Webhuisstijl

Visuele identiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanaf de zomer 2013 is samen met en een reviewgroep - bestaande uit M&C-vertegenwoordigers van faculteiten, instituten en SMC – gewerkt aan een nieuwe visuele identiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na goedkeuring van de bouwstenen van deze nieuwe huisstijl in maart 2014 door decanen en het CvB heeft nadere uitwerking in middelen plaatsgevonden.

De nieuwe huisstijl is van kracht voor alle partijen en initiatieven die zich bevinden in categorie 1, 2 en 4 van het EUR-merkenmodel In de toekomst wordt op verzoek van een aantal bv’s ook bekeken hoe we de verbinding met partijen in categorie 3 (gekoppelde merken, vrije huisstijl) kunnen versterken.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige visuele identiteit:

 • Een nieuw corporate logo en facultaire / institutionele woordmerken
 • Nieuwe corporate kleuren en frissere facultaire kleuren waar mogelijk
 • Een nieuwe vormentaal:
 • Een nieuw lettertype: de Museo Sans
 • Veel aandacht voor ‘tone of voice’ en beeldcommunicatie

Presentatie nieuwe visuele identiteit

Webhuisstijl

Gebaseerd op nieuwe huisstijl is er door Fabrique een webhuisstijl ontwikkeld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige webhuisstijl zijn:

 • Een nieuw corporate logo en facultaire / institutionele woordmerken, in header
 • Erasmus handtekening, in header
 • Verbindende vormen in corporate en facultaire kleuren
 • Eén vorm per site en één corporate vorm voor alle corporate informatie, presentatie webhuisstijl2
 • Nieuw lettertype Museo Sans
 • Veel ruimte voor visual, nieuwe functionaliteit Slider
 • Aangepaste kolomstructuur, homepage 3-2 content pages 1-4 of 5
 • Nieuwe vormgeving banners, zonder afbeelding, presentatie webhuisstijl1
 • Nieuwe vormgeving Also Sees, zonder afbeelding, presentatie webhuisstijl1
 • "Call for action" button als nieuwe functionaliteit, presentatie webhuisstijl1

Presentatie webhuisstijl (deel 1)

Presentatie webhuisstijl (deel 2)

Handleiding functionaliteiten nieuwe huisstijl

Overzicht met subsites nieuwe huisstijl

Overzicht key users

Verslag key user overleg 05-08-2014