Portfolio-ondersteuning FAQ

Dit is een niet-limitatieve lijst van vragen met betrekking tot de 25/25 beleidsmaatregel. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate het beleidsinitiatief zich ontwikkelt. Aarzel niet om uw vragen te stellen op 25-25@eur.nl.

Er komt een groepsworkshop die de structuur van het portfolio zal uitleggen, zodat het kan functioneren als een echte applicatie voor promotie. De volgende vragen komen aan bod: Waaruit bestaat een goed portfolio? Hoe is het gestructureerd? Hoe kan het worden geschreven om de commissie te helpen bij haar werk? Hoogleraren uit verschillende vakgebieden worden uitgenodigd om na te denken over het proces, waarbij de culturele verschillen tussen de verschillende onderzoeksgebieden worden erkend voor promotie.

Het proces bestaat uit het volgen van een groepsworkshop voor alle deelnemers en het praten met een mentor. Op basis van deze input bereiden de deelnemers het portfolio voor aan de hand van de vorm en promotiecriteria die in hun respectieve faculteit worden gebruikt.

Deelnemers hebben enkele weken de tijd om een applicatieportfolio samen te stellen.

Voor verdere vragen over de EUR 25/25 beleidsmaatregel kunt u contact opnemen met dr. Vidhi Chaudhri of dr. Katarina Putnik (25-25@eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen