Internationalisering

Het aantal EUR medewerkers afkomstig uit het buitenland is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze groei zal zich, gezien de gestelde ambities voor Internationalisering in de Strategische notitie (2014-2018) naar verwachting de komende jaren voortzetten.