Mentorschap FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl.

Mentoren dienen als rolmodel voor de deelnemers en delen hun netwerk en ervaringen met de deelnemers. Uit de literatuur is bekend dat personen die een mentor hebben, een grotere kans hebben om vooruitgang te boeken in hun carrière dan personen die geen mentor hebben. Mentorschap helpt senior medewerkers ook om de uitdagingen waarmee hun collega's worden geconfronteerd beter te begrijpen en helpt hen een belangrijke bijdrage te leveren aan de professionele groei van hun mentees.

De mentoren zijn (mannelijke of vrouwelijke) hoogleraren die de deelnemer ondersteunen bij de voorbereiding van het portfolio en ook advies geven over vragen die de deelnemers hebben over hun eigen carrièreverloop.

Om de rol van de mentoren en deelnemers uit te leggen, zal er een brochure met informatie worden verstrekt aan de mentoren en deelnemers en zal er tijdens de aftrap meer informatie worden gegeven over de verantwoordelijkheden en de manier van werken tussen de mentor en de deelnemer.

Deelnemers en decanen/afdelingshoofden wordt gevraagd om bij de inschrijving voor de beleidsmaatregel mentoren voor te stellen.

In de nominatieformulieren hebben we elke deelnemer gevraagd om te denken over potentiële mentoren, intern of extern aan EUR. Tijdens de kick-off bijeenkomst krijgen de deelnemers een mentorboekje met een beschrijving van het mentorschapproces, enkele goede praktijkvoorbeelden en richtlijnen voor de mentor-mentee relatie, inclusief de tijdsinvestering en de voorgestelde frequentie van de bijeenkomsten (bijv. 2-3 bijeenkomsten tijdens de duur van het programma). Deelnemers kunnen dan de voorgestelde mentor(en) uit hun lijst benaderen, hen informeren over de 25/25 beleidsmaatregel en hun toestemming krijgen om als mentor te dienen. We raden aan dat ten minste één, zo niet alle, mentor-meetingsbijeenkomsten persoonlijk plaatsvinden. Als een deelnemer om welke reden dan ook geen mentor vindt, helpen we haar te matchen met een geschikt individu. Nadat alle deelnemers een mentor hebben, worden ze verzocht om de gegevens van hun mentor met ons te delen via e-mail (25-25@eur.nl) zodat hij/zij kan worden uitgenodigd voor toekomstige evenementen of workshops die worden georganiseerd als onderdeel van de 25/25 beleidsmaatregel.  

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen