Onafhankelijk comité FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl.

De leden van het comité zijn interne en externe professoren die vertrouwd zijn met het werkveld van de deelnemer. Een mix van interne en externe leden zorgt voor een objectieve, onbevooroordeelde beslissing.

De leden van de commissie zullen hun advies baseren op de officiële schriftelijke criteria voor promotie die in de faculteit van de deelnemer worden gehanteerd. Elk portfolio wordt onafhankelijk beoordeeld aan de hand van deze interne promotiecriteria.

De portfolio's zullen worden opgesteld en beoordeeld aan de hand van de huidige formele criteria die door de faculteiten worden verstrekt. Deze criteria worden ter beschikking gesteld aan de leden van de onafhankelijke commissie, zodat zij tot een onpartijdig en vertrouwelijk advies kunnen komen. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in deze criteria, kunnen wij de commissie vragen om ook advies te geven op basis van de nieuwe criteria. 

Het antwoord hangt af van de faculteitscriteria voor promotie. Als de faculteit uitmuntendheid in het onderwijs erkent als een belangrijk aspect van de promotiebesluiten, dan zal de onafhankelijke commissie daar zeker rekening mee houden. De 25/25-beleidsmaatregel probeert er daarom voor te zorgen dat de faculteitscriteria voor promotie duidelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle personeelsleden (en leden van de onafhankelijke commissie). Kennis van de faculteitscriteria is een essentiële stap om nu al een portfolio voor loopbaanontwikkeling op te bouwen.

Elke portfolio krijgt één van de volgende resultaten: 1 (klaar voor indiening bij de facultaire VCL/BAC-commissie). 2 (bijna klaar om in te dienen, met vermelding van wat er nog moet worden bereikt vóór de indiening van de portefeuille) 3 (er moet nog niet aan een aantal punten worden gewerkt om aan de promotiecriteria te voldoen). Bovendien zullen de commissieleden voor de scores 2 en 3 specifieke feedback geven over de gebieden waarop de deelnemer zijn of haar portfolio moet versterken.

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen