Afvalmanagement

Om een positieve bijdrage te leveren aan het verlagen van onze CO2-voetafdruk zijn binnen de Roadmap Sustainable campus een viertal maatregelen opgenomen die zichtbaar reductie teweegbrengen.

Bin it right!

Afvalmanagement op de EUR

Op de EUR wordt het scheiden van afval zoveel als mogelijk door medewerkers en studenten zelf gedaan. Om dit proces in goede banen te leiden zijn sinds eind augustus 2020 op de gehele campus nieuwe afvalbakken geplaatst. Hier wordt onder andere GFT, koffiebekers, papier, plastic en restafval gescheiden ingezameld. Overige reststromen als klein chemisch afval, glas, swill (gekookte voedselresten), witgoed, bouw- en sloopafval worden per type al gescheiden ingezameld via een afvalbeheerprocedure. 

Afvalscheiding brengt naast besparing van CO2 en energie ook een stuk bewustwording met zich mee wat uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid afval. Hiermee draagt afvalscheiding mede bij aan het creëren van een afvalloze campus.

De beoogde maatregelen die de EUR nastreeft voor de komende jaren zijn:

  • 75% afvalreductie van het bedrijfsafval middels gescheiden inzameling;
  • 50% reductie van het geproduceerde afval;
  • 50% reductie van verpakkingsmateriaal;
  • 50% reductie van koffiebekers, en stimuleren van hergebruik door cupsharing.

Met deze maatregelen wordt ruim 300 ton CO2 per jaar bespaard.

Composteermachine

Composteermachine

Begin dit jaar is er een eerste aanzet tot het reduceren van de CO2-voetafdruk gemaakt in de vorm van een composteermachine. Een composteermachine zet in korte tijd organische fracties als swill en koffiedroes om in compost. Dit zorgt voor 85 – 90% reductie in volume en gewicht. Door deze vorm van afval op locatie te verwerken is er minder opslagruimte noodzakelijk en verbetert het de hygiëne omdat er geen swill-containers meer nodig zijn die doorgaans een voedingsbodem voor ratten biedt. Onderzocht wordt nog of het eindproduct van die composteermachine als bodemverbeteraar op de campus door de hovenier gebruikt kan worden voor de bemesting in plantenbakken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen