Duurzaamheid in onze strategie

Onze Strategie 2024, die op een inclusieve manier tot stand is gekomen, is een hernieuwde missie om positieve maatschappelijke impact te genereren. Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in onze strategie. Op deze pagina lees je meer over de manieren waarop we onze duurzame ambities willen gaan realiseren.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal. Ze gaan over de globale uitdagingen die ons te wachten staan op het vlak van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, de achteruitgang van het milieu, vrede en rechtvaardigheid. Als een universiteit kunnen we onze opties om te investeren en innoveren inzetten om bij te dragen deze SDGs. In ons onderwijs, onderzoek en onze bedrijfsvoering, dragen we niet alleen bij aan het algemene doel. Door zorgvuldig te overwegen voor welke SDGs we extra aandacht willen hebben, kunnen we onze bijdrage betekenisvoller maken.

"We gaan een plan ontwikkelen om de SDGs te integreren in onze strategie en rapportages."

Onze bijdrage

Voor specifieke doelen die wij als universiteit het meest relevant en impactrijk achten, ontwikkelen we performance indicators, zodat we onze voortgang goed kunnen monitoren. Deze indicatoren worden ontwikkeld per domein: Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering. Ten eerste zullen we gaan meten hoe ons onderzoek gaat bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Ten tweede zullen we monitoren hoe onze studentenpopulatie, onderwijsinitiatieven en ons curriculum aansluit bij de SDGs. Ten slotte zullen onze beleidsmakers samenwerkingen in en rond de campus, duurzaamheidsstatistieken en beleid bekijken vanuit het perspectief van de SDGs.

"Om deze bijdragen te stimuleren, is het belangrijk dat we transparant zijn over de doelen die we onszelf stellen."

Jefta Bade, drawforgood.org

Zodra we relevante data hebben verzameld, zullen we onze voortgang omtrent de Sustainable Development Goals inzichtelijk maken via een dashboard. Daarin wordt gevisualiseerd hoe ons beleid, onze projecten en wetenschappelijke inspanningen bijdragen aan de SDGs. In het dashboard vind je feiten en statistieken over onze impact en zie je trends door de jaren heen. Het geeft op een praktische wijze richting aan ons onderwijs, onderzoek en onze bedrijfsvoering, zodat we de grootst mogelijke maatschappelijke impact kunnen realiseren.

Meer informatie over de SDGs met betrekking tot het bedrijfsleven vind je via de button hieronder.

Bekijk hier de videoreeks over de SDGs

Wil je meer weten over het SDG dashboard?

E-mailadres
d.l.vandeursen@eur.nl
Telefoonnummer
010 4088058

Neem contact op met onze data science specialist Dominique van Deursen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen