Financiële ondersteuning FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl

De in aanmerking komende deelnemers zullen op basis van de feedback van het comité een plan opstellen over de acties die zij zullen ondernemen om hun portfolio te verbeteren.

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen