Irregular Staff

drs. B.J. Kiekebeld

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Room: -

T:+31 6 21251264,

E: kiekebeld@law.eur.nl

Fiscal autonomy and its boundaries

Role Researcher
 • Kiekebeld, B.J. (2016). Staatssteun en (de-facto)selectiviteit. NTFR Beschouwingen, 2016 (38).
 • Kiekebeld, B.J. (2015). Definitieve verliezen en de liquidatieverliesregeling. NTFR Beschouwingen, 2015 (23).
 • Kiekebeld, B.J. (2014). Het Nederlandse deel van de fiscale eenheid herenigd. NTFR Beschouwingen, 2014 (37).
 • Kiekebeld, B.J. (2013). Dividendbelasting binnen de EU: the never ending story. NTFR Beschouwingen, 2013 (45).
 • Kiekebeld, B.J. (2012). Dividendbelasting binnen de EU: nog steeds niet alles opgelost. NTFR Beschouwingen, 2012 (6), 19-23.
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Netherlands amends participation exemption for currency results depending on future ECJ case law. Journal of International Taxation, 2011 (October).
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Dutch Corporate Exit Taxation Not Compatible with EU Law. Practical European Tax Strategies, 2011 (9, September), 3.
 • Kiekebeld, B.J. & Nies, I. de (2011). Actualiteiten, belangrijkste knelpunten en praktische toepassing van de innovatiebox. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (5), 195-206.
 • Kiekebeld, B.J. (2010). Fiscale eenheid niet over de grenzen! NTFR Beschouwingen, 2010 (18), 16-19.
 • Kiekebeld, B.J. & Smit, D.S. (2008). Fiscale eenheid (weer) over de grenzen? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (8/9), 16-21.
 • Eijsden, J.A.R. van, Streek, J.L. van de, Strik, S.A.W.J. & Kiekebeld, B.J. (2011). Fed Fiscale Brochure: Common Consolidated Corporate Tax Base. Deventer: Kluwer.
 • Dam, J.J. van, Eijsden, J.A.R. van & Kiekebeld, B.J. (2008). Europees fiscaal memo. Deventer: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J. & Eysden, J.A.R. van (2007). Nederlands Belastingrecht in Europees perspectief (Fiscaal actueel, 2). Deventer: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Anti-buse in the field of taxation: Is there one overall concept? In H. van Arendonk, S. Jansen & R. van der Paardt (Eds.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in Honour of Han Kogels. Amsterdam: IBFD.
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Innovatie. In P. Kavelaars & D.A. Albregtse (Eds.), Maatschappelijk ingesteld: opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Eijsden, J.A.R. van, Heithuis, E.J.W., Kiekebeld, B.J., Koelman, T., Niekel, S.F.M., Rij, M.L.A. van & Smit, D.S. (2004). Bijdragen aan Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. In B.J. Kiekebeld (Ed.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (pp. 1-43). Deventer: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2004). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (Fed fiscale actualiteiten, 56). Deventer: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J. (2015). Noot bij: HvJ EG/EU. (2015, September 02), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, C-386/14, (Franse regeling voor niet-aftrekbare deelnemingskosten in strijd met EU-recht)..
 • Kiekebeld, B.J. (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, Mei 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, nr. 11/4342, (Spaans pensioenfonds heeft geen recht op teruggaaf ingehouden dividendbelasting)..
 • Kiekebeld, B.J. (2014). Noot bij: HvJ EG/EU. (2014, Februari 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-, C-039/13, (A-G HvJ: Nederlandse regeling voor het vormen van een fiscale eenheid in strijd met de vrijheid van vestiging)..
 • Kiekebeld, B.J. (2014). Noot bij: HvJ EG/EU. (2014, Juni 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1872, C-039/13, (HvJ EU: Fiscale eenheid regime in strijd met EU recht)..
 • Kiekebeld, B.J. (2013). Noot bij: HvJ EG/EU. (2012, November 13), NTFR Beschouwingen 2013-11, C-035/11, (Kapitaalverkeer versus vestiging: eindelijk echt duidelijk?)..
 • Kiekebeld, B.J. (2013). Noot bij: HvJ EG/EU. (2013, November 07), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2279, C-322/11, (Niet verrekenen van verlies bij verkoop buitenlandse onroerende zaak niet strijdig met vrijheid van kapitaalverkeer)..
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Noot bij: AG HvJ Eu. (2011, April 07), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1033, C-106/09, C107/09, (Commentaar bij conclusie AG HvJ EU m.b.t. staatssteun)..
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Maart 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-788, 10/00115, (Commentaar bij arrest HR nr. 10/00115 m.bt. emissie van aandelen gevolgd door inkoop en kapitaalsbelasting)..
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Noot bij: HvJ EG/EU. (2011, Oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2444, C-009/11, (Voorwaarde gesteld aan Belgische fictieve roerende voorheffing bij lening aan coördinatiecentrum strijdig met EU-recht)..
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Noot bij: HvJ EU. (2011, November 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2858, C-106/09, C-107/09, (Hervorming Gibraltar's vennootschapsbelasting onverenigbaar met staatssteunregels)..
 • Kiekebeld, B.J. (2011). Noot bij: AG HvJ EU. (2011, Mei 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1320, C-397/09, (Commentaar bij conclusie AG HvJ EU: Scheuten Solar m.b.t. interest en royalty richtlijn en aftrekbeperkigen)..
 • Kiekebeld, B.J., Merks, P.F.E.M. & Smit, D.S. (2007). Cadbury Schweppes: analyse en de gevolgen voor de fiscale behandeling van buitenlandse concernfinanciering onder de huidige wet VPB 1969. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (129), 129-139.
 • Kiekebeld, B.J. & Smit, D.S. (2007). Freedom of establishment free movement of capital in association and partnership agreements and direct taxation. EC Tax Review, 2007 (5), 216-230.
 • Kiekebeld, B.J. & Smit, D.S. (2006). De inhoudingsvrijstelling in de Wet op de dividendbelasting 1965 en het vrij verkeer van kapitaal: huidige stand van zaken. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006, 89-101.
 • Kiekebeld, B.J. (2004). Europa-overeenkomsten en vrij verkeer van kapitaal. Een onderschatte combinatie. Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6581), 902-906.
 • Kiekebeld, B.J. (2004). De wet op de Vennootschapsbelasting (2007) EU-proof. Problemen in het heden als lering voor de toekomst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 73 (11), 331-345.
 • Smit, D.S. & Kiekebeld, B.J. (2008). EC free movement of capital, corporate income taxation and third countries: four selected issues (Foundation of European Fiscal Studies, nr 09). Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International.
 • Kiekebeld, B.J. (2004). Harmful Tax Competition in the European Union, Code of Conduct, countermeasures and EU Law (EFS Bochures, 8). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J. (2014). Dividendbelasting binnen de EU: meer vragen dan antwoorden. In Strik(t) Fiscaal, Opstellingen aangeboden aan mr.drs. S.A.W.J. Strik (pp. 173-184). Deventer: Uitgeverij Kluwer BV.
 • Kiekebeld, B.J. (2004). Vrij verkeer van kapitaal en de Wet op de vennootschapsbelasting. In F.M.M. Duynstee (Ed.), Alle wegen leiden naar Brussel. Jubileumbundel 50 jaar NOB (pp. 15-31). Amsterdam: NOB.
 • Kiekebeld, B.J., Smit, D.S. & Eijsden, J.A.R. van (Eds.). (2014). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (FED Fiscale Brochure). Deventer: Kluwer.
 • Kiekebeld, B.J., Merks, P.F.E.M., Ruys, H.Ph. & Schouten, J.D. (Eds.). (2011). Bundel Europees belastingrecht 2011/2012. Rijswijk: Licent Academy.
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2016) EC Tax Review, 25(1-6).
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2015) EC Tax Review, 24(1-6).
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2014) EC Tax Review, 23(1-6).
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2013) EC Tax Review, 22(1-6).
 • Kiekebeld, B.J. (Ed.). (2012) EC Tax Review, 21(1-6).
 • Kiekebeld, B.J. (2016, november 14). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2016, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, december 03). Dagvoorzitter/spreker. Rotterdam, EY Innovation Congres.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, maart 05). Dagvoorzitter NOB Rondetafelbijeenkomst sectie Europees Fiscaal Recht ´Tax competition in de EU´. Zeist, NOB Rondetafelbijeenkomst sectie Europees Fiscaal Recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, november 30). Dagvoorzitter/spreker. Zeist, NOB PE seminar staatssteun.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, november 12). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
 • Kiekebeld, B.J. (2015, september 28). Spreker. Amsterdam, NOB/CIOT seminar staatssteun.
 • Kiekebeld, B.J. (2014, november 13). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Zeist, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2014, september 05). Innovation Regimes in Europe. Amsterdam, International Tax Academy (IBFD) Course “Transfer Pricing and Intangibles”.
 • Kiekebeld, B.J. (2014, november 17). Gastcollege innovatiebox Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Gastcollege innovatiebox Universiteit van Amsterdam.
 • Kiekebeld, B.J. (2014, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
 • Kiekebeld, B.J. (2014, januari 15). Dagvoorzitter. Zeist, NOB PE-seminar EU-actualiteiten en het publieke tax debat.
 • Kiekebeld, B.J. (2013, oktober 10). Spreker: Bronbelasting en EU aspecten innovatiebox. Zeist, NOB Fiscale Conferentie Innovatie.
 • Kiekebeld, B.J. (2013, november 07). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Zeist, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2013, september 03). Innovation Regimes in Europe. Amsterdam, International Tax Academy (IBFD) Course 'Transfer Pricing and Intangibles'.
 • Kiekebeld, B.J. (2012, november 16). Toetsing wetgeving aan EG recht. onbekend, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten.
 • Kiekebeld, B.J. (2012, oktober 02). Dagvoorzitter. Zeist, NOB PE-seminar 'Europees Belastingrecht - recente ontwikkelingen'.
 • Kiekebeld, B.J. (2012, november 23). Verslag vijfde NOB rondetafelbijeenkomst Europees fiscaal recht. Zeist, NOB rondetafelbijeenkomst Europees fiscaal recht.
 • Kiekebeld, B.J. (2011, oktober 27). Vaste inrichting vs deelneming in Europees perspectief. onbekend, EFS Seminar.
 • Kiekebeld, B.J. (2011, november 10). Toetsing wetgeving aan EG recht. onbekend, NOB cursus International en Europees Belastingrecht voor specialisten.
 • Kiekebeld, B.J. (periode: 2011 t/m 2011). Vaste medewerker - Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht.
 • Kiekebeld, B.J. (periode: 2011 t/m 2011). Commentator - Tijdschrift NTFR Beschouwingen.
 • Kiekebeld, B.J. (periode: 2011 t/m 2011). Commentator - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht NTFR.
 • Kiekebeld, B.J. (2011, September 22). Bij verhuizen over de grens dreigt voor fiscus een heffingslek. Het Financieele Dagblad

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Description Belastingadviseur
Place ROTTERDAM
Start date 1/2011
End date 12/9999

Irregular Staff

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burgemeester Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam