Full Professor

prof.mr. (André) A.J.M. Nuytinck

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-006

T:+31 10 4082797,

E: nuytinck@law.eur.nl

Research Capacity group Private Law

 • Nuytinck, A.J.M. & Mourik, M.J.A. van (2015). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. & Mourik, M.J.A. van (2012). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Homohuwelijk en adoptie door homoparen anno 2000: gaat de Nederlandse wetgever te snel? Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht (Ars Notariatus, 75). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Van huwelijksvermogensrecht naar samenlevingsvermogensrecht (Ars Notariatus, LXX). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2017). Bescherming van vertrouwen in het familie(vermogens)recht. In S.E. Bartels, C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling & N.S.G.J. Vermunt (Eds.), Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Onderneming en Recht, 100) (pp. 355-372). Wolters Kluwer: Wolters Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2017). Meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap: een persoonlijke ontboezeming. In V.M.,.R..en.A.P. Smits, De Jong en Van der Linden (Ed.), In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 59-72). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2015). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2015/2016 (Praktijkhandboeken Notariaat, 1) (pp. 57-80 en-897-900). Zutphen: Walburg Pers.
 • Nuytinck, A.J.M. (2014). Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. In E.,.V..en.C. Witjens, Van Bogaert en Bollen (Ed.), E Hofi di Ley (pp. 261-267). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2013/2014 (Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 55-78 + 831-834). Zutphen: Walburg Pers.
 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Rechten en plichten van echtgenoten (titel 1.6 BW): meer regelend recht? In A.-L. Verbeke e.a. (Ed.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law; Liber Amicorum Walter Pintens ter gelegenheid van zijn emiritaat (pp. 1033-1045). Antwerpen: Intersentia.
 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2011/2012 (serie Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 40-61 en 765-769). Zutphen: Walburg Pers.
 • Nuytinck, A.J.M. & Mourik, M.J.A. van (2009). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In Studiereeks Burgerlijk recht, deel 1 (vierde druk) (pp. 1-7 en 11-17). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Bijdrage aan Handboek Familievermogensrecht 2007, serie Praktijkhandboeken Notariaat, onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2007 (pp. 39/60-698/700). Zutphen: Walburg Pers.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Scheiding tussen recht en belang in het personen- en familierecht. In N.E.D. Faber, C.J.H. Jansen & N.S.G.J. Vermunt (Eds.), Bundel (libellus amicorum) 'Fiduciaire verhoudingen', opstellen aangeboden aan prof. mr. S.C.J.J. Kortmann ter gelegenheid van zijn benoeming tot rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen op 10 mei 2007 (Serie onderneming en recht, 41) (pp. 169-185). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M., Tuil, M.L., Lely, J.H., Beijer, F.M., Grapperhaus, J.J.M., Harreman, M.M.L., Mierlo, A.I.M. van, Imhoff, Z.H. van, Wamelen, C.G.M. van, Westrik, R. & Beekhoven Van Den Boezem, M.B. (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 4) (pp. 1/92-173/272). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 5) (pp. 1/2-91/180). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). De arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten. In I.P. Asscher-Vonk, S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (Ondernemer en Recht, 22) (pp. 107-118). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willlink.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eyck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 2) (pp. 1/93-173/290). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Luijten en het algemene vermogensrecht. In P.H.M. Gerver (Ed.), Luijten en Kleijn nader bekeken (Ars Notariatus, CIX) (pp. 15-20). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Hoofdstuk 6: Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck, A.G.Z. Kemna & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (Aanvulling, 6) (pp. 1-72). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2000). De Wet openstelling huwelijk en de Wet adoptie door personen van hetzelfde geslacht. In A.J.M. Nuytinck, e.a. (Ed.), Van Mourik Bundel Yin-Yang (pp. 213-222). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. & Wortmann, S.F.M. (1999). Personen- en erfrecht. In W.G. Huygen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A. Verstappen & S.F.M. Wortmann (Eds.), Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 1-45). Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht anno 1923, 1948, 1973 en 1998. In Y. Buruma, e.a. (Ed.), Recht door de eeuw (pp. 303-315). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht. In W.G. Huijgen, e.a. (Ed.), Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 3-45). Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht tussen 1973 en 1998. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule. Ontwikkelingen in het Recht tussen 1973 en 1998 (pp. 283-291). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP.
 • Nuytinck, A.J.M. (1997). De invloed van het algemene vermogensrecht op het familie(vermogens)recht. In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata (pp. 307-318). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). De nieuwe regeling van de handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige. In S.C.J.J. Kortmann, J.M.M. Maeijer, A.J.M. Nuytinck & S. Perrick (Eds.), Op recht, bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (pp. 233-241). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Agentuur- en handelsreizigersovereenkomst. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losble. editie) (pp. 1-28). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Verzekering naar komend recht. In A.J.M. Nuytinck (Ed.), Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995 (pp. 2-60). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Huijgen, W.G., Nuytinck, A.J.M., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (Eds.). (1999). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Kortmann, S.C.J.J., Maeijer, J.M.M., Nuytinck, A.J.M. & Perrick, S. (Eds.). (1996). Op recht, bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Nuytinck, A.J.M. (1999). Boekbespreking [Bespreking van het boek Reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: Hoge Raad, JOL 2005, 469. (2005, September 09), Ars Aequi 2006-55, 1, (Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende 'koude uitsluiting', op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden)). p.46-51.
 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2006, April 28), Ars Aequi 2006-9, (Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling, JOL 2006, 279). p.621-627.
 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2005, Mei 27), Ars Aequi 2006-55(5), (Eenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag ontvankelijk?). p.368-372.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2005, 16. (2004, September 24), Ars Aequi 2005-54, 1, (Verbod van grootouderadoptie, R03/122HR). p.28-31.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2055, 248. (2004, November 12), Ars Aequi 2005-54, 9, (Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker, R03/098HR). p.733-738.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 399. (2004, Juni 18), Ars Aequi 2005-54, 6, (Huwelijkse voorwaarden en daarvan afwijkend, onderling overeenstemmend gedrag van echtgenoten, C03/021HR). p.472-477.
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 397. (2004, Juni 04), Ars Aequi 2004-53, 9, (Zaken die bij de echtelijke woning behoren in de zin van artikel 1:88 BW. RvdW 2004, 81). p.631-635.
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2004, 315. (2003, Oktober 31), Ars Aequi 2004-53, 5, (Ontkenning vaderschap door bijzondere curator namens minderjarige). p.276-281.[go to publisher's site]
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: Hoge Raad, NJ 2003, 524. (2003, Juni 27), Ars Aequi 2004-53, 1, (Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap anders dan bij helfte?). p.36-39.
 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, September 05), Ars Aequi 1997-46, 12, (Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht?). p.870-875.
 • Nuytinck, A.J.M. (2016). In memoriam prof. mr. E.A.A. Luijten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 7130, 1011-1012.
 • Nuytinck, A.J.M., Breederveld, B., Meiners, R., Rieter, A.H.M. & Verstappen, L.C.A. (2015). Perrick ziet het verkeerd. Reactie op 'Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort' van prof. dr. S. Perrick in WPNR 2015/7069, p. 605-612. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015/7070, 642-644.
 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Meer bescherming voor transgenders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011 (6908), 965-966.
 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Naschrift bij de reactie van mr. S. Perrick (op WPNR 2010-6851, p. 582-584). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6863), 825-826.
 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Volledige sekseneutraliteit in het personen- en familierecht: over erkennende vrouwen en barende mannen. Ars Aequi, 59 (1), 8-10.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Overzicht van de belangrijkste nieuwe, in 2009 in werking getreden familierechtelijke wetgeving. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009-6800 (140), 427-429.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Hoe uiteindelijk ook in 'Kramer versus Kramer' het belang van het kind zegeviert. Ars Aequi, 58 (2), 86-87.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). De inning van partneralimentatie en het partneralimentatieplan. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 140 (2009-6805), 569-570.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). De rechtspositie van de executeur naar oud en geldend strafrecht, alsmede het rechtskarakter van de verdeling. Ars Aequi, 58 (1), 44-50.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139 (6748), 249-251.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139 (2008-6775), 863-865.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139 (6756), 397-398.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Het nieuwe (echt)scheidingsrecht en het fusiegezin. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 138 (6694), 49-50.
 • Nuytinck, A.J.M. (2006). 'Nawoord' (bij de reactie van mr. G. Vrieze op de annotatie van het arrest van de Hoge Raad inzake de Zeeuwse huwelijkse voorwaarden). Ars Aequi, 55 (5), 352-353.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Gezagsperikelen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 27 (4), 93-93.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Scheiden op z'n Luchtenvelds of scheiden op z'n Donners? Allebei! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 136 (6648), 1046-1047.
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Echtscheiding zonder rechter. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (10), 237-237.
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Nietigverklaard partnerschap en gezag. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (4), 81-81.
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Europa en het familie- en jeugdrecht, verslag van het op 10 juni 2004 te Utrecht gehouden FJR Jubileum Sysmposium (25 jaar tijdschrift FJR). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (10), 257-258.
 • Nuytinck, A.J.M. (2003). De Embryowet en het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 25 (10), 189-189.
 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Het nieuwe versterferfrecht volgens Boek 4 BW. Fiscaal Praktijkblad, 2003 (2), 11-15.
 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Welkom voor het nieuwe erfrecht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 25 (1), 1-1.
 • Nuytinck, A.J.M. (2002). De complexiteit van de gezagsregeling. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 24 (7/8), 190-191.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Reactie op de bijdrage "De notariële tussenkomst bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap' van mr. C.A. Kraan in WPNR (2001) 6465, p. 976-977. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2001 (6468), 1025-1025.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Marokkaanse meisjes en de huwbare leeftijd. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001 (10), 257-257.
 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Nieuw huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001 (4), 93-93.
 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Vijftig jaren voorstellen voor een nieuw erfrecht; het einde in zicht? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 19 (5), 105-105.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Wetgevingsoverzicht eerste kwartaal 1996 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 6 (5), 59-60.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Wetgevingsoverzicht vierde kwartaal 1995 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 6 (2), 23-24.
 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Wetgevingsoverzicht tweede kwartaal 1996 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 6 (9), 95-95.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Wetgevingsoverzicht 4e kwartaal 1994 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 5 (2), 23-24.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Vaststelling en invoering van afdeling 7.1.12 (Huurkoop onroerende zaken) van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer), 24212 (4), 1-5.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.Inwerkingtreding per 1 mei 1995. Nieuwsbrief BW, 5 (4), 41-43.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Wetgevingsoverzicht 2e kwartaal 1995 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 5 (10), 115-116.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Wetgevingsoverzicht 3e kwartaal 1995 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 5 (11), 127-128.
 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Wetgevingsoverzicht 1e kwartaal 1995 burgerlijk recht. Nieuwsbrief BW, 5 (6), 75-76.
 • Nuytinck, A.J.M., Huijgen, W.G., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (2009). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Huijgen, W.G., Nuytinck, A.J.M., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (2006). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (derde, geheel herziene druk) (Sdu Rechtspraakreeks). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2006). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (3e druk) (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen, W.G., Nuytinck, A.J.M., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (2002). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande.
 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2002). Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht (2e bijgewerkte druk) (Studiereeks Burgerlijk Recht, 1). Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2002). A short introduction to the new Dutch succession law. Deventer: Kluwer.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). De (mee)slepende procedure inzake de afwikkelingvan de nalatenschap van notaris Postma. In M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers & A.G.J. Putman (Eds.), Lustrumbundel Meestervertellingen ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (pp. 46-50). Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck, L.G.M. Stevens, T.C. Hoogwout, J.P. Nibbering, A.J.M. Nuytinck, W. Slijper & H. Verhoef (Eds.), Handboek Financiële Planning (Supplement, 13) (pp. 1-31). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Juridische aspecten. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiéle Planning (Hoofdstuk 6, supplementen, 6 en 8) (pp. 1-90). Deventer: Academie Financiële Planning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2002). De levensloop van de particulier en het familie(vermogens)recht. In S.R.A. van Eijck & I.E.A. van de Velde-Schmidt (Eds.), Jaargids Persoonlijke Financiën 2002 (pp. 23-24). Deventer: Academie Financiële PLanning.
 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het notariaat: heel speciaal?!]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Boekaankondiging [Bespreking van het boek Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht, Eerste en tweede tranche]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Boekaankondiging [Bespreking van het boek Gevonden geld. Wegwijzer in het nieuwe erfrecht voor iedereen]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Langst leve het nieuwe erfrecht]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!]. .
 • Nuytinck, A.J.M. (1995, Januari 02). Huwelijk en gezin tegen de achtergrond van Boek 1 BW en het EVRM. Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, pp. 34-49.
 • Nuytinck, A.J.M. (2016). Noot bij: HR. (2016, Maart 18), Ars Aequi 2016-6, (Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind). p.452-455. ECLI:NL:HR:2016:452
 • Nuytinck, A.J.M. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Oktober 30), Ars Aequi 2016-1, (Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming). p.41-44. ECLI:NL:HR:2015:3196
 • Nuytinck, A.J.M. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 06), Ars Aequi 2016-1, (Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid). p.45-48. ECLI:NL:HR:2015:3244
 • Nuytinck, A.J.M. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Mei 22), Ars Aequi 2015-10, (Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster is geen daad van zuivere aanvaarding). p.813-815. ECLI:NL:HR:2015:1284
 • Nuytinck, A.J.M. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Mei 01), Ars Aequi 2015-9, (Woning, gefinancierd met grotendeels onder uitsluitingsclausule kwijtgescholden geldlening, gemeenschappelijk of privé?). p.686-690. ECLI:NL:HR:2015:1199
 • Nuytinck, A.J.M. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Januari 30), Ars Aequi 2015-3, 4 p., (Bekrachtiging van nietige erkenning). p.215-218. ECLI:NL:HR:2015:179
 • Nuytinck, A.J.M. (2014). Noot bij: HR. (2013, Oktober 18), Ars Aequi 2014-1, (Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind). p.34-39.
 • Nuytinck, A.J.M. (2014). Noot bij: HR. (2014, Februari 21), Ars Aequi 2014-05, (Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?). p.363-368.
 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2012, November 02), Ars Aequi 2013-44, 12/00337, (Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling). p.44-48.
 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2013, Oktober 04), Ars Aequi 2013-929, 12/04606, (Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland). p.929-931.
 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2013, Juni 28), Ars Aequi 2013-677, 12/00626, (Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder). p.677-680.
 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Maart 30), Ars Aequi 2012-9, 10/05506, (De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant). p.630-634.
 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, December 02), Ars Aequi 2012-02, 10/01293, (Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar?). p.123-129.
 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, November 19), Ars Aequi 2011-1, LJN:BN8027, (Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen). p.37-40.
 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Februari 18), Ars Aequi 2011-9, (Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?). p.640-643.
 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, December 10), Ars Aequi 2011-2, LJN:BN8534, (Lijden aan het leven). p.131-135.
 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Mei 21), Ars Aequi 2010-9, LJN: BL7407, (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht). p.601-605.
 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Februari 19), Ars Aequi 2010-59 (4), LJN:BK6150, (Afwikkeling nalatenschap notaris Postma). p.264-270.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2008, December 19), Ars Aequi 2009-2, LJN: BG1816, (Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap). p.116-119.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Juli 10), Ars Aequi 2009-58 (10), LJN BI4389, (Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning). p.654-659.
 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Juni 26), Ars Aequi 2009-9, LJN: BH2250, (Biologische vader of verwekker?). p.561-565.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2007, December 14), Ars Aequi 2008-57(3), LJN: BA4202, (De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten). p.218-223.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 01), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2008-6745, LJN: BB9781, (Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden). p.189-191.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, September 26), Ars Aequi 2008-57, LJN: BF2295, (Voortgezette verknochtheid en zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht). p.806-811.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 15), Ars Aequi 2008-57 (9), 4, LJN:BC1856, (De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nominaliteitsleer of beleggingsleer? NJ 2008, 110). p.628-631.
 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 15), Ars Aequi 2008-57(6), LJN: BC0377, (De zeer sterk verknochte overbruggingsuitkering). p.442-447.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Juni 08), Ars Aequi 2007-56 (10), LJN: BA2507, (De vangnet-beschikking (art. 4:30 BW): de allereerste uitspraak van de Hoge Raad over het sinds 2003 geldende erfrecht). p.793-797.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Maart 30), Ars Aequi 2007-56 (9), LJN: AZ5686, (De geboorteakte van een interseksuele of 'niet-geseksueerde' persoon). p.685-690.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Januari 19), Ars Aequi 2007-6, 2007-18, (Samenloop in het verdelingsrecht, NJ 2007, 62). p.515-519.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, September 14), Ars Aequi 2007-57(1), (Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag, NJ 2007, 486). p.50-52.[go to publisher's site]
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2006, September 22), Ars Aequi 2007-januari, 2007-02, (Ex-samenwoners, uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten, NJ 2006, 521). p.58-65.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Januari 26), Ars Aequi 2007-11, (De Arubaanse en de Curaçaose verwekker en de nationaliteit van het door hen postnataal erkende kind, annotatie van HR 26 januari 2007, LJN: AZ1624, NJ 2007, 73 (Arubaanse zaak) en HR 26 januari 2007, LJN: AZ1634 (Curaçaose zaak)). p.354-357.
 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, November 30), Ars Aequi 2007-57(2), LJN: BB9094, (Het omgangsrecht van de spermadonor op grond van diens nauwe persoonlijke betrekking met het kind). p.133-138.
 • Nuytinck, A.J.M. (1987, Maart 12). Bevoegdheid van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (238 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.mr. E.A.A. Luijten & prof.mr. W.R. Meijer.

EUR, RU en andere opdrachtgevers

Description postacademisch onderwijs
Additional information Privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie- en Erfrecht
Place ROTTERDAM, NIJMEGEN EN A
Start date 1/2010
End date 8/2018

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam