaatsen beschikbaar.

1) Mentorschap door senior medewerkers

2) Ondersteuning op maat voor portfolio voorbereiding

3) Vertrouwelijke terugkoppeling, advies en beoordeling van de portefeuille door een onafhankelijk comité

4) Mogelijkheid om fondsen aan te vragen (tot €10.000 euro), ondersteund door de faculteit en centraal, te gebruiken voor trainingen, workshops, workshops, schrijfopdrachten.

De beleidsmaatregel bestaat uit twee rondes, die elk één jaar duren. De eerste ronde vindt plaats van november 2019 tot november 2020. In 2021 zal een evaluatie van de maatregel worden uitgevoerd en afhankelijk van de resultaten daarvan is een tweede ronde gepland voor 2022/23.

De eerste ronde van de 25/25-beleidsmaatregel loopt van november 2019 tot november 2020.

De nominaties voor ronde 1 zijn op 15 januari 2020 afgesloten. Alle aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld en er is besloten om bijna alle kandidaten op te nemen in ronde 1. De motivering hiervan is per e-mail aan de genomineerden/aanvragers gecommuniceerd. Afhankelijk van de huidige functies en loopbaanambities hopen we dat de deelnemers kunnen profiteren van verschillende elementen van de beleidsmaatregel.

De volgende stappen omvatten een kick-off sessie die alsnog gepland is voor maart 2020. Een planning van workshops en evenementen zal worden gedeeld bij de kick-off. De deelnemers krijgen ook richtlijnen voor mentorschap ten behoeve van henzelf en hun mentor.

Voor een voorlopige planning van de activiteiten, zie tabel:

Tijdlijn (onder voorbehoud van wijziging)Actie/proces
November 2019Lancering van de 25/25 beleidsmaatregel
November 2019 - 15 Januari 2020 (verlengde deadline)Uitnodiging voor nominaties (zelf en decaan en/of afdelingshoofd)
Februari 2020Aanvragen worden beoordeeld om de groep definitief te maken voor ronde 1.
Projectleider communiceert over praktische informatie en volgende stappen.
Doorlopend tijdens de duurtijd van ronde 1Mentorschap
Meer informatie zal worden gedeeld in de kick-off sessie
Maart 2020Ronde 1 kick-off
Maart/April 2020Portfolio Development Workshop
Tijdens de gehele duur van het programma zal een aanvullende workshop worden aangeboden (die zal worden afgestemd op basis van de vermelde ontwikkelingsbehoeften).
Juli 2020Portfolio voorlegging aan het onafhankelijke comité
September-Oktober 2020

Onafhankelijke comité beoordeling
Onafhankelijke comités zullen de portfolio's beoordelen en een vertrouwelijk advies uitbrengen op basis van de criteria van de faculteit.

November 2020Geschiktheid voor subsidiëring
Op basis van de resultaten van de beoordelingen door het onafhankelijke comité zullen beslissingen worden genomen over de vraag of een persoon in aanmerking komt voor subsidie (max. 10.000 euro per persoon). De in aanmerking komende deelnemers zullen vervolgens een plan maken over welke acties zij zullen ondernemen om hun portfolio te verbeteren en hoe de middelen zullen worden gebruikt om deze verbeteringen te ondersteunen. 
December 2020Evaluatie van de 25/25-beleidsmaatregel
In het kader van de evaluatie op programmaniveau van ronde 1 van de beleidsmaatregel zullen besluiten worden genomen over een tweede ronde (voorlopig 2022/23).

In totaal zal deze beleidsmaatregel een jaar duren (tot november 2020). De verwachte tijdsinvestering bestaat uit het bijwonen van een kick-off meeting, 2-3 workshops, 2-3 bijeenkomsten met de mentor en de tijd die nodig is om de portfolio te schrijven.

De eerste workshop zal zich richten op het schrijven van portfolio's. Onderwerpen voor de andere groepsworkshops zullen worden bepaald aan de hand van de input van de nominatieformulieren (bijv. onderzoek en financiering, strategisch management en leiderschap). 

Zelfnominatie en nominatie door een decaan of afdelingshoofd hebben dezelfde status. We hebben beide opties mogelijk gemaakt om vrouwelijke UD's en UHD's de kans te geven zichzelf te nomineren, maar ook om de decanen en afdelingshoofden de kans te geven dit te doen. Het gewicht dat zij dragen is hetzelfde.

Nee, niet in het kader van dit beleid. Ons doel met dit beleid is om vrouwen te helpen een eerlijk en transparant beeld te krijgen van de voortgang van hun carrière door middel van de stappen die in de FAQ's worden geschetst.

Deze eerste ronde van de 25/25-beleidsmaatregel richt zich op vrouwen, omdat hun vooruitgang in de hogere echelons (vooral van hoogleraren) veel lager is dan wat we in de pijplijn hebben. Het stimuleren van vrouwelijke werknemers uit het Mondiale Zuiden om deel te nemen aan deze beleidsmaatregel is welkom. We zijn ons ervan bewust dat het aspect van de intersectionaliteit van groot belang is en dat deze beleidsmaatregel ook gunstig zou zijn voor mannen. Gezien de huidige focus van de beleidsmaatregel op vrouwen als ondervertegenwoordigde groep, zijn we in dit stadium echter niet in staat om de groep te verbreden naar mannen.

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen