Onpartijdige feedback FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl.

De feedback wordt op schrift gesteld. Naast de scoring (1-3) krijgen de deelnemers ook concrete feedback op het portfolio:

1) Waar is hun portfolio sterk? 
2) Zijn er gebieden die voor verbetering vatbaar zijn? 
3) Wat moet er precies verbeterd worden?

Nee, het advies is onafhankelijk en vertrouwelijk. Alleen de deelnemer heeft toegang tot de feedback van de commissie.

Het is een advies, gebaseerd op interne promotiecriteria, gegeven door gewaardeerde professoren in het veld. Het is gebaseerd op een gewaardeerd en deskundig advies, maar is niet bindend. Voor officiële bevorderingsbesluiten blijft de interne selectiecommissie van de faculteit het orgaan met bindend advies.

Het is aan de kandidaat om te beslissen of hij of zij de verkregen feedback al dan niet deelt. Uiteraard kan een positieve feedback de argumenten voor onderhandelingen van de kandidaat versterken. De faculteiten behouden zich echter het recht voor om andere keuzes te maken.

Deze feedback is strikt vertrouwelijk. Niemand, behalve de deelnemer zelf, zal deze informatie kunnen inzien.

In het geval dat deelnemers aan de 25/25-beleidsmaatregel positief advies krijgen van de onafhankelijke en interne commissie, maar dat er geen mogelijkheid is om te groeien vanwege bv financiële aspecten, dan opent dat een ruimte voor een gesprek over: Wanneer zou er wel zo'n mogelijkheid zijn? Wat is de geschatte tijdsduur? Kan er overeenstemming worden bereikt over deze tijdsduur? Is er ruimte om te groeien op een andere afdeling/of zelfs een andere faculteit binnen de EUR? Indien er geen/beperkte doorgroeikansen zijn, heeft de vrouwelijke deelnemer in ieder geval meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor haar loopbaanontwikkeling (ditzelfde geldt overigens ook voor mannelijke collega's). Ze kan beslissen om te wachten op een dergelijke kans binnen de EUR of op zoek te gaan naar mogelijkheden buiten de EUR.

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen