dr. (Chris) CD Knoops

dr. (Chris) CD Knoops
Assistant Professor Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
E1-47
Telephone
+31104081324
Email
knoops@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Chris Knoops is assistant professor Financial Accounting theory, department Accounting, Auditing & Control. He is managing editor of a Dutch journal on accountancy and business economics: "Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie".

Chris Knoops is assistant professor Financial Accounting theory, department Accounting, Auditing & Control. He is managing editor of a Dutch journal on accountancy and business economics: "Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie".

    • C.D. Knoops, J.M.F.G. Bouwens, O.P.G. Bik & P. Wallage (2016). What do we know about auditing? MAB, 90 (09 (september)), 337-376.
    • C.D. Knoops (2016). Framing. MAB, 90 (10), 382-384.
    • C.D. Knoops, J. Hofmeester & J. Bouwer (2011). Is een meer consistente winstbepaling mogelijk? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 110 (1), 20-23.
    • C.D. Knoops (2010). Financiele verslaggeving als social and institutional practice. Het 'favoriete' boek van Chris Knoops. De Accountant, 118 (11), 56-56.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/3. Tijdschrift Financieel Management, 3 (mei/juni), 86-90.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal. Tijdschrift Financieel Management, 3 (mei/juni), 6-12.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (31). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 32-37.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (33). In financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, mei, 31-36.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal /4. Tijdschrift Financieel Management, 4 (juli/aug), 6-10.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/4. Tijdschrift Financieel Management, 4 (juli/aug.), 85-90.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal/5. Tijdschrift Financieel Management, 5 (sep/okt), 6-9.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/5. Tijdschrift Financieel Management, 5 (sep/okt), 88-90.
    • H. de Boer & C.D. Knoops (1997). TFM Journaal/6. Tijdschrift Financieel Management, nov/dec (6), 6-10.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/6. Tijdschrift Financieel Management, 6 (nov/dec), 86-89.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (36). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 11 (1), 29-33.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (32). Recente ontwikkelingen in financial accounting, mangement accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 32-35, 37-39.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (34). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 54-58.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (35). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 36-40.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: derivaten en andere financiële instrumenten. Management Control en Accounting, 1/3 (juni), 35-35.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: strenge eisen aan immateriële activa en voorzieningen. Management Control en Accounting, 1/6 (december), 39-39.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: nieuwe IASC-standaard winst per aandeel: Publikatieplicht stichtingen en verenigingen. Management Control en Accounting, 1/2 (april), 43-43.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: tussentijdse berichtgeving; corporate governance. Management Control en Accounting, 1/5 (oktober), 41-41.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: Euro in de financiële verslaggeving. Management Control en Accounting, 1/4 (augustus), 25-25.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (27) in financial accounting en management accounting. Pacioli Journaal, 30-39.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (28) in financial accounting en management accounting. Pacioli Journaal, 28-37.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (30) in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 25-31, 33.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (29) in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 9, 24-33.
    • L.G. van der Tas, R. van der Wal & C.D. Knoops (1995). Boeksignalering (Review of Jaar in - Jaar uit 8. Pacioli Journaal, 8 (3), 26-29.
    • J.C.W. Burggraaf, J.G. Groeneveld, C.D. Knoops & J.P. Kostense (1995). Bedrijfseconomie - back to the future. De Accountant, 335-338.
    • C.D. Knoops, C. Camfferman, A. Smeding, R.G.A. Vergoossen & H.W. Verhoek (2016). Het jaar 2015 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 90 (12 (December 2016)), 505-609.
    • C.D. Knoops, C. Camfferman, R.G.A. Vergoossen & H.W. Verhoek (2015). Het jaar 2014 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 89 (12), 458-459.
    • C.D. Knoops & A.J. Brouwer (2015). Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen. MAB, 89 (11), 426-445.
    • C.D. Knoops & F. Van Beest (2014). Behavioral accounting research op het gebied van financiele verslaggeving. MAB, 88 (6), 223-237. [go to publisher's site]
    • C.D. Knoops, H.P.A.J. Langendijk, H.W. Verhoek & F. van der Wel (2013). Het jaar 2012 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 87 (12).
    • C.D. Knoops (2013). Wijzigingen in de accountantswetgeving nationaal en internationaal. Verslag van het MAB-symposium. MAB, 87 (1/2), 58-63.
    • C.D. Knoops, H.P.A.J. Langendijk, H.W. Verhoek & F. van der Wel (2012). Het jaar 2011 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 86 (12 (december)).
    • C.D. Knoops (2012). Dilemma's in de wetenschap: onafhankelijkheid en objectiviteit. MAB, 86 (7/8 (juli/augustus)), 258-262.
    • C.D. Knoops, R.L. ter Hoeven & H.P.A.J. Langendijk (2011). Het jaar 2009 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 85 (1/2).
    • C.D. Knoops & J.B. Backhuijs (2011). Keuzes en alternatieven in de presentaties van de primaire overzichten onder IFRS. MAB, 85 (12), 589-609.
    • C.D. Knoops & F. van Beest (2011). Verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing. MAB, 85 (10), 489-500.
    • C.D. Knoops, R.L. ter Hoeven, H.P.A.J. Langendijk & H. Verhoek (2011). Het jaar 2010 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 85 (12).
    • C.D. Knoops (2010). Transparantie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wondermiddel. MAB, 84 (11), 530-534.
    • C.D. Knoops, R.G. Bosman, R.L. ter Hoeven & R.G.A. Vergoossen (2010). Het jaar 2008 verslagen. Onderzoek jaarverslageving. MAB, 84 (1/2), 4-98.
    • C.D. Knoops (2008). Transparantie in de beloningen van topbestuurders. MAB, 82 (7/8), 314-316.
    • C.D. Knoops (2007). Column. Waar zijn de gebruikers? Een conceptual framework gebaseerd op ' decision usefulness' ? MAB, 81 (4), 118-120.
    • C.D. Knoops (2004). Bijzondere waardeverminderingen: mogelijkheden tot resultaatsturing ? MAB, 78 (1/2), 2-4.
    • C.D. Knoops & J.H.A. Huij (2004). Bijzondere waardevermindering van vaste activa: verslag van een empirisch onderzoek van jaarverslagen 2001 en 2002. MAB, 78 (6), 282-292.
    • C.D. Knoops & T. Hau (2003). De verwerking van goodwill in de jaarrekening - Hoe gaan ondernemingen en accountantskantoren om met verschillen tussen wet en RJ-Richtlijnen? MAB, 77 (6), 261-269.
    • C.D. Knoops (2003). Milieuverslaggeving en maatschappelijke verslaggeving. Enkele signaleringen. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 17 (1), 23-24.
    • C.D. Knoops (2002). Het getrouwe beeld in de financiële verslaggeving: immateriële vaste activa. MAB, 76 (1/2), 6-8.
    • C.D. Knoops (2002). Milieuverslaggevingen en milieu-auditing - Enkele signaleringen, TMA. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 16 (2), 55-58.
    • C.D. Knoops (2001). Het meten van de kwaliteit van de financiële verslaggeving. MAB, 75 (10), 431-443.
    • C.D. Knoops (2001). Milieuverslaggeving en milieu-auditing, TMA. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting & management accounting (47). Pacioli Journaal, 2, 47-51.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (49). Pacioli Journaal, 4, 42-44.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting & management accounting (50). Pacioli Journaal, 5, 65-67.
    • C.D. Knoops & C.E. de Bruijn (2000). Goodwill bij acquisities; percepties van het management van Nederlandse ondernemingen. MAB, 74 (7/8), 308-323.
    • C.D. Knoops (2000). De verwerking van fusies en overnames in de jaarrekening van ondernemingen. Pacioli Journaal, 4, 30-33.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting, auditing en management accounting (48). Pacioli Journaal, 3, 48-62.
    • C.D. Knoops (1997). Onderzoek in fianciële verslaglegging. MAB, maart, 81-95.
    • J.L. Bank, R.R. Happee & C.D. Knoops (1997). Gesegmenteerde gegevensverstrekking in de jaarrekening. MAB, 71/10 (oktober), 517-530.
    • C.D. Knoops (1997). Economische waarde van gekochte goodwill. MAB, 71 (9), 473-478.
    • C.D. Knoops (1995). Immateriële vaste activa: de verwerking en waardering van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) en de relatie met het conceptual framework: IASC en RJ. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 99, 271-282.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving (2). De Accountant-Adviseur, 58 (september), 22-29.
    • C.D. Knoops (1994). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk; een aanzet voor een normatief raamwerk? Stichting & Vereniging, maart/ (april), 38-44.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving. De Accountant-Adviseur, juli/ (augustus), 26-31.
    • C.D. Knoops (1994). Naschrift. Een aanzet voor een normatief raamwerk van OZW's. Stichting & Vereniging, 4, 119-121.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing (24). Pacioli Journaal, 8 (3), 30-37.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (26). Pacioli Journaal, 8 (6), 22-25.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (25). Pacioli Journaal, 8 (4), 28-32.
    • C.D. Knoops (1995). Het jaarverslag, overige gegevens, kengetallen en meerjarenoverzichten. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 807-830). 's-Gravenhage: Delwel
    • J.H.N. Kapteijn & C.D. Knoops (1995). Verslaggeving van ondernemingen over ondernemingspensioenfondsen. In H.L. Brink & L. van der Tas (Eds.), Accounting Digest and Data, nr. 10. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • A.H. van der Boom & C.D. Knoops (2010). Economische gevolgen van nieuwe verslaggevingsregels. In A.H. van der Boom, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & L.L. Scholte (Eds.), Toezicht op inzicht. Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. M.A. van Hoepen RA (pp. 171-186). Rotterdam: Erasmus School of Economics; Erasmus School of Accounting & Assurance
    • C.D. Knoops & R.L. ter Hoeven (2007). Bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen daarvan. In R. Bosman, C. Camfferman & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 2006 verslagen. Onderzoek jaarverslagen ondernemingen (pp. 87-125). Deventer/Amsterdam: Kluwer/NIVRA
    • C.D. Knoops & R.G.A. Vergoossen (2006). IFRS: cijfermatige invloed en economische gevolgen. In R.G. Bosman, C. Camfferman & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 2005 verslagen (pp. 13-46). Deventer: Kluwer
    • C.D. Knoops (2004). Het jaarverslag en de overige gegevens. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 1196-1256). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • J.B. Backhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (2003). Inleiding. In J.B. Backhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (Eds.), Het jaar 2002 verslagen. Onderzoek jaarverslagen Nederlandse ondernemingen (NIVRA-geschriften, 72) (pp. 11-14). Amsterdam / Deventer: Kluwer
    • M. Hartman & C.D. Knoops (2003). Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling: verwerking, waardering en gegevensverstrekking. In J.B. Bakhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (Eds.), Het jaar 2002 verslagen. Onderzoek jaarverslagen Nederlandse ondernemingen (NIVRA-geschriften, 72) (pp. 39-71). Amsterdam / Deventer: Kluwer
    • E. Eeftink & C.D. Knoops (2000). Goodwill bij acquisities van ondernemingen. In J. Dijksma, J.A.G.M. Koevoets & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 1999 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen (pp. 15-48). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops & J. Dijksma (1997). Tussentijdse berichtgeving. In J.A.G.M. Koevoets, L.G. van der Tas & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 1996 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen (NIVRA Geschriften, 67) (pp. 99-124). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (1997). Reactie op 'Content analyse voor accounting research in a changing world'. In M.P.B. Bonnet, A. de Bos Ra & J. Maat (Eds.), FMA-kroniek 1997 (pp. 438-440). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1997). Het jaarverslag en de overige gegevens (2). In M.N. Hoogendoorn RA, J. Klaassen RA & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 856-886). 's-Gravenhage: Delwel Uitgeverij B.V.
    • C.D. Knoops, J.L. Bank & R.R. Happee (1996). Gesegmenteerde gegevensverstrekking; wet- en regelgeving, empirisch onderzoek van financiële verslagen en percepties van analisten en het management van ondernemingen. In C.M.T. Boneco Ra, A. de Bos Ra & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek (pp. 241-264). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops, A. de Bos & S.J. Poelman (1996). Uitgaverechten 'waardevol' voor uitgevers: ongeregeld maakt onbemind. In C.M.T. Boneco RA, A. de Bos RA & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek 1996 (pp. 141-163). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops & J. Dijksma (1996). Gesegmenteerde gegevensverstrekking. In M.N. Hoogendoorn RA, J.A.G.M. Koevoets & J.A.G.M. Vergoossen (Eds.), Het jaar verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving 1995 (NIVRA geschriften, 66) (pp. 35-65). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (1996). Dynamics in accounting research: verschillende denkrichtingen in accounting. In C.M.T. Boneco Ra, A. de Bos Ra & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek 1996 (pp. 21-43). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops & A.L. Cnossen (1995). Gevoelige informatie in het jaarverslag: de andere kant van de medaille. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-Kroniek 1995 (pp. 209-226). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1995). Reactie op: Marktgeoriënteerd verslaggevingsonderzoek in Nederland van D.W. Feenstra en C.A. Huijgen. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-kroniek 1995 (pp. 294-297). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1994). De verwerking en waardering van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) en de relatie met het conceptual framework: IASC en RJ. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-Kroniek 1994 (pp. 203-220). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.D. Knoops (1994). Jaarverslaglegging, Artikelgewijs commentaar op art. 365. In E..e.a. Bos (Ed.), Jaarverslaglegging: Fiscale encyclopedie De Vakstudie (losbladig), deel 11, supplement 6. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops & D.H. van Offeren (1994). Gesegmenteerde informatie. In H.L. Brink & L.G. van der Tas (Eds.), Jaar in - jaar uit 9. Financiële verslagen 1994 (pp. 131-163). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (Ed.). (1998) Kosten & Winst Abstracts, 3(11x).
    • C.D. Knoops (Ed.). (1997) Kosten & Winst Abstracts, 2((11x)).
    • C.D. Knoops (Ed.). (1996) Kosten & Winst Abstracts, 1((11x)).
    • C.D. Knoops (Ed.). (2012) MAB, 86.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2011) MAB, 85.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2016) MAB, 90.
    • C.D. Knoops, R.G.A. Vergoossen, H. Verhoek & F. van der Wel (Eds.). (2014) MAB, 88(12).
    • C.D. Knoops (Ed.). (2013) MAB, 87.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2010) MAB.
   • E. Bos, R.P. van den Dool, M.N. Hoogendoorn, C.D. Knoops, R.P.B. van der Laan Bouma, P.C.J. Oerlemans, C.M.R. Prive, M.H.M. Smeets, R.F. Speklé, L.G.M. Stevens & L.G. van der Tas (1994). Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel II, jaarverslaglegging (supplement 6, maart 1994). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
   • A. de Bos, C.M. Taia Boneco & C.D. Knoops (Ed.). (1996). FMA-kroniek 1996. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • C.D. Knoops (1995). From a taxonomy of accounting theories towards a strategy for accounting research. (Extern rapport). Birmingham: European Accounting Association
   • C.D. Knoops & D.J.C. van Dijk (2006). Characteristics of firms restating financial statements. Evidence from non-US firms. In 29th Annual Congres of the European Accounting Association
   • C.D. Knoops (2000). Management's perceptions on goodwill. Evidence from the Netherlands. EAA-conference: Munchen (2000, april 30).
 • Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

  Start date approval
  Jan/2018
  End date approval
  Dec/2020
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Redactie lidmaatschap

  MAB

  Start date approval
  Feb/2019
  End date approval
  Feb/2022
  Place
  GRONINGEN
  Description
  hoofdredacteur

  MAB

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Mar/2022
  Place
  GRONINGEN
  Description
  hoofdredacteur
 • Seminar Financial Accounting Research

  Title
  Seminar Financial Accounting Research
  Year
  2018
  Year level
  (master)
 • MAB

  Role
  Referee
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Business Economics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081324

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam