Afvalmanagement

Als maatschappelijk betrokken universiteit heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Afval scheiden hoort hierbij.

Afvalmanagement op de EUR

Wat betreft afvalmanagement streven we naar:

  • Gescheiden afvalinzameling op de gehele campus;
  • Een scheidingspercentage van 75%;
  • Een vermindering van de totale hoeveelheid afval t.o.v. 2016.
Afvalstromen Erasmus Universiteit Rotterdam
PanArt

Afvalscheiding

Momenteel is een project opgestart voor de gescheiden afvalinzameling, waarvan de uitrol in 2020 wordt afgerond. In het gerenoveerde Sanders Building, in de Food Plaza en ook in het Polak Building zijn al speciale scheidingsbakken geplaatst. Hier worden papier, plastic, gft, restafval en koffiebekers ingezameld. Ook is er gescheiden inzameling ingevoerd bij het International Institute of Social Studies en het Erasmus University College.

Papier/karton, klein chemisch afval, glas, vet, swill, bouw- en sloopafval, witgoed en ICT-afval worden al gescheiden ingezameld. Uit het afvaloverzicht hieronder blijkt dat het scheidingspercentage de laatste jaren rond de 20-35% ligt.