mr.dr. (Edith) E.M.H. Loozen

(external) researcher Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 8-65
Telephone
+31 10 4088872
Email
loozen@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Edith Loozen is universitair docent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij fungeert regelmatig als raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (bestuursrechter voor geschillen op grond van – onder meer – de Wet marktordening gezondheidszorg en de Mededingingswet). Voorafgaand aan haar wetenschappelijke loopbaan is zij als advocaat (De Brauw Blackstone Westbroek) en bedrijfsjurist (Shell International) werkzaam geweest. Ook heeft zij bij de Autoriteit Consument en Markt (destijds Nederlandse Mededingingsautoriteit) gewerkt.

Edith Loozen onderzoekt hoe mededingingsregels moeten worden uitgelegd opdat zij hun doelstelling waarmaken:…

Edith Loozen is universitair docent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij fungeert regelmatig als raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (bestuursrechter voor geschillen op grond van – onder meer – de Wet marktordening gezondheidszorg en de Mededingingswet). Voorafgaand aan haar wetenschappelijke loopbaan is zij als advocaat (De Brauw Blackstone Westbroek) en bedrijfsjurist (Shell International) werkzaam geweest. Ook heeft zij bij de Autoriteit Consument en Markt (destijds Nederlandse Mededingingsautoriteit) gewerkt.

Edith Loozen onderzoekt hoe mededingingsregels moeten worden uitgelegd opdat zij hun doelstelling waarmaken: welvaartsmaximalisatie. De nadruk ligt daarbij op de toepassing van de mededingingsregels in de zorg. Mededingingsbeleid speelt een belangrijke rol in zorgstelsels die in meer of mindere mate gebaseerd zijn op gereguleerde concurrentie. Immers, wanneer de markt wordt ingezet om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te realiseren, dan dient in het verlengde daarvan de concurrentie in de zorg te worden beschermd. Ook zorgmarkten werken namelijk alleen in het belang van patiënten en verzekerden zolang sprake is van effectieve concurrentie.

    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Huisartsen en ziekenhuizen staan sterker dan gedacht. Het Financieele Dagblad, 07-04-2016.
    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Goede zorginkoop vergt effectief toezicht op marktmacht. Economisch-Statistische Berichten, 101 (4737), 426-429.
    • E.M.H. Loozen (2015). Public healthcare interests require strict competition enforcement. Health Policy, 119, 882-888. doi: 10.1016/j.healthpol.2015.02.005
    • E.M.H. Loozen (2015). De onwenselijkheid van de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid. Economisch-Statistische Berichten, 4723&4724, 746-750.
    • E.M.H. Loozen (2015). ACM en ziekenhuisfusies: hoeder van het publiek belang? Markt en Mededinging, 5, 178-187. doi: 10.5553/MenM/138762362015035005003
    • E.M.H. Loozen (2014). De patiënt en het kartelverbod: twee handen op één buik. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 161-167.
    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Dutch Authority for Consumers & Markets fails to meet standard of proof in recent hospital merger decisions. European Competition Law Review, 35 (1), 16-22.
    • E.M.H. Loozen (2013). Mededingingstoezicht op maatschappen van zorgaanbieders: welke rol is weggelegd voor ACM respectievelijk NZa? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 37 (7), 622-636.
    • E.M.H. Loozen (2013). Inrichting van meervoudig toezicht op marktwerking. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 28 (2), 105-120.
    • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Markt en Mededinging, 14 (1), 5-13.
    • E.M.H. Loozen (2011). NMa en NZa: houd je bij je leest! Een analyse van de mededingingsbevoegdheden van beide toezichthouders aan de hand van het samenwerkingsprotocol NMa-NZa 2010. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (4), 25-47.
    • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusie zorgverzekeraars Achmea en De Friesland: hoezo functioneel concentratietoezicht? Markt en Mededinging, 14 (5), 169-177.
    • E.M.H. Loozen (2011). Maatschappelijk verantwoord ondernemen onder het kartelverbod. Nederlands Juristenblad (NJB), 293-298.
    • E.M.H. Loozen (2010). The workings of article 101 TFEU in case of an agreement that aims to limit parallel trade (GlaxoSmithKline Services (C-501/06 P, C-513/06P, C-515/06 P and C-519/06 P). European Competition Law Review, 349-353.
    • E.M.H. Loozen (2010). The application of a more economic approach to restrictions by object: No revolution after all (T-Mobile Netherlands (C-8/08)). European Competition Law Review, 5.
    • E.M.H. Loozen (2009). T-Mobile Netherlands: het Hof schenkt klare wijn over de uitleg van een doelbeperking bij een economische benadering. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 229-236.
    • E.M.H. Loozen (2008). Naschrift bij 'Zelfregulering door de vrije beroepssector en het mededingingsrecht: enige argumenten voor een algemeen belang rule of reason' van J. Houdijk. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 27-28.
    • E.M.H. Loozen (2007). Zelfregulering door en voor de vrije beroepen: toch maar liever geen algemeen belang rule of reason. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 153-162.
    • E.M.H. Loozen (2006). Professional ethics and restraints of competition. European Law Review, 31 (1), 29-48.
    • E.M.H. Loozen (2001). Het begrip mededingingsbeperking nader beschouwd. Markt en Mededinging, 11-17.
    • E.M.H. Loozen (2001). De programmagegevens: misbruik van machtspositie? Een gebed zonder end. Mediaforum.
    • E.M.H. Loozen (1999). CAS's, bedrijfspensioenfondsen en het EG-mededingingsrecht. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 274-285.
    • E.M.H. Loozen (2015). Lankmoedig markttoezicht in de zorg ligt niet aan bestaande regelgeving, maar aan toepassing ervan. Me Judice.
    • F.T. Schut, E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2014). Consumentenwelvaart en de beoordeling van ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 99, 40-45.
    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Beoordeling ziekenhuisfusies door ACM: staat de consument wel echt centraal? Markt en Mededinging, 17 (1), 5-14. doi: 10.5553/MenM/138762362014017001002
    • E.M.H. Loozen (2013). Patiënt gebaat bij strenger toezicht op concurrentie in de zorg. Sociale vraagstukken.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & E.M.H. Loozen (2013). Kansen en knelpunten van regiomaatschappen. Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916.
    • E.M.H. Loozen (2012). WRR verkwanselt publieke belangen. Me Judice.
    • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). NMa faalt bij toezicht op ziekenhuisfusies. ZorgVisie (Maarssen).
    • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). Mening: Zet het kartelverbod niet buitenspel in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4649&4650), 765-765.
    • F.T. Schut, M. Varkevisser & E.M.H. Loozen (2012). Falend toezicht op ziekenhuisfusies brengt zorgstelsel in gevaar. Me Judice.
    • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2011). Mededingingsanalyse verticale concentratie ambulancezorg: uitspraak Rechtbank Rotterdam te kort door de bocht. Markt en Mededinging, 140-144.
    • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Zorgen over toezicht op fusies. VGE Bulletin.
   • E.M.H. Loozen, A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2015, september 24). In ons aller belang is het beter te zwijgen over zorgkortingen. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen (2015, april 29). Toezichthouder ACM zou de wet eens moeten volgen. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, november 5). Nadelen Friese zorgfusie onderbelicht. Leeuwarder Courant
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, oktober 24). In Friesland valt weinig te kiezen in de zorg. NRC Handelsblad
    • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2013). Economische beoordelingen in EU mededingingszaken. Bewijs- en toetsingsstandaard volgens de economische benadering. (Extern rapport, no 2013.09). : Institute of Health Policy & Management
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
    • E.M.H. Loozen (2015). Policy paper 'Fusietoets Zorginstellingen'. (Extern rapport). : iBMG
   • E.M.H. Loozen (2014). The Requisite Legal Standard for Economic Assessments in EU Competition Cases Unravelled through the Economic Approach. In P. Koutrakos (Ed.), European Law Review (pp. 91-110)
   • E.M.H. Loozen (2006). Noot bij: College van Beroep voor het bedrijfsleven. (2005, december 7), Markt en Mededinging 2006-3, (Secon en G-Star (AWB 04/237 en 04/249/500)). p.88-92.
   • E.M.H. Loozen (2004). Noot bij: EU Court of Justice. (2004, april 29), Markt en Mededinging 2004-, (Zaak C-418/01 IMS Health).
   • E.M.H. Loozen (2000). Noot bij: Rechtbank Rotterdam., Mediaforum 2000-2, (Libertel t. Opta). p.67-70.
   • E.M.H. Loozen (2015, januari 5). Edith Loozen over ACM en ziekenhuisfusies. onbekend, Me Judice.
 • College van Beroep van het Bedrijfsleven

  Start date approval
  Sep/2010
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088872

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam