Duurzame energie

Nederlandse windenergie

De Erasmus UniversiteitRotterdam maakt gebruik van duurzame energie. Om te beginnen koopt de EUR Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie in, voor 2017 kocht de EUR circa 17.000 megawattuur windenergie. Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de Erasmus Universiteit draaien.

Gebruik duurzame energie

Warmte- en koudeopslag

Daarnaast past de EUR waar het kan warmte-/koudeopslag toe, dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen duurzaam te verwarmen en/of te koelen. De volgende gebouwen zijn al aangesloten op de WKO:

  • het Erasmus Paviljoen (incl. 1e etage van het Hatta gebouw),
  • de Universiteitsbibliotheek,
  • Polak,
  • en het Sanders gebouw.

In de toekomst worden de Van der Goot, Theil, Tinbergen, Bayle en Mandeville Buildings ook aangesloten op de WKO. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte).

Zonne-energie

Ten slotte wekt de EUR zelf ook elektriciteit op door middel van zonne-energiesystemen. Dit gebeurt al met vier systemen op de daken van het Theil gebouw, het Erasmus Paviljoen, Polak en de Universiteitsbibliotheek. De komende jaren zullen er meer van deze systemen geplaatst worden. In het eerste kwartaal van 2019 start een project om zonnepanelen op het Van der Goot, Mandeville en Erasmus Building te plaatsen.