prof.mr.
(André) AJM Nuytinck

prof.mr. (André) AJM Nuytinck
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-006
Telephone
0104082797
Email
nuytinck@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.J.M. Nuytinck (2021). Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (8ste druk) (Studiereeks Burgerlijk Recht, Deel 1). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2018). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht (SBR), 1). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck & M.J.A. van Mourik (2015). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck & M.J.A. van Mourik (2012). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2000). Homohuwelijk en adoptie door homoparen anno 2000: gaat de Nederlandse wetgever te snel? Leuven: Katholieke Universiteit Leuven
    • M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (1998). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (1996). Van huwelijksvermogensrecht naar samenlevingsvermogensrecht (Ars Notariatus, LXX). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (1996). Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht (Ars Notariatus, 75). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck, W.G. Huijgen, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (2009). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (2006). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (3e druk) (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer
    • W.G. Huijgen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (2006). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (derde, geheel herziene druk) (Sdu Rechtspraakreeks). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.J.M. Nuytinck (2002). A short introduction to the new Dutch succession law. Deventer: Kluwer
    • M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (2002). Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht (2e bijgewerkte druk) (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer
    • W.G. Huijgen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (2002). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • A.J.M. Nuytinck (2020). Verjaring, verval en rechtsverwerking in het personen- en familierecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht. In D.F.H. Stein, V. Tweehuysen & S.E. Bartels (Ed.), Verjaring (Onderneming en Recht, 120) (pp. 311-333). Deventer: Wolters Kluwer [go to publisher's site]
    • A.J.M. Nuytinck (2017). Meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap: een persoonlijke ontboezeming. In V. Smits, R. de Jong & A. van der Linden (Eds.), In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 59-72). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2017). Bescherming van vertrouwen in het familie(vermogens)recht. In S.E. Bartels, C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling & N.S.G.J. Vermunt (Eds.), Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Onderneming en Recht, 100) (pp. 355-372). Wolters Kluwer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2015). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2015/2016 (Praktijkhandboeken Notariaat, 1) (pp. 57-80 en-897-900). Zutphen: Walburg Pers
    • A.J.M. Nuytinck (2014). Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. In E.,.V..en.C. Witjens, Van Bogaert en Bollen (Ed.), E Hofi di Ley (pp. 261-267). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.J.M. Nuytinck (2013). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2013/2014 (Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 55-78 + 831-834). Zutphen: Walburg Pers
    • A.J.M. Nuytinck (2012). Rechten en plichten van echtgenoten (titel 1.6 BW): meer regelend recht? In A.-L. Verbeke e.a. (Ed.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law; Liber Amicorum Walter Pintens ter gelegenheid van zijn emiritaat (pp. 1033-1045). Antwerpen: Intersentia
    • A.J.M. Nuytinck (2011). Onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2011/2012 (serie Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 40-61 en 765-769). Zutphen: Walburg Pers
    • A.J.M. Nuytinck & M.J.A. van Mourik (2009). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In Studiereeks Burgerlijk recht, deel 1 (vierde druk) (pp. 1-7 en 11-17). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Bijdrage aan Handboek Familievermogensrecht 2007, serie Praktijkhandboeken Notariaat, onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2007 (pp. 39/60-698/700). Zutphen: Walburg Pers
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Scheiding tussen recht en belang in het personen- en familierecht. In N.E.D. Faber, C.J.H. Jansen & N.S.G.J. Vermunt (Eds.), Bundel (libellus amicorum) 'Fiduciaire verhoudingen', opstellen aangeboden aan prof. mr. S.C.J.J. Kortmann ter gelegenheid van zijn benoeming tot rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen op 10 mei 2007 (Serie onderneming en recht, 41) (pp. 169-185). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.J.M. Nuytinck (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eyck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 2) (pp. 1/93-173/290). Deventer: Academie Financiële Planning
    • A.J.M. Nuytinck (2001). Luijten en het algemene vermogensrecht. In P.H.M. Gerver (Ed.), Luijten en Kleijn nader bekeken (Ars Notariatus, CIX) (pp. 15-20). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2001). De arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten. In I.P. Asscher-Vonk, S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (Ondernemer en Recht, 22) (pp. 107-118). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willlink
    • A.J.M. Nuytinck (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 5) (pp. 1/2-91/180). Deventer: Academie Financiële Planning
    • A.J.M. Nuytinck (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 4) (pp. 1/92-173/272). Deventer: Academie Financiële Planning
    • A.J.M. Nuytinck (2000). Hoofdstuk 6: Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck, A.G.Z. Kemna & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Aanvulling, 6) (pp. 1-72). Deventer: Academie Financiële Planning
    • A.J.M. Nuytinck (2000). De Wet openstelling huwelijk en de Wet adoptie door personen van hetzelfde geslacht. In A.J.M. Nuytinck, e.a. (Ed.), Van Mourik Bundel Yin-Yang (pp. 213-222). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck & S.F.M. Wortmann (1999). Personen- en erfrecht. In W.G. Huygen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (Eds.), Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 1-45). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • A.J.M. Nuytinck (1998). Personen- en familierecht. In W.G. Huijgen, e.a. (Ed.), Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 3-45). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • A.J.M. Nuytinck (1998). Personen- en familierecht anno 1923, 1948, 1973 en 1998. In Y. Buruma, e.a. (Ed.), Recht door de eeuw (pp. 303-315). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (1998). Personen- en familierecht tussen 1973 en 1998. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule. Ontwikkelingen in het Recht tussen 1973 en 1998 (pp. 283-291). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
    • A.J.M. Nuytinck (1997). De invloed van het algemene vermogensrecht op het familie(vermogens)recht. In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata (pp. 307-318). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (1996). De nieuwe regeling van de handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige. In S.C.J.J. Kortmann, J.M.M. Maeijer, A.J.M. Nuytinck & S. Perrick (Eds.), Op recht, bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (pp. 233-241). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.J.M. Nuytinck (1995). Verzekering naar komend recht. In A.J.M. Nuytinck (Ed.), Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995 (pp. 2-60). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.J.M. Nuytinck (1995). Agentuur- en handelsreizigersovereenkomst. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losble. editie) (pp. 1-28). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Nuytinck (2009). De (mee)slepende procedure inzake de afwikkelingvan de nalatenschap van notaris Postma. In M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers & A.G.J. Putman (Eds.), Lustrumbundel Meestervertellingen ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (pp. 46-50). Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen
    • A.J.M. Nuytinck (2003). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck, L.G.M. Stevens, T.C. Hoogwout, J.P. Nibbering, A.J.M. Nuytinck, W. Slijper & H. Verhoef (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 13) (pp. 1-31). Deventer: Academie Financiële Planning
    • A.J.M. Nuytinck (2002). De levensloop van de particulier en het familie(vermogens)recht. In S.R.A. van Eijck & I.E.A. van de Velde-Schmidt (Eds.), Jaargids Persoonlijke Financiën 2002 (pp. 23-24). Deventer: Academie Financiële PLanning
    • A.J.M. Nuytinck (2002). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiéle Planning (Hoofdstuk 6, supplementen, 6 en 8) (pp. 1-90). Deventer: Academie Financiële Planning
   • W.G. Huijgen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (Ed.). (1999). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande
   • S.C.J.J. Kortmann, J.M.M. Maeijer, A.J.M. Nuytinck & S. Perrick (Ed.). (1996). Op recht, bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.J.M. Nuytinck (1999). Boekbespreking [Bespreking van het boek Reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht]. .
    • A.J.M. Nuytinck (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2005). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het notariaat: heel speciaal?!]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2004). Boekaankondiging [Bespreking van het boek Gevonden geld. Wegwijzer in het nieuwe erfrecht voor iedereen]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2004). Boekaankondiging [Bespreking van het boek Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht, Eerste en tweede tranche]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Langst leve het nieuwe erfrecht]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!]. .
    • A.J.M. Nuytinck (2006). Noot bij: Hoge Raad, JOL 2005, 469. (2005, september 9), Ars Aequi 2006-55, 1, (Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende 'koude uitsluiting', op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden)). p.46-51.
    • A.J.M. Nuytinck (2006). Noot bij: HR. (2005, mei 27), Ars Aequi 2006-55(5), (Eenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag ontvankelijk?). p.368-372.
    • A.J.M. Nuytinck (2006). Noot bij: HR. (2006, april 28), Ars Aequi 2006-9, (Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling, JOL 2006, 279). p.621-627.
    • A.J.M. Nuytinck (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 399. (2004, juni 18), Ars Aequi 2005-54, 6, (Huwelijkse voorwaarden en daarvan afwijkend, onderling overeenstemmend gedrag van echtgenoten, C03/021HR). p.472-477.
    • A.J.M. Nuytinck (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2055, 248. (2004, november 12), Ars Aequi 2005-54, 9, (Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker, R03/098HR). p.733-738.
    • A.J.M. Nuytinck (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2005, 16. (2004, september 24), Ars Aequi 2005-54, 1, (Verbod van grootouderadoptie, R03/122HR). p.28-31.
    • A.J.M. Nuytinck (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 397. (2004, juni 4), Ars Aequi 2004-53, 9, (Zaken die bij de echtelijke woning behoren in de zin van artikel 1:88 BW. RvdW 2004, 81). p.631-635.
    • A.J.M. Nuytinck (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2003, 524. (2003, juni 27), Ars Aequi 2004-53, 1, (Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap anders dan bij helfte?). p.36-39.
    • A.J.M. Nuytinck (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 315. (2003, oktober 31), Ars Aequi 2004-53, 5, (Ontkenning vaderschap door bijzondere curator namens minderjarige). p.276-281. [go to publisher's site]
    • A.J.M. Nuytinck (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, september 5), Ars Aequi 1997-46, 12, (Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht?). p.870-875.
    • A.J.M. Nuytinck (2020). Noot bij: HR. (2020, maart 27), Ars Aequi 2020-05, Zaaknr. 19/02804, (Klemcriterium en gezamenlijk gezag). p.480-483. ECLI:NL:HR:2020:533
    • A.J.M. Nuytinck (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, mei 10), Ars Aequi 2019-6, Zaaknr. 18/00773, (De rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden zonder samenlevingscontract). p.477-481. ECLI:NL:HR:2019:707
    • A.J.M. Nuytinck (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 5), Ars Aequi 2019-5, Zaaknr. 18/00548, (Uitsluitingsclausule, 'reprises' en 'récompenses', kosten van de huishouding). p.384-389. ECLI:NL:HR:2019:504
    • A.J.M. Nuytinck (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 13), Ars Aequi 2018-10, Zaaknr. 17/03820, (Borgtocht aangegaan ten behoeve van normale uitoefening bedrijf vennootschap?). p.816-821. ECLI:NL:HR:2018:1220
    • A.J.M. Nuytinck (2017). Noot bij: HR. (2017, september 8), Ars Aequi 2017-11, (Verkrijgingstitel bij verdeling). p.915-920. ECLI:NL:HR:2017:2274
    • A.J.M. Nuytinck (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 30), Ars Aequi 2016-1, (Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming). p.41-44. ECLI:NL:HR:2015:3196
    • A.J.M. Nuytinck (2016). Noot bij: HR. (2016, maart 18), Ars Aequi 2016-6, (Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind). p.452-455. ECLI:NL:HR:2016:452
    • A.J.M. Nuytinck (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 6), Ars Aequi 2016-1, (Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid). p.45-48. ECLI:NL:HR:2015:3244
    • A.J.M. Nuytinck (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, mei 1), Ars Aequi 2015-9, (Woning, gefinancierd met grotendeels onder uitsluitingsclausule kwijtgescholden geldlening, gemeenschappelijk of privé?). p.686-690. ECLI:NL:HR:2015:1199
    • A.J.M. Nuytinck (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), Ars Aequi 2015-3, 4 p., (Bekrachtiging van nietige erkenning). p.215-218. ECLI:NL:HR:2015:179
    • A.J.M. Nuytinck (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, mei 22), Ars Aequi 2015-10, (Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster is geen daad van zuivere aanvaarding). p.813-815. ECLI:NL:HR:2015:1284
    • A.J.M. Nuytinck (2014). Noot bij: HR. (2013, oktober 18), Ars Aequi 2014-1, (Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind). p.34-39.
    • A.J.M. Nuytinck (2014). Noot bij: HR. (2014, februari 21), Ars Aequi 2014-05, (Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?). p.363-368.
    • A.J.M. Nuytinck (2013). Noot bij: HR. (2012, november 2), Ars Aequi 2013-44, 12/00337, (Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling). p.44-48.
    • A.J.M. Nuytinck (2013). Noot bij: HR. (2013, oktober 4), Ars Aequi 2013-929, 12/04606, (Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland). p.929-931.
    • A.J.M. Nuytinck (2013). Noot bij: HR. (2013, juni 28), Ars Aequi 2013-677, 12/00626, (Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder). p.677-680.
    • A.J.M. Nuytinck (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, maart 30), Ars Aequi 2012-9, 10/05506, (De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant). p.630-634.
    • A.J.M. Nuytinck (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, december 2), Ars Aequi 2012-02, 10/01293, (Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar?). p.123-129.
    • A.J.M. Nuytinck (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 18), Ars Aequi 2011-9, (Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?). p.640-643.
    • A.J.M. Nuytinck (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 10), Ars Aequi 2011-2, LJN:BN8534, (Lijden aan het leven). p.131-135.
    • A.J.M. Nuytinck (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, november 19), Ars Aequi 2011-1, LJN:BN8027, (Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen). p.37-40.
    • A.J.M. Nuytinck (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, mei 21), Ars Aequi 2010-9, LJN: BL7407, (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht). p.601-605.
    • A.J.M. Nuytinck (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 19), Ars Aequi 2010-59 (4), LJN:BK6150, (Afwikkeling nalatenschap notaris Postma). p.264-270.
    • A.J.M. Nuytinck (2009). Noot bij: HR. (2008, december 19), Ars Aequi 2009-2, LJN: BG1816, (Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap). p.116-119.
    • A.J.M. Nuytinck (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juli 10), Ars Aequi 2009-58 (10), LJN BI4389, (Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning). p.654-659.
    • A.J.M. Nuytinck (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), Ars Aequi 2009-9, LJN: BH2250, (Biologische vader of verwekker?). p.561-565.
    • A.J.M. Nuytinck (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), WPNR 2008-6745, LJN: BB9781, (Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden). p.189-191.
    • A.J.M. Nuytinck (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 15), Ars Aequi 2008-57(6), LJN: BC0377, (De zeer sterk verknochte overbruggingsuitkering). p.442-447.
    • A.J.M. Nuytinck (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 15), Ars Aequi 2008-57 (9), 4, LJN:BC1856, (De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nominaliteitsleer of beleggingsleer? NJ 2008, 110). p.628-631.
    • A.J.M. Nuytinck (2008). Noot bij: HR. (2008, september 26), Ars Aequi 2008-57, LJN: BF2295, (Voortgezette verknochtheid en zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht). p.806-811.
    • A.J.M. Nuytinck (2008). Noot bij: HR. (2007, december 14), Ars Aequi 2008-57(3), LJN: BA4202, (De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten). p.218-223.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, maart 30), Ars Aequi 2007-56 (9), LJN: AZ5686, (De geboorteakte van een interseksuele of 'niet-geseksueerde' persoon). p.685-690.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, september 14), Ars Aequi 2007-57(1), (Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag, NJ 2007, 486). p.50-52. [go to publisher's site]
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, november 30), Ars Aequi 2007-57(2), LJN: BB9094, (Het omgangsrecht van de spermadonor op grond van diens nauwe persoonlijke betrekking met het kind). p.133-138.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, januari 19), Ars Aequi 2007-6, 2007-18, (Samenloop in het verdelingsrecht, NJ 2007, 62). p.515-519.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, januari 26), Ars Aequi 2007-11, (De Arubaanse en de Curaçaose verwekker en de nationaliteit van het door hen postnataal erkende kind, annotatie van HR 26 januari 2007, LJN: AZ1624, NJ 2007, 73 (Arubaanse zaak) en HR 26 januari 2007, LJN: AZ1634 (Curaçaose zaak)). p.354-357.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2006, september 22), Ars Aequi 2007-januari, 2007-02, (Ex-samenwoners, uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten, NJ 2006, 521). p.58-65.
    • A.J.M. Nuytinck (2007). Noot bij: HR. (2007, juni 8), Ars Aequi 2007-56 (10), LJN: BA2507, (De vangnet-beschikking (art. 4:30 BW): de allereerste uitspraak van de Hoge Raad over het sinds 2003 geldende erfrecht). p.793-797.
   • A.J.M. Nuytinck (1995, januari 2). Huwelijk en gezin tegen de achtergrond van Boek 1 BW en het EVRM. Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, pp. 34-49.
   • A.J.M. Nuytinck (1987, maart 12). Bevoegdheid van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (238 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr. E.A.A. Luijten & prof.mr. W.R. Meijer.
 • EUR, RU en andere opdrachtgevers

  Start date approval
  Sep/2018
  End date approval
  Aug/2021
  Place
  R'DAM, NIJMEGEN
  Description
  postacademisch onderwijs
 • Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Introduction to Private Law

  Title
  Introduction to Private Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Family Law and Law of Property

  Title
  Family Law and Law of Property
  Year
  2020
  Year level
  master

  Introduction to Private Law

  Title
  Introduction to Private Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Research Lab Civil Law

  Title
  Research Lab Civil Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082797

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam