Energie en gebouwen

Campus - Polak building

Op 11 december 2013 is de Energiebeleidsverklaring getekend door de voorzitter van het College van Bestuur. In de energiebeleidsverklaring worden de belangrijkste doelen op het gebied van energie en duurzaamheid voor de EUR benoemd en hoe deze bereikt gaan worden. Zo verwijst de verklaring naar de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3), de relevantie van het opzetten van een volwaardig energiezorgsysteem, en het belang om het beheer van energiesystemen energie-efficiënt in te richten en hierbij voortdurend te streven naar optimalisatie.

MJA3 en Energie-Efficiency Plan 2017-2020

Middels de derde generatie Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) heeft de overheid met onderwijsinstellingen afspraken gemaakt om 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode 2005-2020 te behalen. De EUR heeft zich gecommitteerd aan deze afspraken. Het Energie Efficiency Plan (EEP) beschrijft de activiteiten die worden ondernomen om het energiegebruik te verlagen. 

In 2016 is het EEP 2017-2020 opgesteld (zie download). Dit is het laatste plan in de MJA3 periode en voorziet in een 10% verbetering van de energie-efficiency in deze periode. 2020 was het laatste jaar van de MJA3-periode en de resultaten worden uitgewerkt. Door de coronamaatregelen is 2020 helaas niet een normaal jaar geweest qua energieverbruik.

Een grote bijdrage aan de verbetering van de energie-efficiency voor de komende jaren wordt geleverd door de systemen voor warmte-koudeopslag in de bodem (de WKO-systemen). Deze systemen leveren op een energie-efficiënte wijze koude voor gebouwkoeling. Ook de nog te realiseren nieuwe energiezuinige gebouwen zullen een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de energie-efficiency. De realisatie van twee zeer energiezuinige gebouwen is gestart in 2020: de energieneutrale sporthal en het nieuwe MFO II gebouw.

Energieverbruik

In 2020 is 37.324 GJ stadsverwarming, 13.349 MWh elektriciteit en circa 33.551 m3 drinkwater verbruikt op Campus Woudestein. Alle verbruiken zijn gedaald in 2020 t.o.v. 2019. Door de corona-maatregelen is echter het gebruik van de campus veel minder geweest en dit is terug te zien in het veel lagere energie- en waterverbruik.

De EUR maakt jaarlijks een energiejaarrapportage met uitgebreide informatie over het energieverbruik. 

Bekijk het energieverbruik van Erasmus Universiteit Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen