Duurzame energie

 

Nederlandse windenergie

De Erasmus UniversiteitRotterdam maakt gebruik van duurzame energie. Om te beginnen koopt de EUR Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie in, voor 2017 kocht de EUR circa 17.000 megawattuur windenergie. Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de Erasmus Universiteit draaien.

 

Gemini Windmill

Gemini windpark

Warmte- en koudeopslag

Daarnaast past de EUR waar het kan warmte- en koudeopslag (WKO-opslag) toe, om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen duurzaam te verwarmen en/of te koelen. De volgende gebouwen zijn al aangesloten op de WKO:

  • het Erasmus Paviljoen,
  • het Theil Building,
  • het Hatta Building,
  • de Universiteitsbibliotheek,
  • het Polak Building,
  • het Sanders Building
  • en het Van der Goot Building

In de toekomst worden het Tinbergen Building, het Bayle Building en het Mandeville Building ook aangesloten op de WKO-opslag. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte).

Zonne-energie

Ten slotte wekt de EUR zelf ook elektriciteit op door middel van zonne-energiesystemen. Dit gebeurtal met vier systemen op de daken van het Theil Building het Erasmus Paviljoen, het Polak Building en de Universiteitsbibliotheek. De komende jaren zullen er meer van deze systemen geplaatst worden.

Energielabels

Alle gebouwen op de campus zijn inmiddels voorzien van een energielabel. De leeftijd van de gebouwen is voor een groot deel bepalend voor het label. Het J-, M-, T- en V-gebouw hebben energielabel A. Er zijn ook nog 3 gebouwen met een G-label.

De energielabels van de diverse gebouwen hangen op een zichtbare plaats in de gebouwen.