Endowed Professor

prof.dr. (Arnaud) A.C.G.A.C. de Graaf

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-31

T:+31 10 4081633, +31 10 4081647

E: degraaf@law.eur.nl

International and European Tax Law

Fiscal autonomy and its boundaries

Role Researcher
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Visser, KJ (2017). BEPS: het einde van belastingplanning? Maandblad Belastingbeschouwingen, 111-124.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Visser, KJ (2016). ATA Directive: Some Observations regarding formal Aspects. EC Tax Review, 25 (4), 199-210.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015). Betekenis beneficial owner na BEPS en 2014-Update OESO-model. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2015 (141), 139-146.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Heine, K. (2014). Introduction: Company Tax Integration in the European Union – A Necessary Step to Neutralise 'Excessive' Behaviour within the EU? Erasmus Law Review, 7 (1), 1-2.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Haan, P.M. & Wilde, M.F. de (2014). Fundamental Change in Countries' Corporate Tax Framework Needed to Properly Address BEPS. Intertax, 42 (5), 306-316.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). International Tax Policy needed to counterbalance the 'Excessive' Behavior of Multinationals. EC Tax Review, 2013 (2), 106-110.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Noodzaak van internationaal fiscaal beleid als tegenwicht voor excessieve gedragingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (1), 22-29.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012). Nederlands verdragsbeleid betreffende vermogensinkomsten en -winsten. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (119), 70-80.
 • Evers, M., Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2011). Zembla-uitzending 'Nederland belastingparadijs' nader beschouwd. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (2), 59-75.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2011). Notities Nederlands fiscaal verdragsbeleid, een vergelijking. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (4), 135-140.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Pötgens, F.P.G. (2011). Worrying interpretation of 'liable to tax': OECD clarification would be welcome. Intertax, 2011 (4), 169-177.
 • Evers, M. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2010). Limiting benefit shopping: Outline of a measure to Counter erosion of the dividend tax base in the EU. EC Tax Review, 19 (6), 238-246.
 • Evers, M. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2010). Limiting benefit shopping: Measures of four large EU member states to counter erosion of their dividend tax. EC Tax Review, 19 (5), 188-198.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Pötgens, F.P.G. (2010). Verontrustende Hoge Raad-uitleg verdragsbegrip 'inwoner'. Weekblad Fiscaal Recht, 139 (6848), 266-280.
 • Evers, M. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2010). Bestrijding van dividenddoorstroomconstructies: fiscale autonomie van de EU-lidstaten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 79 (10), 347-364.
 • Evers, M. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2009). Limiting benefit shopping - use and abuse in EC case law. EC Tax Review, 2009 (6), 279-298.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2008). Designing an anti-treaty shopping provision: an alternative approach. EC Tax Review, 2008 (1), 12-22.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2008). Abrokkelende fiscale souvereiniteit. Grenzen in zicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (3), 111-120.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2007). Visie over de vormgeving van een 'anti-treaty shopping'-bepaling: een alternatief. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (2), 76-89.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2005). The implications of the judgment in the D case: the perspective of two non-believers. EC Tax Review, 2005 (4), 173-189.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2005). Nationale behandeling, horizontale non-discriminatie en meestbegunstigingsbehandeling. Wet betekent de uitkomst in de zaak D? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (12), 377-396.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2004). Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (II). Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004 (1), 30-46.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2003). Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (Deel 1). Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (12), 386-401.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2001). Verlangt het gemeenschapsrecht een `zuivere' vrijstelling voor de in een andere lidstaat gerealiseerde ondernemingswinst. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2001 (54), 101-116.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2000). Oplissing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel II). Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (5), 169-178.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2000). Gemeenschapsrecht en het recht op meestbegunstigingsbehandeling. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (12), 415-421.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2000). Oplossing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel 1). Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (4), 132-143.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1998). Avoidance of international double taxation: community of joint policy? EC Tax Review, 1998 (4), 257-275.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1997). Gezamenlijk of gemeenschappelijk beleid ter voorkoming van dubbele belasting binnen de Gemeenschap? De betekenis van art. 220 EG-verdrag. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (11), 333-341.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1997). Voorkoming van internationale dubbele belasting, gemeenschapsbeleid? Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (10), 297-306.
 • Fortuin, P. & Graaf, A.C.G.A.C. de (1995). Buitenlands lichaam: heffing van vennootschapsbelasting over dividend, rente en vervreemdingswinst bij een aanmerkelijk belang,. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6148), 610-624.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1995). Overheidsbedrijven en de besloten commanditaire vennootschap. Maandblad Belastingbeschouwingen, 64 (5), 159-168.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1994). De buitenlandse commanditaire vennoot van een besloten commanditaire vennootschap. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (5), 159-168.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Bongarts, P.J.M. (1993). Herziening vennootschapsbelasting van overheidsbedrijven? Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6064), 1-12.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2008). International Belastingrecht (2e druk) (Fed. fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2007). Internationaal belastingrecht (Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Dutch tax treaty policy for Pooled Investment Vehicles. In H. Vermeulen (Ed.), The Tax Treatment of CIVs and REITs (pp. 73-92). Amsterdam: IBFD.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Internationale oplossing voor hybrid mismatch arrangements. In A.C.G.A.C. De Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. Van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen (pp. 67-77). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Oneigenlijk gebruik belastingverdragen: achtergrond, oorzaken en oplossingen. In P. Kavelaars (Ed.), Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share (pp. 21-34). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut / Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2010). Vooruitgang Europese fiscale wetgeving: dead end? In D. Albregtse & e.a. (Eds.), Naar een Europese Winstbelasting (pp. 95-109). Deventer: Kluwer.
 • Evers, M. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2010). Pushing back frontiers (Un)charted territories in the field of international tax law and EU law. In J.J.M. Jansen (Ed.), Fiscal Sovereignty of the member states in an internal market. Past and future (Eucotax serie) (pp. 151-200-Hoofdstuk 7). Deventer: Kluwer Law International.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Evers, M. (2009). Pushing back frontiers - (un)charted territories in the field of international tax law and EC law. In Belasting en soevereiniteit.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2007). Designing an anti-treaty shopping provision: and alternative approach. In The EU and third countries: direct taxation (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht, 49) (pp. 71-94). Wien: Linde Verlag.
 • Fibbe, G.K. & Graaf, A.C.G.A.C. de (2005). Is double taxation arising from autonomous tax classification of foreign entities incompatible with EC law? In Henk van Arendonk, Frank Engelen & Sjaak Jansen (Eds.), A Tax Globalist: The search for the borders of international taxation (pp. 237-266). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Visser, KJ (2017). Voorwoord. Maandblad Belastingbeschouwingen, 109-110.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012). 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13 (47), 5-9.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1995). Commanditaire Vennootschap geeft fiscale voordelen. Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 2 (6), 4-6.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1995). Verslag oratie Prof.mr. M.J. Ellis en Prof.mr. E. Aardema. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6160), 1095-1099.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2016). Internationaal belastingrecht (10e druk) (Fed Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A., Graaf, A.C.G.A.C. de & Kavelaars, P. (2015). Internationaal belastingrecht (9e druk). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2014). Internationaal Belastingrecht (8e druk) (Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2013). Internationaal belastingrecht (7e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2012). Internationaal Belastingrecht (6e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2011). Internationaal belastingrecht (5e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2010). Internationaal Belastingrecht (vierde herziene druk) (FED fiscale studieserie, nr. 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2009). Internationaal belastingrecht (3e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015). Enige internationale aspecten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Belastingheffing van ondernemingen (twaalfde druk) (Wegwijsserie) (pp. 367-394). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Inkomstenbelasting (elfde druk) (Wegwijsserie) (pp. 327-351). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 357-384). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In HPAM van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 323-347). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2011). Enige internationale aspecten. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijs) (pp. 339-366). Den Haag: SDU.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2011). Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 319-343). Den Haag: SDU.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek De inkomstenbelasting in Nederland, een monumentaal bouwwerk]. .
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (1992, September 01). Enkele verschillen tussen Nederlands en Amerikaans belastingrecht. PNO Almanak (Pecunia Non Olet), pp. 10-20.
 • Hemels, S.J.C., Graaf, A.C.G.A.C. de & Sonderen, J.C.M. van (Eds.). (2013). 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk. Den Haag: Sdu.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012). Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid. Den Haag: Sdu.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2016, maart 04). Reactie Nederland op EU Actieplan. Slot Zeist, 8ste Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht van Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Wilde, M.F. de (2016, september 12). Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (I). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2016, juni 16). Tegengaan van treaty en directive shopping. Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Wilde, M.F. de (2016, september 26). Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (II). Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2016, juni 14). Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU). Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015, september 29). EU approach regarding hybrid entities. Erasmus Universiteit Rotterdam, EFS' Direct Tax Conference on 'Hybrid Entities'.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Mebius, W. (2015, september 21). Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Introductie en HMA. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015, juni 18). Voorkoming oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2015, september 28). Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Treaty Shopping. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2015, juni 16). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2014, juni 17). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2014, november 14). Recent tax treaty developments and their implications for REITs. University of Amsterdam, ACTL Conference on The Tax Aspects of Real Estate Investment Trusts.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2014, juni 18). Voorkoming oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Rotterdam, EFS Post-master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Mebius, W. (2014, juni 20). BEPS, Hybrid Mismatches. Leiden, International Tax Centre.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Douma, S.C.W. (2014, oktober 09). Actualiteiten BEPS en Aggressive Tax Planning. International Tax Center Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013, maart 12). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, EFS Post-Master Directe Belastingen.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013, juni 21). Oneigenlijk gebruik belastingverdragen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Congres Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013, november 01). Voorkoming oneigenlijk gebruik, Nederlandse invalshoek. Maastricht University, 23e Maastrichts Fiscaal Symposium.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012, november 02). Tax Treaty Policy of the Netherlands regarding CIVs. Amsterdam, ACTL Conference The Tax Treatment of CIVs and REITs.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012, maart 06). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Evers, M. (2011, april 13). Actualiteiten Internationaal belastingrecht. Novotel Rotterdam, Cursus Fiscale Actualiteiten.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2011, mei 12). Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011. Rotterdam, JOB-lezing.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2011, juni 21). Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011. Mazars, Rotterdam, Lezing voor Mazars.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Evers, M. (2010, september 11). Introduction to International Taxation. Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam, Course International Taxation and Accounting.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2010, maart 09). De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2010, juni 11). Naar een Europese winstbelasting? EU-rechtelijke obstakels. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lustrumsymposium Naar een Europese winstbelasting?.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2009, maart 17). Invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht. Novotel, Rotterdam, Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Evers, M. & Stevens, A.J.A. (2009, december 15). Openbaar college 'Nederland belastingparadijs'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Openbaar college.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Panellid Session on Neutralising the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. 18th Annual Tax Treaty Meeting: Paris (2013, september 26 - 2013, september 27).
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Organiseren en voorzitten EFS conferentie. Conference on Company tax integration in the EU: Erasmus Universiteit Rotterdam (2013, juni 11).
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012). Organiseren en voorzitten EFS seminar. Seminar on Double non-taxation: Rotterdam (2012, december 11).
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (periode: 2013 t/m 2014). VoorzitterPosition at: Europese Fiscale Studies.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (periode: 2014 t/m 2014). Board memberPosition at: Erasmus Law Review.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2013, Maart 14). Globaliserende ondernemingen en fiscaliteit. Informatief, pp. 9-10.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012, September 27). Quote in F. van Lookeren Campagne, 'Belastingparadijzen'. Intermediar, pp. 30-31.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2012, November 29). 'Excessief gedrag bestrijden', interview door NOB. Exposé, pp. 24-25.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de (2004, December 09). De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingsrecht: beleids- en marktintegratie. Erasmus Universiteit Rotterdam (343 pag.) (Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam). Prom./coprom.: Prof.Mr. M.J.W.M. Ellis.

Verdieping internationaal belastingrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2017-2018
Year level master Fiscaal recht

Verdieping Europees belastingrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Fiscaal recht

Capita selecta fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2016-2017
Year level master Fiscaal recht

Verdieping internationaal belastingrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2016-2017
Year level master Fiscaal recht

Europees belastingrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Fiscaal recht

Maandblad Belastingbeschouwingen

Role Editorial Board

Maandblad Belastingbeschouwingen

Description Redactielid
Additional information Internationaal en Europees Belastingrecht
Place DEN HAAG
Start date 1/2011
End date 12/9999

Register Belastingadviseurs

Role Lid examencollege

Stichting Europese Fiscale Studies

Role Programmadirecteur Post-Master Directe Belastingen

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Role Lid begeleidingscommissie Meewerkverplichtingen van burgers in het kader van de wetshandhavingstaak van de overheid

Ministerie van Financiën

Role Senior beleidsmedewerker

Stichting Europese Fiscale Studies

Role Voorzitter
Start date 5/2013

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam