prof.dr. (Arnaud) A.C.G.A.C. de Graaf

prof.dr. (Arnaud) A.C.G.A.C. de Graaf
Endowed Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 5-31
Telephone
+31 10 4081633
Email
degraaf@law.eur.nl
Back to overview

Profile

International and European Tax Law

International and European Tax Law

    • A.C.G.A.C. de Graaf & K. Visser (2018). BEPS: Will the current commitments and peer review model prove effective? EC Tax Review, 27 (1), 36-47.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & K. Visser (2017). BEPS: het einde van belastingplanning? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 111-124.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & K. Visser (2016). ATA Directive: Some Observations regarding formal Aspects. EC Tax Review, 25 (4), 199-210.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2015). Betekenis beneficial owner na BEPS en 2014-Update OESO-model. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2015 (141), 139-146.
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P.M. Haan & M.F. de Wilde (2014). Fundamental Change in Countries' Corporate Tax Framework Needed to Properly Address BEPS. Intertax, 42 (5), 306-316.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & K. Heine (2014). Introduction: Company Tax Integration in the European Union – A Necessary Step to Neutralise 'Excessive' Behaviour within the EU? Erasmus Law Review, 7 (1), 1-2.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). International Tax Policy needed to counterbalance the 'Excessive' Behavior of Multinationals. EC Tax Review, 2013 (2), 106-110.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Noodzaak van internationaal fiscaal beleid als tegenwicht voor excessieve gedragingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (1), 22-29.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2012). Nederlands verdragsbeleid betreffende vermogensinkomsten en -winsten. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (119), 70-80.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2011). Notities Nederlands fiscaal verdragsbeleid, een vergelijking. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (4), 135-140.
    • M. Evers, A.C.G.A.C. de Graaf & A.J.A. Stevens (2011). Zembla-uitzending 'Nederland belastingparadijs' nader beschouwd. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (2), 59-75.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & F.P.G. Pötgens (2011). Worrying interpretation of 'liable to tax': OECD clarification would be welcome. Intertax, 2011 (4), 169-177.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & F.P.G. Pötgens (2010). Verontrustende Hoge Raad-uitleg verdragsbegrip 'inwoner'. Weekblad Fiscaal Recht, 139 (6848), 266-280.
    • M. Evers & A.C.G.A.C. de Graaf (2010). Limiting benefit shopping: Measures of four large EU member states to counter erosion of their dividend tax. EC Tax Review, 19 (5), 188-198.
    • M. Evers & A.C.G.A.C. de Graaf (2010). Bestrijding van dividenddoorstroomconstructies: fiscale autonomie van de EU-lidstaten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 79 (10), 347-364.
    • M. Evers & A.C.G.A.C. de Graaf (2010). Limiting benefit shopping: Outline of a measure to Counter erosion of the dividend tax base in the EU. EC Tax Review, 19 (6), 238-246.
    • M. Evers & A.C.G.A.C. de Graaf (2009). Limiting benefit shopping - use and abuse in EC case law. EC Tax Review, 2009 (6), 279-298.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2008). Abrokkelende fiscale souvereiniteit. Grenzen in zicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (3), 111-120.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2008). Designing an anti-treaty shopping provision: an alternative approach. EC Tax Review, 2008 (1), 12-22.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2007). Visie over de vormgeving van een 'anti-treaty shopping'-bepaling: een alternatief. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (2), 76-89.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2005). Nationale behandeling, horizontale non-discriminatie en meestbegunstigingsbehandeling. Wet betekent de uitkomst in de zaak D? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (12), 377-396.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2005). The implications of the judgment in the D case: the perspective of two non-believers. EC Tax Review, 2005 (4), 173-189.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2004). Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (II). Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004 (1), 30-46.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2003). Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (Deel 1). Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (12), 386-401.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2001). Verlangt het gemeenschapsrecht een `zuivere' vrijstelling voor de in een andere lidstaat gerealiseerde ondernemingswinst. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2001 (54), 101-116.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2000). Gemeenschapsrecht en het recht op meestbegunstigingsbehandeling. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (12), 415-421.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2000). Oplissing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel II). Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (5), 169-178.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2000). Oplossing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel 1). Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (4), 132-143.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1998). Avoidance of international double taxation: community of joint policy? EC Tax Review, 1998 (4), 257-275.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1997). Gezamenlijk of gemeenschappelijk beleid ter voorkoming van dubbele belasting binnen de Gemeenschap? De betekenis van art. 220 EG-verdrag. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (11), 333-341.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1997). Voorkoming van internationale dubbele belasting, gemeenschapsbeleid? Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (10), 297-306.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1995). Overheidsbedrijven en de besloten commanditaire vennootschap. Maandblad Belastingbeschouwingen, 64 (5), 159-168.
    • P. Fortuin & A.C.G.A.C. de Graaf (1995). Buitenlands lichaam: heffing van vennootschapsbelasting over dividend, rente en vervreemdingswinst bij een aanmerkelijk belang,. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6148), 610-624.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1994). De buitenlandse commanditaire vennoot van een besloten commanditaire vennootschap. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (5), 159-168.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & P.J.M. Bongarts (1993). Herziening vennootschapsbelasting van overheidsbedrijven? Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6064), 1-12.
    • A.C.G.A.C. de Graaf & K. Visser (2017). Voorwoord. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 109-110.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2017). Introduction: Legitimacy of tax policies and acts devised by international organizations. Erasmus Law Review, 10 (2), 75-75. doi: 10.5553/ELR.00093[go to publisher's site]
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2012). 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13 (47), 5-9.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1995). Verslag oratie Prof.mr. M.J. Ellis en Prof.mr. E. Aardema. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6160), 1095-1099.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1995). Commanditaire Vennootschap geeft fiscale voordelen. Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 2 (6), 4-6.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Den Haag: SDU Uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2008). International Belastingrecht (2e druk) (Fed. fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2007). Internationaal belastingrecht (Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2017). Internationaal belastingrecht (11e druk) (Fed Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2016). Internationaal belastingrecht (10e druk) (Fed Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.J.A. Stevens, A.C.G.A.C. de Graaf & P. Kavelaars (2015). Internationaal belastingrecht (9e druk). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2014). Internationaal Belastingrecht (8e druk) (Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2013). Internationaal belastingrecht (7e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2012). Internationaal Belastingrecht (6e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2011). Internationaal belastingrecht (5e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2010). Internationaal Belastingrecht (vierde herziene druk) (FED fiscale studieserie, nr. 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars & A.J.A. Stevens (2009). Internationaal belastingrecht (3e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Internationale oplossing voor hybrid mismatch arrangements. In A.C.G.A.C. De Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. Van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen (pp. 67-77). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Dutch tax treaty policy for Pooled Investment Vehicles. In H. Vermeulen (Ed.), The Tax Treatment of CIVs and REITs (pp. 73-92). Amsterdam: IBFD
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Oneigenlijk gebruik belastingverdragen: achtergrond, oorzaken en oplossingen. In P. Kavelaars (Ed.), Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share (pp. 21-34). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut / Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2010). Vooruitgang Europese fiscale wetgeving: dead end? In D. Albregtse & e.a. (Eds.), Naar een Europese Winstbelasting (pp. 95-109). Deventer: Kluwer
    • M. Evers & A.C.G.A.C. de Graaf (2010). Pushing back frontiers (Un)charted territories in the field of international tax law and EU law. In J.J.M. Jansen (Ed.), Fiscal Sovereignty of the member states in an internal market. Past and future (Eucotax serie) (pp. 151-200-Hoofdstuk 7). Deventer: Kluwer Law International
    • A.C.G.A.C. de Graaf & M. Evers (2009). Pushing back frontiers - (un)charted territories in the field of international tax law and EC law. In Belasting en soevereiniteit
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2007). Designing an anti-treaty shopping provision: and alternative approach. In The EU and third countries: direct taxation (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht, 49) (pp. 71-94). Wien: Linde Verlag
    • G.K. Fibbe & A.C.G.A.C. de Graaf (2005). Is double taxation arising from autonomous tax classification of foreign entities incompatible with EC law? In Henk van Arendonk, Frank Engelen & Sjaak Jansen (Eds.), A Tax Globalist: The search for the borders of international taxation (pp. 237-266). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2017). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Inkomstenbelasting (twaalfde druk) (Wegwijsserie) (pp. 327-352). Den haag: Sdu uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2017). Enige internationale aspecten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Belastingheffing van ondernemingen (Dertiende druk) (Wegwijsserie) (pp. 363-392). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2015). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Inkomstenbelasting (elfde druk) (Wegwijsserie) (pp. 327-351). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2015). Enige internationale aspecten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Belastingheffing van ondernemingen (twaalfde druk) (Wegwijsserie) (pp. 367-394). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In HPAM van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 323-347). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 357-384). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2011). Enige internationale aspecten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijs) (pp. 339-366). Den Haag: SDU
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2011). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 319-343). Den Haag: SDU
   • A.C.G.A.C. de Graaf (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek De inkomstenbelasting in Nederland, een monumentaal bouwwerk]. .
    • A.C.G.A.C. de Graaf (1992, september 1). Enkele verschillen tussen Nederlands en Amerikaans belastingrecht. PNO Almanak (Pecunia Non Olet), pp. 10-20.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2013, maart 14). Globaliserende ondernemingen en fiscaliteit. Informatief, pp. 9-10.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2012, november 29). 'Excessief gedrag bestrijden', interview door NOB. Exposé, pp. 24-25.
    • A.C.G.A.C. de Graaf (2012, september 27). Quote in F. van Lookeren Campagne, 'Belastingparadijzen'. Intermediar, pp. 30-31.
   • S.J.C. Hemels, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2013). 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk. Den Haag: Sdu
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2012). Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Den Haag: Sdu
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M.F. de Wilde (2017, september 12). Actualiteiten BEPS - module 7 (1). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & A.J.A. Stevens (2017, juni 13). Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU). Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2017, juni 15). Tegengaan van treaty en directive shopping. Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M.F. de Wilde (2017, juni 12). BEPS en de internationale gemeenschap. Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M.F. de Wilde (2017, september 26). Actualiteiten BEPS - module 7 (2). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M.F. de Wilde (2016, september 12). Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (I). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M.F. de Wilde (2016, september 26). Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (II). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2016, juni 16). Tegengaan van treaty en directive shopping. Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & A.J.A. Stevens (2016, juni 14). Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU). Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2016, maart 4). Reactie Nederland op EU Actieplan. Slot Zeist, 8ste Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht van Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2015, september 29). EU approach regarding hybrid entities. Erasmus Universiteit Rotterdam, EFS' Direct Tax Conference on 'Hybrid Entities'.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2015, september 28). Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Treaty Shopping. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2015, juni 18). Voorkoming oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & W. Mebius (2015, september 21). Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Introductie en HMA. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & A.J.A. Stevens (2015, juni 16). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2014, juni 18). Voorkoming oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Rotterdam, EFS Post-master Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & A.J.A. Stevens (2014, juni 17). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & S.C.W. Douma (2014, oktober 9). Actualiteiten BEPS en Aggressive Tax Planning. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & W. Mebius (2014, juni 20). BEPS, Hybrid Mismatches. Leiden, International Tax Centre.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2014, november 14). Recent tax treaty developments and their implications for REITs. University of Amsterdam, ACTL Conference on The Tax Aspects of Real Estate Investment Trusts.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2013, maart 12). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, EFS Post-Master Directe Belastingen.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2013, juni 21). Oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Congres Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2013, november 1). Voorkoming oneigenlijk gebruik, Nederlandse invalshoek. Maastricht University, 23e Maastrichts Fiscaal Symposium.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2012, november 2). Tax Treaty Policy of the Netherlands regarding CIVs. Amsterdam, ACTL Conference The Tax Treatment of CIVs and REITs.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2012, maart 6). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2011, mei 12). Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011. Rotterdam, JOB-lezing.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2011, juni 21). Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011. Mazars, Rotterdam, Lezing voor Mazars.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M. Evers (2011, april 13). Actualiteiten Internationaal belastingrecht. Novotel Rotterdam, Cursus Fiscale Actualiteiten.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2010, maart 9). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2010, juni 11). Naar een Europese winstbelasting? EU-rechtelijke obstakels. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lustrumsymposium Naar een Europese winstbelasting?.
   • A.C.G.A.C. de Graaf & M. Evers (2010, september 11). Introduction to International Taxation. Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam, Course International Taxation and Accounting.
   • A.C.G.A.C. de Graaf, M. Evers & A.J.A. Stevens (2009, december 15). Openbaar college 'Nederland belastingparadijs'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Openbaar college.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2009, maart 17). Invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Organiseren en voorzitten EFS conferentie. Conference on Company tax integration in the EU: Erasmus Universiteit Rotterdam (2013, juni 11).
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2013). Panellid Session on Neutralising the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. 18th Annual Tax Treaty Meeting: Paris (2013, september 26 - 2013, september 27).
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2012). Organiseren en voorzitten EFS seminar. Seminar on Double non-taxation: Rotterdam (2012, december 11).
   • A.C.G.A.C. de Graaf (periode: 2014 t/m 2014). Board member. Position at: Erasmus Law Review.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (periode: 2013 t/m 2014). Voorzitter. Position at: Europese Fiscale Studies.
   • A.C.G.A.C. de Graaf (2004, december 9). De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingsrecht: beleids- en marktintegratie. Erasmus Universiteit Rotterdam (343 pag.) (Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam) Prom./coprom.: Prof.Mr. M.J.W.M. Ellis.
 • Maandblad Belastingbeschouwingen

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Internationaal en Europees Belastingrecht

  Ministerie van Financiën

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Senior beleidsmedewerker
  Specialty
  Internationaal en Europees Belastingrecht

  Register Belastingadviseurs

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  CULEMBORG
  Description
  Lid examencollege
  Specialty
  Internationaal en Europees Belastingrecht

  Stichting Europese Fiscale Studies

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Programmadirecteur
  Specialty
  Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Verdieping internationaal belastingrecht

  Title
  Verdieping internationaal belastingrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)

  Verdieping Europees belastingrecht

  Title
  Verdieping Europees belastingrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)
 • Maandblad Belastingbeschouwingen

  Role
  Editor in Chief
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081633
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Role
  Lid begeleidingscommissie Meewerkverplichtingen van burgers in het kader van de wetshandhavingstaak van de overheid

  Ministerie van Financiën

  Role
  Senior beleidsmedewerker

  Stichting Europese Fiscale Studies

  Role
  Programmadirecteur Post-Master Directe Belastingen

  Register Belastingadviseurs

  Role
  Lid examencollege

  Stichting Europese Fiscale Studies

  Role
  Voorzitter
  Start Date
  May/2013

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam