Onderwijskwaliteit & Studiesucces

Het programma Onderwijskwaliteit & Studiesucces is gericht op het verder versterken van de kwaliteit van ons onderwijs en de verhoging van het studiesucces van onze studenten.

Aan de ene kant bouwt het programma voort op de studiesucces-agenda die in de vorige periode in gang is gezet. Bijvoorbeeld door verder onderzoek te doen naar de gevolgen van maatregelen rond het bindend studie. Dit gebeurt in het EUR-brede project Onderwijs-onderzoeksagenda, geleid door ESSB. 

Aan de andere kant slaat het programma ook nieuwe wegen in. Door invoering van het 'studievoorschot' (een sociaal leenstelsel in plaats van studiefinanciering) kan de EUR nieuwe investeringen in het onderwijs doen. Onderzocht wordt hoe de nieuwe investeringen kunnen worden ingezet om Onderwijskwaliteit & Studiesucces verder te verbeteren. Met het oog op deze veranderingen wordt er ook een nieuwe visie op onderwijs geformuleerd.

We willen het rendement, de efficiëntie en de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs nog verder verbeteren. Dit doen we uiteraard samen met de universitaire gemeenschap: studenten, docenten, onderwijsmanagers en stakeholders buiten het onderwijsveld. Zo organiseren we dit najaar onder andere conferenties over verschillende gerelateerde onderwijsthema’s, met als doel om van elkaars aanpak te leren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen