CO2 voetafdruk

Alle activiteiten van de universiteit hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. De belangrijkste bijdragen aan deze CO2-uitstoot komen van al het vervoer van en naar de campus en de zakelijke reizen. Erasmus Universiteit Rotterdam wil toewerken naar een CO2-neutrale campus in 2024.

De EUR neemt deel aan de Rotterdam Climate Initiative en tracht daarmee haar totale CO2-uitstoot met 50% te verminderen ten opzichte van 1990. Om deze mate van reductie, naast de bestaande maatregelen, te realiseren koopt de EUR Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie om de emissies van het elektriciteitsverbruik te compenseren. Daarnaast koopt de EUR ook Carbon Credits – credits die worden gegenereerd bij CO2-reductieprojecten – om de uitstoot van het warmteverbruik te compenseren. Het duurzaam mobiliteitsbeleid van de EUR is er ook op gericht om de uitstoot door vervoer te verminderen.

CO2-rapportage

De universiteit publiceert ieder jaar een CO2-voetdruk. De rapportages met de uitkomsten over 2018 tot en met 2015 zijn hieronder te downloaden. Voor 2019 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 16.730 ton. Dit komt neer op een voetafdruk per student van 0,5 ton CO2. In vergelijking met 2018 is de totale emissie met circa 2158 ton toegenomen en de voetafdruk per student is met 0,06 ton (67 kg) toegenomen. De CO2-voetafdruk over 2020 zal binnenkort afgerond en gepubliceerd worden.