drs.
(Ben) BJ Kiekebeld

(external) researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Telephone
0621251264
Email
kiekebeld@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • B.J. Kiekebeld (2017). Dividendbelasting binnen de EU: the never ending story continues. NTFR Beschouwingen, 2017 (4).
    • B.J. Kiekebeld (2016). Staatssteun en (de-facto)selectiviteit. NTFR Beschouwingen, 2016 (38).
    • B.J. Kiekebeld (2015). Definitieve verliezen en de liquidatieverliesregeling. NTFR Beschouwingen, 2015 (23).
    • B.J. Kiekebeld (2014). Het Nederlandse deel van de fiscale eenheid herenigd. NTFR Beschouwingen, 2014 (37).
    • B.J. Kiekebeld (2013). Dividendbelasting binnen de EU: the never ending story. NTFR Beschouwingen, 2013 (45).
    • B.J. Kiekebeld (2012). Dividendbelasting binnen de EU: nog steeds niet alles opgelost. NTFR Beschouwingen, 2012 (6), 19-23.
    • B.J. Kiekebeld (2011). Netherlands amends participation exemption for currency results depending on future ECJ case law. Journal of International Taxation, 2011 (October).
    • B.J. Kiekebeld (2011). Dutch Corporate Exit Taxation Not Compatible with EU Law. Practical European Tax Strategies, 2011 (9, September), 3.
    • B.J. Kiekebeld & I. de Nies (2011). Actualiteiten, belangrijkste knelpunten en praktische toepassing van de innovatiebox. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (5), 195-206.
    • B.J. Kiekebeld (2010). Fiscale eenheid niet over de grenzen! NTFR Beschouwingen, 2010 (18), 16-19.
    • B.J. Kiekebeld & D.S. Smit (2008). Fiscale eenheid (weer) over de grenzen? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (8/9), 16-21.
    • B.J. Kiekebeld & D.S. Smit (2007). Freedom of establishment free movement of capital in association and partnership agreements and direct taxation. EC Tax Review, 2007 (5), 216-230.
    • B.J. Kiekebeld, P.F.E.M. Merks & D.S. Smit (2007). Cadbury Schweppes: analyse en de gevolgen voor de fiscale behandeling van buitenlandse concernfinanciering onder de huidige wet VPB 1969. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (129), 129-139.
    • B.J. Kiekebeld & D.S. Smit (2006). De inhoudingsvrijstelling in de Wet op de dividendbelasting 1965 en het vrij verkeer van kapitaal: huidige stand van zaken. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006, 89-101.
    • B.J. Kiekebeld (2004). Europa-overeenkomsten en vrij verkeer van kapitaal. Een onderschatte combinatie. Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6581), 902-906.
    • B.J. Kiekebeld (2004). De wet op de Vennootschapsbelasting (2007) EU-proof. Problemen in het heden als lering voor de toekomst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 73 (11), 331-345.
    • J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik & B.J. Kiekebeld (2011). Fed Fiscale Brochure: Common Consolidated Corporate Tax Base. Deventer: Kluwer
    • J.J. van Dam, J.A.R. van Eijsden & B.J. Kiekebeld (2008). Europees fiscaal memo. Deventer: Kluwer
    • B.J. Kiekebeld & J.A.R. van Eysden (2007). Nederlands Belastingrecht in Europees perspectief (Fiscaal actueel, 2). Deventer: Kluwer
    • D.S. Smit & B.J. Kiekebeld (2008). EC free movement of capital, corporate income taxation and third countries: four selected issues (Foundation of European Fiscal Studies, nr 09). Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International
    • B.J. Kiekebeld (2004). Harmful Tax Competition in the European Union, Code of Conduct, countermeasures and EU Law (EFS Bochures, 8). Alphen aan den Rijn: Kluwer
    • B.J. Kiekebeld (2011). Anti-buse in the field of taxation: Is there one overall concept? In H. van Arendonk, S. Jansen & R. van der Paardt (Eds.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in Honour of Han Kogels. Amsterdam: IBFD
    • B.J. Kiekebeld (2011). Innovatie. In P. Kavelaars & D.A. Albregtse (Eds.), Maatschappelijk ingesteld: opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.A.R. van Eijsden, E.J.W. Heithuis, B.J. Kiekebeld, T. Koelman, S.F.M. Niekel, M.L.A. van Rij & D.S. Smit (2004). Bijdragen aan Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. In B.J. Kiekebeld (Ed.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (pp. 1-43). Deventer: Kluwer
    • B.J. Kiekebeld (2014). Dividendbelasting binnen de EU: meer vragen dan antwoorden. In Strik(t) Fiscaal, Opstellingen aangeboden aan mr.drs. S.A.W.J. Strik (pp. 173-184). Deventer: Uitgeverij Kluwer BV
    • B.J. Kiekebeld (2004). Vrij verkeer van kapitaal en de Wet op de vennootschapsbelasting. In F.M.M. Duynstee (Ed.), Alle wegen leiden naar Brussel. Jubileumbundel 50 jaar NOB (pp. 15-31). Amsterdam: NOB
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2004). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (Fed fiscale actualiteiten, 56). Deventer: Kluwer
    • B.J. Kiekebeld, D.S. Smit & J.A.R. van Eijsden (Ed.). (2014). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (FED Fiscale Brochure). Deventer: Kluwer
    • B.J. Kiekebeld, P.F.E.M. Merks, H.Ph. Ruys & J.D. Schouten (Ed.). (2011). Bundel Europees belastingrecht 2011/2012. Rijswijk: Licent Academy
   • B.J. Kiekebeld (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, september 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-2489, (Britse exitheffing over latente meerwaarde in trustgoederen in strijd met vrijheid van vestiging). ECLI:EU:C:2017:682
   • B.J. Kiekebeld (2015). Noot bij: HvJ EG/EU. (2015, september 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, C-386/14, (Franse regeling voor niet-aftrekbare deelnemingskosten in strijd met EU-recht).
   • B.J. Kiekebeld (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, mei 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, nr. 11/4342, (Spaans pensioenfonds heeft geen recht op teruggaaf ingehouden dividendbelasting).
   • B.J. Kiekebeld (2014). Noot bij: HvJ EG/EU. (2014, juni 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1872, C-039/13, (HvJ EU: Fiscale eenheid regime in strijd met EU recht).
   • B.J. Kiekebeld (2014). Noot bij: HvJ EG/EU. (2014, februari 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-, C-039/13, (A-G HvJ: Nederlandse regeling voor het vormen van een fiscale eenheid in strijd met de vrijheid van vestiging).
   • B.J. Kiekebeld (2013). Noot bij: HvJ EG/EU. (2012, november 13), NTFR Beschouwingen 2013-11, C-035/11, (Kapitaalverkeer versus vestiging: eindelijk echt duidelijk?).
   • B.J. Kiekebeld (2013). Noot bij: HvJ EG/EU. (2013, november 7), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2279, C-322/11, (Niet verrekenen van verlies bij verkoop buitenlandse onroerende zaak niet strijdig met vrijheid van kapitaalverkeer).
   • B.J. Kiekebeld (2011). Noot bij: HvJ EU. (2011, november 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2858, C-106/09, C-107/09, (Hervorming Gibraltar's vennootschapsbelasting onverenigbaar met staatssteunregels).
   • B.J. Kiekebeld (2011). Noot bij: HvJ EG/EU. (2011, oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2444, C-009/11, (Voorwaarde gesteld aan Belgische fictieve roerende voorheffing bij lening aan coördinatiecentrum strijdig met EU-recht).
   • B.J. Kiekebeld (2011). Noot bij: AG HvJ EU. (2011, mei 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1320, C-397/09, (Commentaar bij conclusie AG HvJ EU: Scheuten Solar m.b.t. interest en royalty richtlijn en aftrekbeperkigen).
   • B.J. Kiekebeld (2011). Noot bij: AG HvJ Eu. (2011, april 7), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1033, C-106/09, C107/09, (Commentaar bij conclusie AG HvJ EU m.b.t. staatssteun).
   • B.J. Kiekebeld (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, maart 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-788, 10/00115, (Commentaar bij arrest HR nr. 10/00115 m.bt. emissie van aandelen gevolgd door inkoop en kapitaalsbelasting).
    • B.J. Kiekebeld (2017, mei 23). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2017, december 7). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2017, november 26). Dagvoorzitter/Forumleider. Baarn, NOB PE seminar Uitwisseling van rulings.
    • B.J. Kiekebeld (2015, november 30). Dagvoorzitter/spreker. Zeist, NOB PE seminar staatssteun.
    • B.J. Kiekebeld (2015, december 3). Dagvoorzitter/spreker. Rotterdam, EY Innovation Congres.
    • B.J. Kiekebeld (2015, september 28). Spreker. Amsterdam, NOB/CIOT seminar staatssteun.
    • B.J. Kiekebeld (2014, januari 15). Dagvoorzitter. Zeist, NOB PE-seminar EU-actualiteiten en het publieke tax debat.
    • B.J. Kiekebeld (2017, juni 13). EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2017, module 2, Patent Boxes. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
    • B.J. Kiekebeld (2016, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
    • B.J. Kiekebeld (2016, november 14). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2015, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
    • B.J. Kiekebeld (2015, november 12). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Utrecht, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2014, november 17). Gastcollege innovatiebox Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Gastcollege innovatiebox Universiteit van Amsterdam.
    • B.J. Kiekebeld (2014, juni 16). EFS Profit shifting: intelectueel eigendom. Rotterdam, Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht.
    • B.J. Kiekebeld (2014, november 13). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Zeist, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2014, september 5). Innovation Regimes in Europe. Amsterdam, International Tax Academy (IBFD) Course “Transfer Pricing and Intangibles”.
    • B.J. Kiekebeld (2013, oktober 10). Spreker: Bronbelasting en EU aspecten innovatiebox. Zeist, NOB Fiscale Conferentie Innovatie.
    • B.J. Kiekebeld (2013, november 7). NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht. Zeist, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten; Toetsing wetgeving aan EG recht.
    • B.J. Kiekebeld (2013, september 3). Innovation Regimes in Europe. Amsterdam, International Tax Academy (IBFD) Course 'Transfer Pricing and Intangibles'.
    • B.J. Kiekebeld (2012, november 23). Verslag vijfde NOB rondetafelbijeenkomst Europees fiscaal recht. Zeist, NOB rondetafelbijeenkomst Europees fiscaal recht.
    • B.J. Kiekebeld (2012, november 16). Toetsing wetgeving aan EG recht. onbekend, NOB cursus Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten.
    • B.J. Kiekebeld (2012, oktober 2). Dagvoorzitter. Zeist, NOB PE-seminar 'Europees Belastingrecht - recente ontwikkelingen'.
    • B.J. Kiekebeld (2011, oktober 27). Vaste inrichting vs deelneming in Europees perspectief. onbekend, EFS Seminar.
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2017-2017) EC Tax Review, 26(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2016-2016) EC Tax Review, 25(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2015-2015) EC Tax Review, 24(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2014-2014) EC Tax Review, 23(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2013-2013) EC Tax Review, 22(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (Ed.). (2012-2012) EC Tax Review, 21(1-6).
    • B.J. Kiekebeld (2015-2015). Dagvoorzitter NOB Rondetafelbijeenkomst sectie Europees Fiscaal Recht ´Tax competition in de EU´ (5 maart 2015). NOB Rondetafelbijeenkomst sectie Europees Fiscaal Recht.
    • B.J. Kiekebeld (2011-2011). Commentator. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht NTFR.
    • B.J. Kiekebeld (2011-2011). Commentator. Tijdschrift NTFR Beschouwingen.
    • B.J. Kiekebeld (2011-2011). Vaste medewerker. Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht.
   • B.J. Kiekebeld (2011, september 22). Bij verhuizen over de grens dreigt voor fiscus een heffingslek. Het Financieele Dagblad
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0621251264
 • Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

  Additional Information
  Dit is mijn hoofdfunctie en mijn werkzaamheden bij de EUR is een nevenactiviteit.
  Role
  Belastingadviseur
  Obtained Wage
  yes

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam