Missie en visie

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationaal gedreven, grensverleggende universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Wij integreren academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend onderwijs.

Studeren aan de EUR

Jouw studiesucces staat centraal. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam studeer je in een bruisende en ondernemende omgeving, met veel ruimte voor online en blended onderwijs. Met elkaar vormen we een smeltkroes van ambitieuze denkers en doeners van alle leeftijden, nationaliteiten en culturele achtergronden.

Het onderwijs in iedere faculteit sluit aan bij de wetenschappelijke discipline en heeft daardoor een eigen kleur. Internationalisering bij de faculteit ESL is daardoor bijvoorbeeld anders dan bij de International Bachelor in Business Administration (IBA) van RSM.

Werken & wetenschap

Wetenschappers krijgen bij de Erasmus Universiteiten veel ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen en met elkaar af te stemmen.

De Erasmus Universiteit staat voor innovatie, verbinding en vrijheid om te ondernemen. Onze traditie is sterk decentraal, met een grote mate van autonomie voor de faculteiten en instituten. We werken met een interactieve besturingsfilosofie. Elke bestuurder stimuleert kennisdeling en is zelf betrokken bij de ontwikkeling van de onderwijs- en onderzoekskwaliteit in de faculteiten. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn een betrokken bestuur, ruimte voor leiderschap en actieve kennisdeling.

Onze visie op onderwijs

Kerngedachte van onze onderwijsvisie is: De Erasmus Universiteit Rotterdam leidt studenten op tot verbindende wereldburgers die een actieve rol hebben in de ontwikkeling van academische kennis voor de samenleving.

Geïnspireerd door onze naamgever Desiderius Erasmus, hebben we deze visie uitgewerkt naar onze kernwaarden:

 • Deskundig, ruimdenkend en kritisch 
 • Ondernemend, innovatief en doelmatig 
 • Verenigend, betrokken en verbindend

Wat merk jij hiervan?

Jouw onderwijs bij de EUR:

 • is activerend en intensief
 • zet in op een hoog studiesucces
 • heeft een scherpe focus op onderzoek
 • is internationaal ingebed door wijdvertakte samenwerking onder wetenschappers
 • heeft een sterke internationale dimensie - is gericht op arbeidsmarktrelevantie
 • biedt een carrièrebreed opleidingsaanbod
 • innoveert voortdurend
 • is gericht op onderwijstalent en de beste docent voor de klas.

Hierbij focussen we ons op:

 • Maatschappelijke betrokkenheid en inclusiviteit.
 • Digitaal=Normaal. Online onderwijs activeert studenten en faciliteert het kritisch debat.
 • Kennis delen. Docenten werken steeds meer in communities, waarin ze kennis delen over onderwijsinnovatie.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen