Missie en visie

De missie van de Erasmus Universiteit is om een positieve maatschappelijke impact te creëren. Hierbij zijn zeven prioriteiten opgesteld voor de nieuwe strategie 2019-2024 en duurzaamheid is één van de zeven prioriteiten. Duurzaamheid moet gedurende de komende jaren een prominente plek krijgen in het onderwijs en onderzoek op de EUR. Een ander belangrijk onderdeel is een duurzame bedrijfsvoering. Een goede balans tussen people, planet en profit staat daarbij centraal.

De Erasmus Universiteit heeft ook de SDG Charter ondertekend en onderschrijft hiermee het doel van de Charter om in Nederland een ambitieuze, positieve agenda rondom de SDGs te ontwikkelen.

Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Klimaatakkoord

Voor de gemeente Rotterdam is de aanpak van klimaatverandering een topprioriteit. De Erasmus Universiteit Rotterdam sluit zich daarbij aan en neemt daarom deel aan het Rotterdams Klimaatakkoord. Het is ons doel om in 2024 een CO₂-neutrale universiteit te zijn. We verduurzamen daarom onze campus, ons onderwijs en ons onderzoek. Ook brengen we jaarlijks onze ecologische voetafdruk in kaart, ontwikkelen we een roadmap naar een duurzame campus en starten we met een werkgroep Duurzaamheid. Studenten dragen ook actief bij: zij leidden een klimaattafel waarbij deelnemers onderzochten hoe Rotterdammers in de toekomst duurzamer kunnen consumeren.

Onderwijs voor een duurzame toekomst

We vinden het belangrijk om onze studenten en medewerkers te steunen in hun initiatieven en acties omtrent duurzaamheid. Vooral de plannen die in interactie met anderen tot stand komen en die niet alleen nu, maar ook in de toekomst impact zullen maken kunnen op onze steun rekenen. We willen bewustzijn en kennis meegeven over duurzaamheidskwesties en onze studenten uitdagen om kritisch te denken: the Erasmian way. Dat betekent ook dat we kennis om willen zetten in concrete innovaties en oplossingen voor een duurzamer leven.

Duurzaamheid in ons onderwijs

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

We willen een bijdrage leveren aan het onderzoeken en oplossen van de grote uitdagingen die onze wereld tegen gaat komen: de 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Als een universiteit kunnen we onze investeringen en innovaties inzetten om deze SDGs te realiseren. We dragen niet alleen bij aan de SDGs als geheel, maar denken zorgvuldig na over welke doelen onze bijzondere aandacht verdienen. Zo maken we onze bijdragen nog betekenisvoller.

Ons onderzoek naar duurzaamheid

Duurzaamheid als voorwaarde

Duurzaamheid is een fundamentele voorwaarde voor het ontwikkelen van onze campus en haar faciliteiten: van de gebouwen tot het voedsel dat verkocht wordt tot de indeling van onze werkplekken en de buitenterreinen.

Duurzaamheid in onze bedrijfsvoering

"We zijn blij met de ambitie en de deals die zijn voortgekomen uit de klimaattafel."

Esmee Tanis

Voorzitter Klimaattafel Consumptie, student econometrie

EUR en de SustainaBul

Elk jaar doet de Erasmus Universiteit Rotterdam mee met de SustainaBul duurzaamheidsranglijst van Studenten voor Morgen. Om duurzaamheid in hoger onderwijs te stimuleren rangschikt SustainaBul Nederlandse hoger onderwijs instituties op hun implementatie en integraliteit van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en organisatie. In 2021 behaalde de Erasmus Universiteit de 8e plek van de 32 hoger onderwijs instituties die deelnamen. Ondanks dat wij trots zijn op deze behoorlijke verbetering ten opzichte van 2020, toen behaalde Erasmus Universiteit de 15e plek, streven we ernaar om continue vooruitgang te maken en te staan voor duurzaamheid op onze universiteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen