Assistant Professor

mr. A.G.H. Klaassen

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-021

T:+31 10 4081529,

E: klaassen@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Klaassen, A.G.H. (2017). Van verwachtingen naar realiteit: bestuurdersaansprakelijkheid bezien vanuit het gezondheidsrecht. In B.F. Assink e.a. (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, 104) (pp. 83-98). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Klaassen, A.G.H. (2015). Van sprinkhanen en cowboys: bevoegdheden van de AVA en publieke belangen in de zorgsector. In B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (Eds.), De toekomst van het ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 243-262). Wolters Kluwer.
 • Klaassen, A.G.H. (2010). Opgelegde bescherming aan de AvA: de dominee en de koopman in Boek 2BW. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 57-88). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Klaassen, A.G.H. (2003). De Holzmüller-uitspraak en het goedkeuringsrecht van de AVA. In H.E. Boschma (Ed.), LT, verzamelde 'Groninger' opstellen aangeboden aan Vino Timmerman (pp. 163-175). Deventer: Kluwer.
 • Klaassen, A.G.H. & Vletter - van Dort, H.M. (2015). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. (Extern rapport). Rotterdam: IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG).
 • Vletter - van Dort, H.M. & Klaassen, A.G.H. (2012). Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector. (Extern rapport, EITC, no 19). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance.
 • Klaassen, A.G.H. (2017). De herziene Zorgbrede Governancecode. Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2017 (a), 20-26.
 • Klaassen, A.G.H. (2016). Moeten toezichthouders wakker liggen van de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer? Tijdschrift voor Toezicht, 2016 (1), 39-45. doi: http://dx.doi.org/10.5553/TvT/187987052016007001005
 • Klaassen, A.G.H. (2015). Geen separaat wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg. Ondernemingsrecht, 2015 (124), 640-643.
 • Klaassen, A.G.H. (2014). Het monistisch bestuursmodel in de zorg: tussen hoop en vrees. Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 1 (5), 20-21.
 • Klaassen, A.G.H. (2012). Bestuur en toezicht in de Wet cliëntenrecht zorg. Fiat Justitia (EUR), 25 (1), 34-37.
 • Klaassen, A.G.H. (2011). Wet cliëntenrechten zorg en Boek 2 BW. Ondernemingsrecht, 2011, 386-389.
 • Klaassen, A.G.H. (2009). Concept-verkiezingsprogramma's voor het Europees Parlement 2009-2014. Ondernemingsrecht, 2009/4 (47), 213-216.
 • Klaassen, A.G.H. (2009). Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen. Ondernemingsrecht, 2009/5 (57), 257-259.
 • Klaassen, A.G.H. (2008). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008/6751, 320-322.
 • Klaassen, A.G.H. (2008). Decharge in Europa. Ondernemingsrecht, 2008/17 (184), 623-624.
 • Klaassen, A.G.H. (2007). Opnieuw kleur bekennen: het coalitieakkoord van CDA, PvdA en Christenunie. Ondernemingsrecht, 2007/4 (46), 142-145.
 • Klaassen, A.G.H. (2006). Kleur bekennen: de concept-verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland. Ondernemingsrecht, 2006 (173), 543-546.
 • Klaassen, A.G.H. (2004). De Gelatine-uitspraak: het verlossende antwoord op de Holzmüller-problematiek? Ondernemingsrecht, 2004 (15), 603-606.
 • Wezeman, J.B., Bras, A.D.M., Klaassen, A.G.H., Reumers, M.L.H. & Verbrugh, M.A. (2002). Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Klaassen, A.G.H. (2009). Noot bij: Rb. Leeuwarden. (2008, September 17), Ondernemingsrecht 2009-1 nr. 12, LJN BF1056, (Geldt het goedkeuringsrecht van art. 2:107a BW ook voor de AVA van een BV?). p.45-48.
 • Klaassen, A.G.H. (2017, april 06). Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Governancecode Zorg. Apeldoorn, JVEI Bestuursdagen 2017; Governance in de eerstelijnszorg.
 • Klaassen, A.G.H. (2007, November 15). Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders : historische, concernrechtelijke en rechtsvergelijkende beschouwingen, in het bijzonder over structuurwijzigingen. Rijksuniversiteit Groningen (357 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.mr. M.J. Kroeze & prof.mr. L. Timmerman.
 • Klaassen, A.G.H. (2015, juli 08). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. Rotterdam, Presentatie Onderzoeksrapport.
 • Klaassen, A.G.H. (periode: 2001 t/m 2010). Redactiesecretaris - Tijdschrift Vennootschap & Onderneming (V&O).

BOOG

Description Lid Raad van Toezicht
Additional information Handels-, Ondernemings- en Financieel recht
Place ROTTERDAM
Start date 4/2016
End date 3/2019

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam