Missie en visie

De missie van de Erasmus Universiteit is om een positieve maatschappelijke impact te creëren. Hierbij zijn zeven prioriteiten opgesteld voor de nieuwe strategie 2019-2024 en duurzaamheid is één van de zeven prioriteiten. Duurzaamheid moet gedurende de komende jaren een prominente plek krijgen in het onderwijs en onderzoek op de EUR. Een ander belangrijk onderdeel is een duurzame bedrijfsvoering. Een goede balans tussen people, planet en profit staat daarbij centraal.

De Erasmus Universiteit heeft ook de SDG Charter ondertekend en onderschrijft hiermee het doel van de Charter om in Nederland een ambitieuze, positieve agenda rondom de SDGs te ontwikkelen.

Sustainabul voor Erasmus Universiteit Rotterdam

EUR en de SustainaBul

In 2018 stond de Erasmus Universiteit Rotterdam op plaats nummer 7 in de SustainaBul. Deze ranglijst wordt sinds 2012 jaarlijks opgesteld door Studenten voor Morgen. Hierbij moeten Nederlandse instellingen uit het hoger onderwijs een vragenlijst invullen die gaat over de mate van duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul probeert Studenten voor Morgen een verdere verduurzaming te bewerkstelligen in het Hoger Onderwijs. 

'Wij kunnen niet zonder de natuur'

Adit Ram plant bomen tegen klimaatverandering

Lees het interview in ea.