Onderwijsvisie

In onze Onderwijsvisie staan zes thema’s centraal. We streven naar een (1) bruisende en ondernemende universiteit, waarin (2) jouw studiesucces centraal staat. We bieden (3) uitdagend en inspirerend onderwijs aan een (4) internationale en diverse universiteit. Daarbij speelt (5) online leren een steeds belangrijke rol. Het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is (6) academisch hoogwaardig onderwijs.

Studenten, docenten en wetenschappers aan het woord

Onze belangrijkste successen kwamen tot stand in samenwerking met studenten, docenten en wetenschappers. Zij vertellen hierover in de film over de Onderwijsvisie. Bekijk de video, lees verder op deze pagina, of download de volledige versie van Onze Onderwijsvisie in pdf.

Onderwijsvisie EUR

Bruisende en ondernemende universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat middenin de maatschappij en behoort tot de top van de Europese universiteiten. De wereld is ons werkterrein, Rotterdam onze thuisbasis. We zijn denkers én doeners. Ondernemend en stimulerend. We kijken voortdurend over de grenzen van ons vakgebied. Hier krijg je de kans om het beste uit jezelf te halen in een inspirerende omgeving. Om samen te studeren, te discussiëren, te werken en te leven. Hier voel je je thuis.

Jouw studiesucces centraal

De Erasmus Universiteit daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. In het eerste jaar hebben we een duidelijke norm ten aanzien van het aantal studiepunten je moet halen. Hierdoor is de kans dat je het eerste jaar in één keer haalt groter en kun je zonder ballast verder. In het tweede jaar kun je dan kiezen voor verdieping of verbreding. De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt je hiertoe als wetenschapper, deskundige in je vakgebied en als mens een scala aan mogelijkheden. Zo kun jij werken aan je eigen studiesucces en persoonlijke groei.

Studiesucces is fors verbeterd

Het percentage studenten dat het eerste jaar met 60 studiepunten haalt (in de eerste poging), is universiteitsbreed significant toegenomen. Zo voorkomt de Erasmus Universiteit Rotterdam dat studielast stapelt. Dit biedt studenten meer mogelijkheden om vanaf het tweede jaar voor verbreding, verdieping of sneller afstuderen te kiezen.

Waardering voor topopleidingen

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet het goed in diverse rankings. In de Times Higher Education World University Rankings staan we binnen Europa (200 universiteiten) op plaats 72 en in Nederland (13 universiteiten) op plaats 5. In de Nationale Studentenenquête geven studenten voor de studie in het algemeen een 4.08 (op vijfpuntschaal). De algemene sfeer op de opleiding scoort een 4.10. De Keuzegids geeft vier bachelor- en zeven masteropleidingen het kwaliteitszegel ‘Topopleidingen 2017’. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt de kwaliteit van onze opleidingen als voldoende tot goed.

Uitdagend en inspirerend onderwijs

Onderwijs aan de Erasmus Universiteit stimuleert je om vérder te denken. Je leert andere invalshoeken te verkennen, zoekt oplossingen en ontdekt nieuw inzichten. Zo verleg je je grenzen. Docenten zijn uitstekend toegerust om je hierbij te faciliteren. Hoogleraren en universitair (hoofd)docenten zijn gekwalificeerd en krijgen de ruimte om zich verder te specialiseren. Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is kleinschalig, multidisciplinair en gebaseerd op actuele, maatschappelijke vraagstukken.

Onze docenten zijn goed voorbereid

De Erasmus Universiteit Rotterdam inspireert studenten en daagt hen uit om wetenschappelijke oplossingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Docenten zijn goed toegerust om hen hierbij te faciliteren. Hoogleraren en universitair (hoofd)docenten hebben een Basiskwalificatie Onderwijs en krijgen de ruimte om zich daarna verder te specialiseren.

Ruimte voor innovatie

Wetenschappers met talent voor onderwijs kunnen gericht investeren in een onderwijscarrière. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de cursus Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) of de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Zo worden zij in staat gesteld om onderwijs te innoveren en om onderwijsonderzoek te doen.

Internationale en diverse universiteit

In 2021 bieden we je 11 internationale bachelorprogramma’s, 41 Engelstalige minoren en 47 internationale masterprogramma’s. ‘The world is in your study. And your study stands in the world.’ Aan de Erasmus Universiteit bestudeer je mondiale vraagstukken met Rotterdam als kenniswerkplaats.

De Erasmus Universiteit is een inspirerende smeltkroes van culturen en nationaliteiten. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Wat ons bindt, is de drive om ambities te verwezenlijken. Diversiteit verrijkt je en laat je groeien. Als wetenschapper en als deskundige in je vakgebied, als mens en als citizen of the world.

Studenten opleiden tot Citizens of the World

Internationalisering is een belangrijke doelstelling van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2021 bieden we 11 internationale bachelor programma’s, 41 Engelstalige minoren en 47 internationale masterprogramma’s aan, waaronder 5 joint programmes. Meer dan een kwart van de studenten komt uit het buitenland. Steeds meer onderwijsprogramma’s worden in het Engels gegeven. Faculteiten hebben internationale leerdoelen opgenomen.

Online leren

De Erasmus Universiteit Rotterdam investeert in online onderwijs zoals MOOCs (Massive Open Online Courses) apps en gamingtools. Via het concept ‘flipping the classroom’ bieden we onderwijs steeds vaker online aan. Zo kun jij je in je eigen tijd en tempo voorbereiden en de colleges benutten voor het stellen van verdiepende vragen. Op deze manier ontstaat er in de collegezaal ook meer ruimte voor interactie en kritisch debat; een belangrijk waarde in het onderwijs van de Erasmus Universiteit.

Academisch hoogwaardig onderwijs

Dankzij het hoge academische niveau en de impact van ons wetenschappelijk onderzoek, behoort de Erasmus Universiteit tot de Europese top. Onderwijs is intensief, actief en gebaseerd op internationale, hedendaagse vraagstukken. Aan jou de uitdaging deze kritisch te onderzoeken. In elk programma wordt aandacht besteed aan academische en wetenschappelijke vaardigheden. Elke bacheloropleiding kent bovendien een onderzoeksdeel.

Onze studenten zijn ruimdenkend en kritisch

Het onderwijs vertrekt vanuit hedendaagse vraagstukken. Studenten worden uitgedaagd om deze kritisch te onderzoeken. In elk programma is een leerlijn academische en wetenschappelijke vaardigheden opgenomen. Elke bachelor opleiding kent bovendien een onderzoeksdeel. De tien researchmasteropleidingen staan grotendeels in het teken van het verwerven van academische kennis en vaardigheden die de student voorbereiden op een eventueel promotietraject.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen