Energie en gebouwen

Op 11 december 2013 is de Energiebeleidsverklaring getekend door de voorzitter van het College van Bestuur. In de energiebeleidsverklaring worden de belangrijkste doelen op het gebied van energie en duurzaamheid voor de EUR benoemd en hoe deze bereikt gaan worden. Zo verwijst de verklaring naar de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3), de relevantie van het opzetten van een volwaardig energiezorgsysteem en het belang om het beheer van energiesystemen energie-efficiënt in te richten en hierbij voortdurend te streven naar optimalisatie.

MJA3 en Energie-Efficiency Plan 2017-2020

Middels de derde generatie Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) heeft de overheid met onderwijsinstellingen afspraken gemaakt om 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode 2005-2020 te behalen. De EUR heeft zich gecommitteerd aan deze afspraken. Het Energie Efficiency Plan (EEP) beschrijft de activiteiten die worden ondernomen om het energiegebruik te verlagen. 

In 2016 is het EEP 2017-2020 opgesteld (zie download). Dit is het laatste plan in de MJA3 periode en voorziet in een 10% verbetering van de energie-efficiency in deze periode. Een grote bijdrage aan de verbetering van de energie-efficiency voor de komende jaren leveren de systemen voor warmte-koudeopslag in de bodem (de WKO-systemen). Deze systemen leveren op een energie-efficiënte wijze koude voor gebouwkoeling. Ook de nog te realiseren nieuwe energiezuinige gebouwen zullen een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de energie-efficiency. Een voorbeeld van een nieuw energiezuinig gebouw is de energieneutrale sporthal waarvan de bouw in 2019 start.

Energieverbruik

In 2017 is 42.001 GJ stadsverwarming, 16.207 MWh elektriciteit en circa 89.200 m3 drinkwater verbruikt op Campus Woudestein. Het elektriciteitsverbruik is licht gestegen in 2017 t.o.v. 2016. Dit wordt verklaard door het toegenomen gebruiksoppervlak. Ook is het waterverbruik gestegen omdat er meer studenten op de campus waren. Anders dan energie en water, is in 2017 minder warmte verbruikt dan in 2016. Dit komt omdat het iets warmer was in 2017 dan in 2016.

De EUR maakt jaarlijks een energiejaarrapportage met uitgebreide informatie over het energieverbruik. De rapportage voor 2017 is hieronder te downloaden.