Afvalmanagement

Als maatschappelijk betrokken universiteit heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Afval scheiden hoort hierbij.

Afvalmanagement op de EUR

Wat betreft afvalmanagement streven we naar:

  • Gescheiden afvalinzameling op de gehele campus;
  • Een scheidingspercentage van 75%;
  • Een vermindering van de totale hoeveelheid afval t.o.v. 2016.

Momenteel is een project opgestart voor de gescheiden afvalinzameling, waarvan de uitrol in 2019 wordt verwacht. In het gerenoveerde Sanders Building, in de Food Plaza en ook in het Polak Building zijn al speciale scheidingsbakken geplaatst. Hier worden papier, plastic, gft, restafval en koffiebekers ingezameld. Ook is er gescheiden inzameling ingevoerd bij het International Institute of Social Studies en het Erasmus University College.

Papier/karton, klein chemisch afval, glas, vet, swill, bouw- en sloopafval, witgoed en ICT-afval worden al gescheiden ingezameld. Uit het afvaloverzicht hieronder blijkt dat het scheidingspercentage de laatste jaren rond de 20-35% ligt.

Afvaloverzichten EUR van 2012 tot 2017

Reststroom201220132014201520162017
Papier/karton136,9148,2147,0189,185,787,5
Restafval310,3353,2502,2507,0500,1541,7
Vertrouwelijk papier11,09,320,023,121,528,8
Glas12,28,81,70,60,040,23
Swill6,52,51,618,016,326,2
Wit/bruingoed0,71,40,91,4--
Bouw & sloop1,910,10,00,0--
Elektr(on)isch afval----0,50,96
Folie/kunststoffen---0,41,00,70
Koffiebekers-----2,22
TON479,5533,6673,3739,5625,2688,3
kg/(student+medewerker)23,225,130,532,126,527,5

Peiljaar 1 oktober /31 dec van het jaar n-1

Het scheidingspercentage ligt de laatste jaren rond de 25-30%. Van oudsher wordt papier en karton gescheiden ingezameld. Dit is dan ook de grootste gescheiden reststroom. Sinds 2014 is er het huishoudelijk afval van de studentenhuisvesting bij gekomen. Tevens is door interne verhuizingen veel papier vrij gekomen wat voor een stijging heeft gezorgd in 2015. Kantoormeubilair wordt apart afgevoerd. In het kader van hergebruik is in 2011 meubilair waarnaar intern geen vraag meer was geschonken aan een middelbare school in Roemenië. De retailers op de campus is gevraagd emballage zelf mee terug te nemen. Op de campus komt vrijwel geen gevaarlijk afval vrij. 

Afvalbakken in het Sanders gebouw