CO2 voetafdruk

Alle activiteiten van de universiteit hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. De belangrijkste bijdragen aan deze CO2-uitstoot komen van al het vervoer van en naar de campus en de zakelijke reizen. De EUR wil een forse reductie van haar CO2-voetafdruk realiseren – de EUR heeft zich bijvoorbeeld aangesloten bij het Rotterdam Climate Initiative dat streeft naar 50% CO2-reductie in 2025 t.o.v. 1990 – en streeft ernaar om de emissie per student zoveel mogelijk te verlagen.

Naast de bestaande maatregelen om deze CO2-reductie te realiseren, koopt de EUR Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie om de emissies van het elektriciteitsverbruik te compenseren. Daarnaast koopt de EUR ook Carbon Credits – credits die worden gegenereerd bij CO2-reductieprojecten – om de uitstoot van het warmteverbruik te compenseren. Het duurzaam mobiliteitsbeleid van de EUR is er ook op gericht om de uitstoot door vervoer te verminderen.

CO2 rapportage

De universiteit publiceert ieder jaar een CO2 voetdruk. De rapportages met de uitkomsten over 2017, 2016 en 2015 zijn hieronder te downloaden. Voor 2017 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 11.938 ton. Dit komt neer op een voetafdruk per student van 0,44 ton CO2. In vergelijking met 2016 is de totale emissie met circa 447 ton toegenomen, maar de voetafdruk per student is met 8,2 kg afgenomen. De CO2 voetafdruk over 2018 zal binnenkort afgerond en gepubliceerd worden.

Figure total CO2-footprint 2017